Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

BASINA ve KAMUOYUNA-Cenevre, 12 mayıs 2010

 

 Cemil Çiçek; Onlar Çoçuk değiller


Yine yalan, yine demogoji yine ikiyüzlülük ve yine inkar.

Başbakan Yerdımcısı Cemil Çiçek, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi bünyesinde bulunan, Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması Toplantısı’na (EPİM) kalabalık bir heyetle katıldı.

 03-14 mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin insan hakları karnesi BM lere üye devletler ve ONG’ler tarafından mercek altına alındı.

 Çiçek konuşmasına Hiçbir ülkenin insan hakları sicilinin mükemelle olmadığı gibi, Türkiye’ninde gelişme kaydetmesi gereken alanları bulunmaktadır itirafıyla başladı.

Çiçek konuşmasını , Ayrımcılıkla mücadele, Kültürel haklar, Çoçuk hakları başlıkları altında gerçekleştirdi.

 Ayrımcılıkla Mücadele

Çiçek, Türkiyede ayrımcılık yasağı anayasayla güvence altına alınmıştır. Kimsenin cinsel, dinsel ve etnik kimliğinden dolayı ayrımcılık yapılmamaktadır. Sadece Alevi ve romanlar yapılan çagıltaylara değinen Çiçek Kürt halkını yine inkar etti. Tüm konuşmalarında bir kez bile kürtlerden bahsetmemesi hükümetin demokratik açılımının ne anlama geldiğini bir kez daha göstermektedir..Kürt sorunu terör ve terörle mücadele sorunu olduğu vurgusunu tekrarladı.

 Türkiye müslüman olmayan azınlıkların haklarını 1923 tarihli Lozan Barış antlaşmasıyla koruma yükümlülüğünü üstlendiğini, Türkiye’de başka etnik, ırk, dil ve diğer grupların azınlık olarak kabul edilmemektedir. Müslüman olmayan azınlıkların kendi okullarında anadillerinde eğitim hakkına sahip olduklarını, dini ibadetlerini özgürce uyguladıklarını belirtirken, azınlıklara yönelik son dönemlerde yapılan bazı saldırıları (Hrant DİNK cinayeti, Malatya Zirve kitapevi katliamı,Trabzondaki Papazın katledilmesi ve bazı din görevlilerine fiziki saldırılar ) ise münferit olarak değerlendirilmesi yapıldı.

Kültürel Haklar

Cemil Çiçek , Hükümetin reformlar kapsamında kültürel haklar alanında da düzenlemeler yapılmıştır.

 Türk vatandaşlarının günlük yaşamda geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin özel kurslarda ögretilmesi, ayrıca görsel, işitsel ve medyada hiçbir kısıtlamaya tabi olmakszın yayın yapılması mümkün kılınmıştır dereken Kürtçe anadilde eğitim hakkı bir kez gasp edilmiştir.

 Mahkumların, ziyaretçileriyle kendi anadillerinde özgürce görüşebildiklerini, adli ve kamusal alanlarda Türkçe bilmeyenlere tercüman saglandığını, diğer yandan seçim kanunda yapılan bir değişiklikle türkçe dışında bir dilde yazılı ve sözlü seçim propagandası yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir dedi. Cemil Çiçege soruyoruz ; Kaç kürt politikacısı kürtçe halkını selamladığı ve seçim konuşmasını kürtçe yaptığı için cezaevlerinde ? Kürtçe yayın yapan kaç gazete kapatıldı ? Kaç kürt gazetecisi veya çalışanı cezaevlerinde ? Kaç kürt basın kurumu ve çalışanları yüzlerce yıl ceza talepleri ile yargılanmaktadır ? Kaç kürt aydını, gazetecisi katledidi ?

 Çoçuk Hakları

Onlar Çoçuk değiller !

