Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

36 Yerel Dil'in Gelecegi Garanti

Bolivya'da solcu başkan Evo Morales'in 2005 seçim vaatlerinden biri olan yeni anayasa onaylandı. Yeni anayasaya göre Bolivya'da yerli halklar tarafından konuşulan 36 dil resmi dil olarak kabul edilecek.

Bolivya'da yerli halklara daha fazla yetki veren, doğal kaynaklar üzerinde devletin denetimini artıran ve Katolikliğin resmi mezhep olmasını ortadan kaldıran yeni anayasa referandumla kabul edildi. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 90'ından fazlasının sayıldığı, yeni anayasaya evet diyenlerin oranının yüzde 56.8, hayır diyenlerin oranının ise yüzde 43.2 olduğu belirtildi. Henüz sayılmayan oyların çoğunlukla, Bolivya'nın ilk yerli Devlet Başkanı olan Evo Morales'in desteğinin büyük olduğu kırsal bölgelerdeki oylar olduğuna dikkat çekiliyor. Bolivya'daki iki televizyon kanalının sandık çıkış anketlerine dayanarak verdiği sonuçlarda da yeni anayasaya destek yüzde 60 civarında çıkmıştı.

Morales, referandumdan önce yeni anayasanın Bolivya toplumunun tarihi eşitsizliğini düzeltme yolunu açacağını belirtmişti