Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Aleviler meydanlara iniyor

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yurt genelinde eylemler yapacak olan Alevi örgütleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı 17 Eylül’de Milli Eğitim Bakanlığı ve yurt genelindeki il ve ilçe Milli Eğitim müdürlükleri önünde 4+4+4 sistemi ve Alevilere yönelik asimilasyon politikaları nedeniyle protesto gösterileri yapacak.

 

30 Eylül’de ise Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu ve Alevi Dernekler Federasyonu, Ankara Sıhhiye Meydanı’nda “Laik, demokratik Türkiye için eşit yurttaşlık yürüyüşü” düzenleyecek ve büyük bir miting yapacak. Yurt genelindeki tüm Alevi dernekleri, miting için otobüs kaldıracak. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Sekreteri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Kemal Bülbül, “AKP hükümeti çokkimlikli, çokkültürlü, çokinançlı laik, demokratik Türkiye yerine ‘tek din, tek kimlik’ politikasında ısrar ediyor. Farklı etnik ve inançsal kimliklere savaş açan AKP, Alevi inancına ve Alevi toplumuna karşı yürütülen inkâr, nefret ve şiddet politikalarının sorumlusudur” dedi. a