Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Amaç barışı sağlamak

HDK, Eylül ayının sonuna kadar sürdüreceği yoğunlaştırılmış siyasi çalışmayı "Bir yandan Kürt sorununda yeni bir çözüm iddiası gündeme getirilirken, diğer yandan çatışma ve ölüm haberleri savaşın şiddetleneceğine işaret ediyor. HDK zaman kaybetmeksizin bu sürece müdahale etmeli" tezinden yola çıkarak oluşturdu. Çalışmanın amacı; "Kürt sorununun eşit haklara dayalı demokratik çözümü için adımların atılması ve barışın sağlanmasında halkların, işçilerin ve emekçilerin, tüm ezilenlerin taraflaştırılması-muhataplaştırılmasını sağlamak." 


Amaç barışı sağlamak

HDK söz konusu siyasi çalışmayla, CHP'nin de girişimiyle güncellenen "Terörle mücadele-siyasetle müzakere-açılımla uyutma" taktiğine karşı "barış ve eşit haklara dayalı demokratik çözüm için müzakere"yi gündeme getirecek. Ayrıca Kürt halkının "anadilde eğitim, bölgesel özerklik ve siyasi statü" taleplerinin, Türkiye'nin demokratikleşmesi, halkların eşit ve özgür koşullarda barış içinde birlikte yaşamasının temel koşulları olduğunu halklara anlatacak. 

Çatışma değil müzakere
Asker ölümleri karşısında devletin öne çıkardığı "Vatan sağolsun" yerine "Barış sağlansın, insanlar sağ kalsın" denilebilen koşulları ortaya çıkartmak için çalışacak. Tüm çalışma boyunca kullanılacak slogan ise, 'Çatışma değil müzakere, ölüm değil çözüm" olacak. HDK'nin gündeme getireceği diğer talepler ise şöyle: "Askeri operasyonlar durdurulsun, silahlar sussun. Siyasi operasyonlara ve tutuklamalara son verilsin. Bütün siyasi tutuklulara özgürlük. Çözüm için müzakereler başlatılsın. Kürt kimliği kabul edilsin, anayasal güvenceye alınsın. Seçmeli ders değil, anadilde eğitim sağlansın."

Hedef kitle Türk halkı
HDK, bu çalışmasıyla özellikle Türk halkı olmak üzere, her dilden ve inançtan halkların, Kürt sorununun çözümünde taraf olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bunun çok kolay olmayacağının farkında olan HDK, "Ancak siyasetimizi buradan kurmalıyız" görüşünde hemfikir. 

Toplantılar serisi düzenlenecek
Çalışma kapsamında HDK il ve ilçe meclisleri, afiş, el ilanı gibi materyaller ile halkı bilgilendirme ve aydınlatma çalışmaları yürütecek. “İşçiler Çözümü Tartışıyor”, “Kadınlar Barışı Tartışıyor”, “Sendikalar, Meslek Odaları Demokratik Çözümü Tartışıyor”, “Gençler Çözüm İstiyor”, “Yöre Dernekleri Barışı ve Eşit Hakları Tartışıyor” başlıkları altında kitle toplantıları düzenleyecek. 

Diyalog grubu görüşmeler yapacak
HDK, Çözüm İçin Diyalog Grubu da oluşturacak. Diyalog Grubu, CHP, AKP, BDP, Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı ile bazı kurum ve kitle örgütü temsilcileri ile görüşmelerde bulunacak. Uluslararası düzeyde temaslar da yürütecek olan Çözüm İçin Diyalog Grubu "Kürt Sorununun Demokratik Çözümünde Uluslararası Deneyimler" konulu bir sempozyum düzenlenmeyi de planlıyor. 

Ankara'da konferans düzenlenecek
Ankara'da kamuoyunun tanıdığı isimlerin de katılacağı, "Barış ve Demokratik Çözüm" adı altında bir etkinlik düzenlemeyi amaçlayan HDK, bu konferansa 81 ilden 3'er kişilik heyetler gönderecek. Heyetler ise, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, Hıristiyan, Yahudi, tüm dillerden, kimlik ve inançlardan olacak. HDK ayrıca 1 Eylül Dünya Barış Günü ve Haftası kapsamında iller ve ilçelerde miting ile kitlesel salon etkinlikleri düzenleyecek.

RUKEN ADALI / ANF/İSTANBUL