Cemil Çiçek konuşmasını şöyle sürdürdü, terör suçu işlemiş çoçuklara ilişkin olarak, TMK da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı meslisin gündemindedir. Bu çercevede yaş ve suç ayrımı yapılmaksızın şüpheli tüm çoçukların çoçuk mahkemelerinde yargılanmalarını saglayacak düzenlemeler yapılmaktadır derken gerçek niyetini şu cümleler ortaya koydu.

Burada ülkemizde kimi bölgelerinde nüfus kayıtlarının fiili durumu yansıtmaya bildiğini, kayıtlara göre çoçuk görünen bazı kişilerin esasen erişkin olduklarını dikkate alınması yaralı olacaktır.

Bu zihniyeti biz iyi tanıyoruz. Erdal EREN asıldığında daha 17 yaşındaydı, Uğur KAYMAZ 12 yaşındaydı 13 kurşunla katledildi ve son 20 yılda 370 kürt çoçuğu katledildi.

 Cemil Çiçek ve ekibi Cenevre de çoçuk haklarıni (!) anlatmaya devam ettiler ;

 •  
 • 12-18 yaşlarındaki çoçukların avukatları olmadan ifadelerini alınmıyor,

 • Çoçuklar talepleri  aranmaksızın zorunlu avukat tayin edilmektedir,

 • Soruşturma ve koguşturmanın tüm evrelerinde hukuki yardım meçburiyeti,

 • Çoçukların yargılanmaları çoçuk mahkemeleri tarafından gerçekleşmektedir,

 • Bu alanda görev yapan hakim ev savcılar, hukuk alanında uzmanlaşmış, çoçuk eğitimi,      psikolojisi ve sosyal hizmetler alanında eğitim almış olmaları gerekmektedir,

 • Sanık çoçuklarla ilgili duruşmalar gizlidir,
 • Mart 2010 itibarıyla ceza ve infaz kurumlarunda 2634 çoçuk bulunmaktadır.

 • ÇKK, TMK, CMK, Çoçuk hakları sözleşmesi, Havana ve Pekin kurallarıyla uyumlaştırılması gereken      bölümleri için Adalet bakanlığı tarafında hazırlanan değişiklik önerileri TBMM adetlet   komisyonuna sunulmuştur,
   
 • Çoçuklarla ilgili her türlü kolluk işlemi, çoçuk hukuku, çoçuk suçluluğunun önlenmesi, çoçuk      gelişimi ve psikolojisiyle,sosyal hizmet alanlarında eğitim almış, özel      kolluk personeli tarafında yürütülmektedir.

 • Çoçuk polisleri üniforma giymemektedir,
 •  
 • Çoçuklara kelepçe takmak yasaktır.

 Bu konuşmalar BM insan hakları salonunda bütün ülkelerin ve yüzlerce ONG temsilcilerin önünde yapılabilmesi ise başka bir çelişki.

 Bu toplantının hiç bir yerli ve yabancı basın kuruluşunun izlememeside, Türkiye ye duyulan ilgilin belirtisidir.

Türkiye insan hakları dersinde Avrupalı devletlerden geçerli not alamadı. Özellikle Danimarka, İrlanda, Liechtenstein, slovakya, İsviçre, İngiltere, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Yunanistan, Hollanda, Norveç ve Ermenistan tarafından yogun eleştirilere hedef oldu.

Bu ülkede çoçuklara sokak ortasında uygulanan işkence görüntüleri, çoçukların yetişkinler gibi ağır ceza mahkemelerinde onlarca yıllara varan hapis cezaları haberleri ve görüntüleri gazete manşetlerine ve televizyon ekranlarında şaşkınlıkla izlenirken, bizde çoçuklara kelepçe takılmıyor demek büyük ahlaksızlık. Bizim ülkemizde çoçuklara kelepçe takılmıyor, çünkü kelepçe takılacak bilekleri ve kolları üniformasız polisler tarafında kırılıyor.

 Saygılarımızla

Cenevre Hakevi adına

Demir SÖNMEZ