Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Önen: Barış süreci nutuklarla örülemez

HDP 1. Olağan kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkan Fatma Gök, Türkiye’nin tarihsel dönüşümlere gebe bir yapısının oluştuğunu belirterek, bunun için Karadeniz’de, güneyde, her yerde kendilerine duyulan ilginin iktidar odaklarını ne kadar korkuttuğunu gördüklerini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Yavuz Önen ise demokratik çözüm sürecine değinerek, “Bu barış projesinin tarafları olmalı. Hükümeti gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Görünür programlarla davet ediyoruz. Barış süreci nutuklarla örülemez. Atılan adım ciddi bir yanıt bulmadıkça barış ve demokrasi gelmez” dedi.

HDP’nin “Emek, demokrasi, eşitlik ve özgürlük için Gezi’den Lice’ye birlikte yürüyoruz” şiarıyla gerçekleştirilen 1. Olağan Kongresi başladı.  

Kongrede ilk olarak konuşan HDP Eş Genel Başkan Fatma Gök, bu çalışmanın Anadolu ve Mezopotamya’da daha da genişlemesi için çalışacağını söyledi.

TÜRKİYE TARİHİ DÖNÜŞÜMLERE GEBE’

HDP’nin 17 Ekim’de kurulduğunu hatırlatan Gök, “HDP, yeni toplum tahayyülü, sömürge ilişkilerinden, doğanın ve kentlerin yağmalanmasından, kapitalist neo-liberal düzenin getirdiği, ırkçı asimilasyoncu kapitalist modernitenin bize dayattığı bu olumsuzlukları insana yakışmayan bu olumsuzluklara halkların ortaklaşması, demokrasi, emek ve barıştan yana olanların umudunun zemini olarak kuruldu. HDK içinde ne yapabilirizi çok tartışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin tarihsel dönüşümlere gebe bir yapısının oluştuğunu dile getiren Gök, halkların Kürtlere karşı yürütülen savaşa karşı çıkmasının HDK’de vücut bulduğunu ifade etti.  21 Mart Newroz’undan sonra bu kirli savaşın bambaşka yere evrildiğini kaydeden Gök, Kürt hareketinin siyasal mücadeleye karar verdiğini belirtti. Diyarbakır Newroz kutlamalarının büyük bir şölen olduğunu söyleyen Gök, “Oraya gidemeyenler ve gidenler için özel ve tarihi bir barış özleminin ötesinde birlikte yeni bir hayat özlemi oradakilerin gözünden okundu” dedi.

‘BİZE KARŞI İLGİNİN İKTİDAR ODAKLARINI NE KADAR KORKUTTUĞUNU GÖRDÜK’

Sinop’ta yaşadığını hatırlatan Gök, “Karadeniz’den, güneyden her yerden bize karşı ilginin iktidar odaklarını ne kadar korkuttuğunu gördük. Kurulurken dedik ki HDK umudun zemini olarak denenmiş ama bir şekilde sönümlenmiş olanı yeniden diriltmek için büyük bir özlem ve umuttu. ODTÜ’deki direnişte Selahattin Demirtaş’ın ‘Yaşasın halkların kardeşliği’ sloganı çok büyük ve önemli bir şeydi” dedi.

‘GEZİ İSYANI BARIŞ SÜRECİYLE ALAKALI’

Kürdistan’daki ziyaretlerinde HDK’nin önemli oranda benimsendiği gördüğünü dile getiren Gök, “Eşitlik mücadelesinin birlikte yapılmasını gözlerimizle gördük. Bu faaliyetlerimizin Türkiye sathında toplumsallaştığını söyleyemeyiz. Devrimci mücadelelerinin, Kürt mücadelesinin bize öğrettiği, geldiğimiz tarihi noktada yeni bir toplumu hayata geçirmemizin nasıl olacağını tartışacağız. Ortaya çıkmamız, irade koymamız önemli. Yapacaklarımız da öncekiler gibi birlikte daha büyük bir dönüşümü ortaya çıkaracağı yerdeyiz. İnanıyorum ki Gezi isyanı barış süreciyle alakalı. Eşit ve özgürlükçü demokratik toplum hareketi bize yeni yol açtı” dedi.

Eğitim, çevre, kadın hareketlerine dikkat çeken Gök, kadın özgürlük mücadelesinin de egemen sisteme karşı Gezi’de de ortaya çıktığını vurguladı. Alevilerin, Süryanilerin ve farklı inanç kesimlerinin yaşadığı ezilme biçimlerinin kendileri için mücadelelerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Gök, iğneyle kuyu kazar gibi mücadele yürütüldüğünü söyledi. “Biz bugün bu mirasın dönüştürücüleriyiz” diyen Gök konuşmasını, “Bu mücadeleyi getirenlere, devrimci birikime ve halk mücadelelerine selam olsun diyorum” sözleriyle tamamladı.

ÖNEN, KONGRE’Yİ KÜRTÇE SELAMLAYIP ROJAVA’DAKİ KATLİAMI KINADI

HDP Eş Genel Başkanı Yavuz Önen, kongre katılımcılarını Kürtçe selamladı. Emperyalizmin BOP kapsamında halklar birbirine kırdırıldığını dile getiren Önen, “Bu savaş ortamında Suriye’de özelikle Alevi ve Sünni inançlarını birbirine kırdırarak halkları düşman eden bir süreç yaşıyoruz. Kanlı oluyor. Rojava’daki katliamı da lanetliyorum. Afganistan, Pakistan, İran, Suriye ve son olarak Mısır bu kanlı girdabın içinde halklar katliamlara maruz bırakılıyor” dedi.

