Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

UNESCO: Kitap anadilde eğitimin vektörüdür

UNESCO tarafından 1999 yılında ilan edilen 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü'nün bu yılki konusu, "yerel dillerde kitaplara ve dijital medyaya erişim" olarak belirlendi.

Uluslararası Anadil Günü ile dil çeşitliliği ve çok dilli eğitimin geliştirilmesi ile uluslararası toplumu anadil eğitimine önem verilmesi için duyarlı kılmayı amaçlıyor.  UNESCO Genel Müdiresi Irina Bokova, "Çok dillilik insanlık için bir güç ve şanstır. Kültürel çeşitliliğimiz temsil ediyor, görüşlerin birbirine karıştırılması, fikirlerin yenilenmesi, hayallerimizin genişlemesini teşvik ediyor" diyor.

Dil ve kültürel çeşitliliğin toplumların birlik ve uyumunu güçlendiren evrensel değerler olduğunun altını çizen UNESCO, "International Mother Language Day -IMLD 2013"te bu kilit mesajı "yerel dillerde kitaplara ve dijital medyaya erişim" konusu ile güçlendirmek istiyor.

KİTAP ANADİLDE EĞİTİMİN VEKTÖRÜDÜR

UNESCO, kendisine üye devletlerin tüm dünyada ulusal kurumları ve dernekleri aracılığı ile anadillerin geliştirilmesinde kilit aktörler olduğunu belirtirken, "Medya, okullar, üniversiteler ve kültürel dernekler IMLD'nin hedeflerinin promosyonu için önemli bir rol oynuyorlar" ifadelerini kullanıyor.

IMLD 2013, "Kitap anadilde eğitimin vektörüdür (taşıyıcı)" sloganını kullanarak eğitime taraf olan temel ülkelere, "yerel dillerde kitap üretiminin desteklenmesinin önemli olduğunu" hatırlatmayı amaçlıyor.

Bugün, çok sayıda dil yazılı olarak kullanılmıyor. Bununla birlikte yazım kurallarının geliştirilmesi alanında ilerlemeler de sağlandı.  Yerel ve uluslararası dilbilimciler, pedagoglar ve eğitmenler, yazım kurallarının geliştirilmesi için çalışıyor. Bu konuda özellikle Latin Amerika yerlileri veya Asya'daki kabileler arasında yürütülen çalışmalar örnek gösteriliyor.

Kitap üretimi için, bilgisayar kullanımı ve ekonomik külfeti göreceli olarak daha az olan dijital baskı, umut verici, daha az masraflı ve öğrenenlerin daha geniş bir şekilde erişimine açık,  teşvik edici didaktik (öğretici) yazı materyallerinin üretim olanaklarını oluşturuyor.

OKULDA EN AZ ÜÇ DİL ÖĞRETİLMELİ

UNESCO, iki dilli veya çok dilli pedagojik bir yaklaşım çerçevesinde, öğrenimin sağlam temellerin oluşturulmasının önemi açısından genç yaşta anadilde eğitimi savunuyor. "Genç çocukların evde veya anaokulda anadilini kullanması, onları kendi anadillerinde zorluk çekmeden okuryazarlık edinmeye ve sonra da eğitimin ileriki bir aşamasında ikinci bir dil edinmeye hazırlıyor."

UNESCO, iki veya daha fazla dilin kullanımını eğitimin vektörü olarak görüyor. Bu nedenle organizasyon, okulda en az üç dilin kullanımına referansta bulunmak için 1999 yılında "çok dilli eğitim" kavramını kabul etti: anadil, bölgesel veya ulusal bir dil ve uluslararası bir dil.

UNESCO Genel Müdiresi Irina Bokova, yaptığı yazılı açıklamada "14. Uluslararası Anadil Günü'nde, UNESCO'nun tüm ortaklarını, tüm dünyadaki, üniversitelerdeki, kürsüler ve bağlı okullardaki aktörleri ve eğitmenleri, dil ve kültür çeşitliliği ile anadilde eğitimin öneminin tanınması için birlikte çalışmaya çağırıyorum" dedi.