Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

KİVRE HALLER BÖYLE ! Mehmet Yılmaz

Federal İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa  bir araştırma kurumu (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. )  2007 ve 2008 yıllarında

15 – 20 yaş arasında okul öğrencileri arasında yaptığı 132 sayfadan oluşan  bir araştırma sonucunu geçen hafta kamuoyu bilgisine sundu.

Araştırmada, gençler arasında çok yönlü konularda yapılırken, en ilgi çeken bölümü, Alman gençleri arasındaki yabancı, Yahudi düşmanlığı ve sağ guruplara olan eğilimleri öne çıktı.

Araştırmayı yapan kurum devlet içersinde olmasada, devlet ile birlikte yapıyor. Devlete olan yakınlığı göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum.

Kurum, yabancı düşmanlığı, Yahudi karşıtı ve sağ guruplara olan eğilim bölümünü, 21.000  Alman asılı öğrenciler arasında yaptığını söylemektedir. Yazılı olarak verilen soru anketine verilen cevapları şu şekilde değerlendiriyor.

Almanyada çok yabancı yaşıyor sorusuna evet diyenlerin % 70 erkek,  % 50 kızlar.
Şu milliyetlerden (Alman, İsveç, İtalyan, Afrikalı, Yahudi, Muhacir ve Türkler) insanlarla kiminle komşu olarak  oturmak istersiniz?

İlk olarak Alman, İsveç, İtalyan sonra da Jahudiler, Muhacirler ve en son Türkler gelmektedirler.
Dokuz ayrı sorunun sorulduğu bir bölümde sorulara verilen cevapta 1 -7 (birden yediye kadar)
derecelendirilmektedir. 1 en olumlu, 7 en olumsuzdur.  1 ile 7 nin ortası 3,5 olması gerekirken araştırmacı kurum 1 – 4 e kadar olumlu, 5 – 7 e kadar olumsuz olarak değerelendirmiştir.

Bence 1 – 3,5 a kadar olumlu, 3,5 – 7 e kadar olusuz olarak değerlendiririlmesini daha doğru olduğuna inanıyorum.( araştırma kurumu biraz iyimserlik yönünü öne çıkarıyor) Sorular.

Yabancılar Almanlara uymalılar sorusuna % 34,8 hayır % 65,2 evet cevabını vermektedir.

Almanyada yaşayan yabancılara siyasi çalışma yasağı getirilmeli sorusuna % 69 hayır, % 31 evet demektedir.

Almanyada yaşayan yabancılar evlenirken kendi vatandaşları ile evlenmeli sorusuna % 70,4 hayır, % 29,6 evet demektedir.

Almanyada yaşayan yabancılar alman toplumu için bir kültürel kazanım değiller sorusuna % 42,6 hayır derken % 57,4 evet demektedirler.

Bir çok yabancı kriminaldır sorusuna  % 51,8 hayır, % 49,2 evet demektedir.

İşsizlik sayısı yükselirse, yabancılar geri gönderilmeli sorusuna %54 hayır, %46 evet demektedir.

Yahudiler konusunda sorulan sorulara verilen cevap:

Yahudilere yapılmış katliamları o kadar korkunç görmüyorum sorusuna % 19,2 evet, % 80,8 hayır demektedir.

Yahudilerin dünya politikasında etki alanı yüksektir sorusuna % 80,4 hayır, % 19,6 evet demektedir.

Yahudilerin katledilmesinde, kendi davranışlarınında önemli payı vardır sorusuna

% 77,3 hayır, % 22,7 evet demektedir.

Araştırmayı yapan kurum, gençler arasında Yahudi düşmanlığının geçmiş yıllara göre az olmasını sevindirici bir sonuç olarak açıklamalarına rağmen, gençlerin % 21 sinin Yahudi düşmanı olmaları hiç te sevindirici değildir.

Alman gençler arasında sağ gruplara olan eğilimlerini şöyle değerlendirmektedir.

Sağcı müzik gruplarının parçalarını dinliyormusunuz? Birkaç grubun ismini vererek sorusuna % 78 hayır, % 22 evet demektedir.

Sağcı amblemleri giysi ve okul çantalarınızda taşıyormusunuz sorusuna % 93 hayır, % 7 evet demektedir.

Sağcıları sembole eden giysi markalarını giyiyormusunuz? Bir kaç markayı vererek sorusuna % 88 hayır, % 12 evet demektedir.                                                     -1-

Yabancıları aşağılayan terimleri kendi aranızda kullanıyormusunuz? Bir kaç örnek vererek sorusuna % 36 hayır, % 64 evet cevabını vermektedir.

