Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Yunanistan İflasın Eşiginde

 

 Financial Times, Yunanistan'da muhalefetin hükümetin kemer sıkma önlemlerine destek vermeyeceği yolundaki görüşlerini aktarıyor ve borç krizinin aşılması için, ikinci bir uluslararası mali destekte siyasi uzlaşma ortamının yeterli olup olmadığı konusunda şüphelerin doğduğunu aktarıyorAB ve IMF, ikinci kurtarma paketi ve bir önceki paketin 12 milyar euroluk son dilimini serbest bırakmak için önkoşul olarak daha fazla tasarruf önleminin uygulanmasını şart koşmuştu. Yunan hükümeti parlamentodan güvenoyu alsa da gelecek hafta bu planlara yine parlamentoda destek arayacak.Financial Times, bono yatırımcılarının şimdiden borçlarını ödeyemez hale gelmiş gibi hareket ederek Yunan hükümetinin borçlarını hesaplamaya başladığını yazıyor.Harvard Üniversitesi profesörlerinden Martin Feldstein gazetede bugün yayımlanan makalesinde "Yunanistan'ın iflasının kaçınılmaz olduğunu yazarken" Financial Times da bu görüşün büyük destek gördüğünü aktarıyor.

Feldstein şöyle diyor yazısında:

 

"Yunan parlamentosu Salı günü güvenoyu ile hükümete biraz nefes aldırmış olsa da, Yunanistan'ın iflası kaçınılmazdır. Gayrı safi milli hasılaya oranı yüzde 150'yi aşan kamu borcu, dev yıllık açıkları ve faiz oranlarının yüzde 25'i aştığı ülkede tek soru, iflasın ne zaman yaşanacağıdır. Mevcut müzakereler, aslında kaçınılmaz iflası ertelemeye yöneliktir."

 

"Yunanistan borcunu ödeyemeyen tek Avrupa ülkesi olsaydı, şimdi iflas etmesi en iyisi olacaktı. Ama yalnız değil ve Atina'nın iflası, Portekiz, İrlanda ve büyük olasılıkla İspanya'nın da iflasını tetikleyebilir. Oluşan kayıplar Almanya, Fransa ve diğer ülkelerdeki bankalar ve diğer alacaklıların sermayelerini büyük miktarda yok edecektir. Avrupa'daki işletmeler için mevcut kredi kuruyabilir ve büyük Avrupa bankalarının çöküşü söz konusu olabilir."

Martin Feldstein, Avrupa Merkez Bankası'nın şu aşamada Yunanistan'ın iflasını önlemeye çalışmasının sebebini de bu kaçınılmaz salgın ve Avrupa mali sistemi üzerindeki olası sonuçları olarak açıklıyor.

Feldstein'a göre "bu nedenle asıl zorluk, Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'nın aynı anda borçlarını ödeyemez hale gelirse, alacaklıların dayanabilmeleri için iflasları yeterince uzun süre erteleyecek bir yol bulmakta" yatıyor.