Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Anayasa Mahkemesi: Asgari Geçim Yardımı Yetersiz

Almanya'da uzun süredir işsiz olanlara devlet tarafından ödenen işsizlik ve sosyal yardım parasının yeniden hesaplanması gerekiyor.

Alman Anayasa Mahkemesi'nin yargıcı Hans Jürgen Papier, işsizlik ve sosyal yardım parası Hartz IV'nın Federal Anayasa'nın 1'inci maddesinde yer alan "Kişinin, insan onuruna yaraşır bir şekilde hayatını devam ettirmesine olanak sağlayan asgari yaşam koşullarını" yerine getirmek için yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdi. Papier kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

 "Yetişkinler ve henüz 14 yaşını doldurmamış çocukların asgari yaşam koşullarının belirlenmesiyle ilgili düzenlemeler, anayasanın öngördüğü kriterlere uygun değildir. Bu düzenlemeye göre, asgari yaşam koşullarını yerine getirmek amacıyla; tek başına yaşayan yetişkinler için 345 euro, partnerleriyle yaşayan yetişkinler için 311 euro ve 14 yaşına kadar olan çocuklar içinse 207 euro belirlenmiştir. Yürürlükte olan kanun ve kanunda belirtilen asgari gider tutarı, 1998'de yapılan gelir gider araştırmalarının kabul edilebilir bir değerlendirmesine dayanmamaktadır. Güncel aylık yardım miktarının  belirlenmesi için bu uygulamanın devam ediyor olması, uygun olmayan kriter farklılıklarına neden olmaktadır."

Karar memnuniyetle karşılandı

Almanya'da savaş sonrası dönemde yapılan en büyük sosyal reformlardan biri olarak gösterilen Hartz IV düzenlemesiyle ilgili yıl sonuna kadar iyileştirme çalışmaları yapılacak olması; sosyal yardım kuruluşları, çocuk yardım dernekleri ve sendikalar tarafından memnuniyetle karşılandı. 

Ancak söz konusu yüksek mahkeme kararında ödemeler için alt sınır gösterilmediğinden, Hartz IV diye adlandırılan yardım ödemelerinin miktarının bu karardan sonra değişip değişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Almanya'da 1 milyon 700 bini çocuk olmak üzere toplam 6,5 milyondan fazla kişi Hartz IV adı verilen işsizlik ve sosyal yardım parası alıyor.

"Para yetmiyor"

Özellikle tek başına çocuk yetiştiren kadınlar yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu işsizlik ve sosyal yardım parasının çocuklar için öngörülen tutarı, yaşa göre değişmekle birlikte yetişkinlere ödenenin yüzde 60 ila 70’i oranında. Berlin’in Neukölln ilçesinden bir kadın aldığı yardımın ihtiyaçları için yeterli olmadığını belirtiyor: "Devlet, paranın yeteceğini sanıyor ama yetmiyor işte. Çocuklar büyüyor sonuçta. Okul için kitap, çanta gerekiyor. Bence verilen para yeterli değil."

Ancak Hartz IV yardımının artırılmasının, Almanya'nın 2010 yılındaki yaklaşık 100 milyar euroya ulaşacak rekor borçlanma krizini daha da derinleştirmesinden endişe ediliyor