Sonuç olarak Alman gençleri arasında % 48,9 yabancı düşmanı eğilimine karşı , % 51,1 yabancı düşmanı eğilimine sahip oldukları tespit etmektedir.

Yabancı düşmanı eğilimine sahip olan gençlerden % 15 aşırı derecede yabancı düşmanı olduğu yazılmaktadır.

Yabancı düşmanlığı erkeklere göre genç kızlar arasında daha düşük olduğu dile getiriliyor.

Araştırmacılar suçluyu da tespit etmeğe çalışıyorlar. Alışık olduğumuz şu sonuca varıyorlar.

Yabancı, Yahudi düşmanlığı ve sağ akımlara eğilimli gençler genellikle işçi, orta memur, işsiz, sosyal yardım ile geçinen, özürlü, boşanmış aile çocuklarının gittikleri okul öğrencileri arasında yüksek olduğu, zengin ve orta tabaka aile çocuklarının devam ettikleri okullarda düşük olduğu iddia edilmektedir.

Suçlu kimdir sorusuna verilen cevap, gerçeği pekte ifade etmemektedir. Pratik olarak soruları olumsuz cevaplıyanların çoğunluğu Haupt, Gesamt ve Sonderschuleye giden gençler olabilirler. Lise ve özel dengi okullarda okuyan gençler arasında yabancı düşmanlığının düşük olduğu hep söylenilmektedir.

Yönlendirilenler kimlerdir sorusuna cevap vermek istemezler. Bunu araştırdıkları zaman baltayı kendi ayaklarına vuracaklarını çok iyi bilmekteler.

Devlet makamlarına sahip olan, yasama yetkisini elinde tutan, il meclislerinden tutun federal mecliste oturanlar herhalde işci ve memur değillerdir. Yabancı düşmanlığının az olduğu idia edilen çocukların anne ve babaları genellikle bu mercilerde bununmaktalar. Yabancı düşmanlığına karşı birşeyler yapmak istiyorlarsa, ellerinde büyük imkanlar vardır. En basitinden burada yaşayan tüm yabancılara seçme ve seçilme hakkını verebilirler. Bunu vermek onların işlerine yaramıyor. Sıkıştıkları zaman, yabancıların sırtından iktidar olabiliyorlar. Hessen de CDU lu bay Koch çifte vatandaşlık yasasına karşı çıkmakla 11 yıldan beri iktidardadır.

Ne yapmak lazım? İster yabancı kökenli alman vatandaşı, isterse halen bir başka ülkenin pasaportunu taşıyan bireyler olarak, bu ülkenin  insanlarıyız. Yabancı düşmanlığı, yabancı kökenli insanların bir sorunu değil, bu ülkenin bir sorunu olarak görmek lazım. Buna karşı mücadele, insan hakları ve demokrasi ile bağlantılıdır. 30- 40 yılı aşkın insanlar burda yaşıyor ve yaşamınıda buraya göre planlamışsa, buları halen yabancı görme anlayışını bırakıp, burda yaşıyan tüm insanların ortak sorumlulukları varsa, eşit hakları da olmalıdır. Seçme ve seçilme hakkı kaçınılmazdır. Bu hak verilirse, yabancı düşmanlığına karşı en doğru mücadele olacağına inanıyorum.

İki yılı aşkın yapılan bu araştırmanın böyle bir sonuca varılacağı beklenilmiyordu. Alman gençleri arasında yabancı düşmanlığının % 52 lerin üstünde olması, bir çok politikacı bir kaç saatlığına üzmüş, basın ve yayında, almanlar için imajı zedeleyen  haber olarak kısaca geçtikten sonra, bir sessizlik başladı. Araştırmayı yapan Alman İçişleri Bakanlığının samimiyetini timsah göz yaşları ile değil, ciddi girişimleriyle bekliyoruz.  

Toplumsal barış ve huzuru isteyen her duyarlı insan sorumlu davranma zorundadır. Kendimizi yaşadığımız ülkenin dili ile doğru ifade etmekten zorlanabiliriz. Doğru ifade edebileceğimiz dilden  toplumsal barış ve kaynaşmaya hizmet edecek etkinlikler içersinde olmalıyız. Buranın birer insanları olduğumuz gerçeğini göz ardı edersek, yanlış hedeflere saplanmış oluruz. Bunu yıllarca yaptık, bunda sonra yapmamaya çalışalım.

Saygılarımla – Mehmet Yılmaz