Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB çağrısıyla 61 örgüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm emekçileri Taksim başta olmak üzere alanlara çağırdı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) ortak yaptığı açıklamada, bu yıl 1 Mayıs'ın emek alanında kazanılmış haklara yönelik yeni saldırıların olduğu bir dönemde kutlanacağı belirtildi.

Bir yanda esnek çalışma, bir yanda iş cinayetleri

"Kıdem tazminatının kademeli olarak kaldırılması, Özel İstihdam Büroları'nın kölelik büroları haline getirilmesi, bölgesel asgari ücret uygulaması ile asgari ücretin düşürülmesi, taşeronluğun, esnekliğin, güvencesiz ve kuralsız çalışmanın 'Ulusal İstihdam Stratejisi' adı altında yaygınlaştırılma planları ile grev yasakları, barajlar ve yasakçı sendikalar yasası."

Açıklamada, örgütsüz, güvencesiz, işyerlerinde üstüste yaşanan iş cinayetleri, "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kamu emekçilerine anti demokratik çalışma ve yaşam koşulları, toplumda 4+4+4 diye anılan "İlköğretim ve Eğitim Kanunu" ile eğitim sisteminde dayatmacı, baskıcı, gerici yasal düzenlemeler planlanması, siyasal iktidarın uyguladığı baskıcı politikaların en büyük göstergesi olarak gösterildi.

Bir yanda Kürt sorunu, bir yanda Suriye 

"Özellikle Kürt halkının demokratik taleplerinin, baskı ve tutuklamalar ile yok sayıldığı, özel yetkili mahkemeler ve terörle mücadele yasası adı altında her türlü hak alma talebinin suç görülerek yaratılan baskı iklimi ortada. Ortadoğu'da ve Suriye'de emperyalizmin işgal politikalarının taşeronluğuna soyunmak, ülkemizi içinden çıkılamaz bir cendereye doğru sürüklemekte."

Toplumun tüm kesimini alanlara çağıran açıklamada, "1 Mayıs alanlarını, milyonların adalet isteğinin kürsüleri haline dönüştüreceğiz ve taleplerimizle, rengarenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla Taksim 1 Mayıs Alanı'nda olacağız" dendi.