Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Yeni hükümetin kadın-erkek eşitliği planları

Kadınlardan sorumlu Federal Bakanlık’a bağlı Hak Eşitliği Dairesi Başkanı Eva-Maria Welskop-Deffaa, Almanya’daki 160 büyük işletmenin sadece 16’sının yönetim kurulunda ve de sadece yüzde üç oranında kadın bulunduğunu belirterek,  “Demek ki burada büyük bir sorun var. Ve yeni hükümetin koalisyon sözleşmesi, daha fazla sayıda kadının üst düzey yönetici kadrolarında görev alabilmesi için kademeli bir plan hazırlamamızı öngörüyor. Biz bu görevi yerine getirmek için hem özel sektöre, hem de kadınlar açısından durumun hiç de iyi olmadığı kamu sektörüne göz atacağız” diyor

 

Kadın çalışan kotası öngörülmüyor

Ancak muhafazakâr-liberal Alman hükümeti, -Hollanda ve Norveç’teki uygulamanın tersine- bu konuda yasal yükümlülük altına girmek istemiyor. Hollanda ve Norveç’te büyük işletmeler yasalar uya rınca belli oranda kadın eleman çalıştırmakla yükümlü. Eşit Haklar Dairesi Başkanı Welskop-Deffaa, hükümetin 2009 yılı başında uygulamaya koyduğu “İş Hayatına Dönüş Perspektifi” adlı projeyi devam ettirmek ve daha da yaygınlaştırmak istediğini belirtiyor. Welskop-Deffaa, “Hedef perspektif, -çoğunlukla ailesel nedenlerle- birkaç yıllığına mesleğinden kopmuş olan kadınlara gerçek mesleki fırsatlar sunmak… Kadınların mesleğe dönüşlerinde çoğu zaman çıkan sorun, bıraktıkları yerden mesleklerine devam edememeleri, daha düşük düzeydeki işlerle görevlendirilmeleri, mesleki perspektif olanaklarını kullanamamaları” diyor.

Kadınlardan sorumlu federal bakanlığa bağlı Hak Eşitliği Dairesi Başkanı Eva-Maria Welskop-Deffaa, yeni federal hükümetten daha fazla sayıda erkeğin eğitmenlik mesleğine yöneltilmesini isteyeceklerini de belirtiyor. Zira şu anda Alman kreşlerinde ve anaokullarında çalışan erkek personel sayısının yüzde üç gibi düşük bir düzeyde olduğu, AB’nin hedefinin bu oranı yüzde 20’ye yükseltmek olduğu belirtiliyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadele

“Kadına Şiddet” konusunda da yeni federal hükümetin sözleşmesinde bazı maddeler var. Yeni bir imdat telefon hattının hayata geçirilmesi ve Almanya çapında şiddete maruz kalan tüm kadınlara ilk acil danışma hizmeti verilmesi öngörülüyor.

Hıristiyan Birlik partileri Federal Meclis Grubu’nun kadınlardan sorumlu sözcüsü Ingrid Fischbach, koalisyon sözleşmesinde yer alan çocuk bakım parasında da birtakım zorluklar olduğuna değiniyor. Fischbach, “Biz koalisyon ortakları olarak çocuk bakım parasını kararlaştırdık. 150 Euro’luk bakım parası için nasıl olsa finansman kaynağı bulunur. Ancak biz ailelere sadece nakit ödeme yapmak istemiyor ve aynı zamanda bebekli ailelere ayni yardım yapılmasını da düşünüyoruz, çünkü özellikle bebekli ailelerin birçok alanda maddi yükünün azaltılması gerekiyor” tespitinde bulunuyor.