‘ATILAN ADIM CİDDİ BİR YANIT BULMADIKÇA BARIŞ VE DEMOKRASİ GELMEZ’

Savaş girdabında militarizmin savunma projesi altında silahlanmayı dünya halklarına dayattığını kaydeden Önen, “Bugün bir buçuk trilyona ulaşmıştır bu rakam. Kürt siyasi hareketinin attığı adım katliamlara karşı önemli bir gelişmedir. Bu barış projesinin tarafları olmalı. Hükümeti gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Görünür programlarla davet ediyoruz. Barış süreci nutuklarla örülemez. Atılan adım ciddi bir yanıt bulmadıkça barış ve demokrasi gelmez. Gerçek barış ve demokrasi çerçevesinde HDP olarak kamuoyuyla buluşma kararlılığındayız. Kürt siyasi hareketinin barış hamlesinin örülmesi için Türkiye devrimci hareketinin birikimleriyle yanındayız. HDP yeni ve böylesi bir projedir” dedi.

‘YENİ PROGRAM VE DİLE İHTİYAÇ VAR’

Önen, yeni bir siyasi okul olduklarını belirterek, “Hızla değişen bir toplum profiliyle karşı karşıyayız. Değişik bir süreç yaşıyoruz. Yeni program ve dile ihtiyaç var. HDP buna hazırlık aşamasıdır. Henüz siyasi programla, etkili politik kampanyayla kamuoyuyla buluşmadık. Bunu bilerek yaptık. HDP kuruluş süreci yaşıyor. Kendini yasal olarak seçimlere hazırlıyor. Bu aşamada üç önemli değişim oldu. Partiye evrimle süreci üç tarihi olguyla burun buruna geldi. Bir tanesi tarihi barış ortamı ve adımdır. Bu önemli etkiledi. İkincisi hesapta olmayan aniden patlak veren Taksim’de başlayan ve tüm illere yayılan Gezi isyanını yaratan halk isyanıdır. Bu da yıllarca devrim ve özgürlük için hepimizin birikimlerine yeni sayfa ve kapılar açmıştır. Görünen bize yeni şeyler öğretti. Geçmişten öğrendiklerimizle Gezi’den öğrendiklerimizi birleştirme eğilimine gittik. Üçüncüsü ise siyasi örgütlenme tarzı olarak yeni programların girmiş olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlere katılmış bir parti olduğumuz için programımızı yasaların gerektirdiği seçimlere girme hakkına ulaşmak için çalıştık. Sessizliğimiz bunun için. Artık zaman kamuoyuyla buluşma, halkla buluşma zamanıdır” diye kaydetti.

‘TARİHLE HESAPLAŞMA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ’

HDP’nin mazlum halkların partisi olarak yeni bir parti olduğunu söyleyen Önen, halkların mağduriyetini kimsenin yapmadığı şekilde programlarına aldıklarını dile getirdi. Tarihle hesaplaşma süreci başlatacaklarını ifade eden Önen, “İnanç çatışmalarını ortadan kaldıracak programlara ihtiyacımız var. Alevilere yönelik katliamları da gözden geçirerek Alevilerin haklı olarak katliamla karşı karşıya gelme kaygıları var. Bu gergin ortamda HDP, sabırlı ve kararlı, inançlar ve halklar arasında düşmanlık yerine dostluğu örecek bir serüvenin ilk adımıdır” dedi.
‘HER ZORLUĞU FIRSATA EVİRECEK DENEYİM VE BİRİKİME SAHİBİZ’

Barış sürecinin duyarlılıkları gerektirdiğine dikkat çeken Önen, şunları söyledi: “İşkenceye hiçbir haklılık getirilemez. Geleneksel ve milli değerler öne süremezsiniz. İşkence yasağı mutlaktır. Aslında HDP’nin temel hak ve özgürlüklerle, özellikle Kürt halkının net talepleriyle toleransı sıfırdır. Hiçbir şekilde oyalama süreci değildir. Halklar buna prim vermeyecektir. AKP hükümetini, demokratik bir anayasa inşasının temel bir adım olacağı gerçekliğiyle parlamentoda bu çalışmaların yanıt bulmasında kararlı olmaya davet ediyoruz. Bölgedeki (Rojava) çatışmalarda çeteleri desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Silah yardımları, maddi yardımlar açık şekilde, kadro eğitimleri Türkiye sınırları içinde yapılmaktadır.”

“HDP bu çerçevede tarihi bir kongre yaşamaktadır. Bu sorunları aşıp, gerçek demokratik yöntemlerle aşılacaktır” diyen Önen, OHAL yöntemleriyle demokratik yöntemlerle siyaset yapma yolunu da örmeye devam edeceklerini söyledi. HDP’nin böylesi bir ortam olduğunu vurgulayan Önen, “Her zorluğu fırsata evirecek deneyim ve birikime sahibiz” dedi.

Kongre konuşmalarla devam ediyor..