Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Onbinlerce Kürt Köln’de Buluştular,

Bu  yıl 19.su düzenlenen Uluslararası Kürt fetisvaline büyük bir ilgi ve yoğun bir katılım oldu. Festival Cuma günü(2 Eylül) kürt sorununun geldiği nokta  ve çözümleri üzerinde yoğunlaşan iki panelle başladı. Panelistler kürt sorununa ve demokratik özerkliğe vurgu ederken Türkiye ve İran’ın kürtlere karşı yürüttüğü operasyonları ve barışa karşı tahammülsüzlüklerini herdefasında dile getiren savaşı dayatan AKP hükümeti ve rejimleri eleştirerek bir an önce barışın inşa edilmesi akan kanın durması için gerekli adımların atılması gerektiğini  bunun ertelenemez bir görev olduğunu belirttiler.

Panellerde ayrıca festivalinde amaçlarından biri olan Avrupa’da yaşayan kürtlerin statüsünün tanınması için başlatılan kampanya üzerinde de duruldu. Kampanyanın kürtler açısında çok önemli olduğunu vurgulayan katılımcılar her kürdün aynı zamanda ezilen halkların eşitliğinde yana kardeşçe bir yaşamı arzulayan herkesimin bu kampanyaya bizzat destek veremelerini  istediler.Kampanyayı yürütenler On  gün içerisinde 50bin imza toplayarak gerekli mercilere başvulacağını belirttiler.

Festivalde müziğin yanısıra folklor, çeşitli konuşmacılar, politikacılar,yazarlar,ve uluslararası dayanışma komiteleride  birer mesajla katılarak yer aldı. Merkezi Hollanda’da olan ve dünya çapında anti-emperyalist ve demokratik mücadelelerin birliğini, işbirliğini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek için çalışmalar yürüten Halkların Uluslararası Mücadele Ligi (ILPS) dende iki temsilci festivale bizzat katılarak kürt halkının yanında oldukları mesajını verdiler.

Festivalde bir çok kurum stand açarak kimlik kampanyasına destek verdiler. Kampanyaya ilginin bir hayli yoğun olduğu ve kürt halkının bu haklı talebinini görülmemezlikten gelinemeyeceği bu hakkın alınması için sonuna kadar mücadele edileceği  kampanyaya destek veren kurumlar tarafından belirtildi. Bu  kampanyaya destek veren ve anadillerinin serbet olmasını etnik yapılarının heralanda tanınması düşüncesini taşıyan  Kurmeş Derneğide bir stand açarak çalışma yürüttü.