Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

HIRANT DİNG HALA ORADA YATIYOR

Katilleri kahraman yaptılar, yapana ilişilmedi. Cinayete göz yumanlar halen görev başında. Ayıbı örtmeye devlet seferber. Güya namus davasıydı, namus ortada kaldı...

 

İSTANBUL - AGOS Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin üçüncü yıldönümünde hazırlanan değerlendirme raporunda, bugüne kadar izlenen yöntemlerle bu cinayetin aydınlatılamayacağı, üç yılın sonunda hâlâ başlangıç aşamasında bulunulduğu savunuldu. Raporda, ele geçen sanıkların profesyonel bir örgütün yalnızca bir parçası olduğu iddia edilerek, “Ortaya çıkan deliller ışığında, cinayete giden yoldaki taşların, Dink’i açık hedef konumuna getirenler ile önlemekle görevli güvenlik güçleri tarafından döşendiği, tetikçi sanıkların da bu yolda ilerlemek suretiyle Dink’i katlettiklerini söylemek hiç de yanlış ve abartılmış bir ifade olmayacaktır” denildi.
Gazeteci Hrant Dink, üç yıl önce, 19 Ocak 2007’de Şişli Halaskârgazi Caddesi’ndeki gazete binasına önünde vurularak öldürülmüştü. Dink ailesi avukatları Fethiye Çetin ve Deniz Tuna, cinayetin üçüncü yıldönümünde bir değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, üç yılın sonunda hâlâ başlanılan yerde olunduğu ifade edilerek, şöyle denildi:

‘Arpa boyu yol alınamadı’
“Bu üç yılın sonunda cinayetin gerçek faillerinin ortaya çıkarılması yönünde kayda değer bir gelişme olmamakla birlikte, cinayetin işlenmesine zemin hazırlayan süreç ve üç yılda yaşanan gelişmeler bir bütün olarak ele alındığında failin kim ya da kimler olduğu konusunda ciddi emareler var. İçinden geçtiğimiz süreçte, birtakım soruşturmalar ve yargılamalarla ortaya çıkan psikolojik savaş harekâtları, eylem planları; ‘sonuna kadar gidilecek’ açıklamalarına, yüzlerce sayfalık raporlara rağmen cinayetin çözülmeyişi Dink’in neden öldürüldüğü sorusunu bir kez daha sormayı ve yanıtlamayı gerektiriyor.”
Raporda şu saptamalara yer verildi:

* Sanıkların, cinayeti işleyen büyük ve profesyonel örgütlenmenin bir bölümünü oluşturduğu yönündeki iddiamızın varsayımdan ibaret olmadığı her geçen gün doğrulanıyor.

* Delillerin toplanması, bütünü temsil etme ihtimali olan parçaların birleştirilmesi, örgütü deşifre edecek ipuçlarının değerlendirilmesi, etkin ve etkili soruşturma için zorunludur.

* İşte bunun için, cinayetin tetikçileri ile hazırlık sürecinde onu açık hedef haline getirenlerin; onu toplumda yalnızlaştıranların; planın medyadaki ayaklarının, yargı mensuplarının bu kampanyada durdukları yerin, görevlerini yapmayarak cinayeti kolaylaştıranların birlikte ele alınıp değerlendirilmesi, eylemdeki rollerinin ve örgütle ilişkilerinin araştırılması gerekir.

* Ortaya çıkan deliller ışığında, cinayete giden yoldaki taşların, Dink’i açık hedef konumuna getirenler ile önlemekle görevli güvenlik güçleri tarafından döşendiği, tetikçi sanıkların da bu yolda ilerlemek suretiyle Dink’i katlettiklerini söylemek hiç de yanlış ve abartılmış bir ifade olmayacaktır.

* Cinayete ilişkin dava ve soruşturmaların tek elden yürütülmesi gerektiğini, parçalara ayrılarak bütünlüğünden koparılan dava ve soruşturmalarla maddi gerçeğe ulaşmanın imkânsızlığını dile getirdik. Birleştirme talepleri her seferinde reddedildi. Bu amaçla, Trabzon Emniyet, Trabzon Jandarma ve İstanbul Emniyeti hakkında yaptığımız suç duyuruları ile ilgili görevsizlik kararları verildi ve görevli yerlere gönderilen soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı. Bu gelişmeler ışığında; açıkça ve net olarak varılan sonuç şudur: Bugüne kadar izlenen yöntemle bu cinayet aydınlatılamaz.

* Genelkurmay’dan yargısal makamlara, hükümetten güvenlik birimlerine, medyadan paramiliter güçlere, tüm resmi/siyasi aktörlerin Dink’in öldürülmesinde, cinayetin önlenmemesinde, gerçek faillerin ortaya çıkarılmamasında sorumluluğu vardır.

19 Ocak’ta yine o saatte, vurulduğu yerde
Hrant Dink öldürülmesinin yıldönümünde şu etkinlikler yapılıyor:

19 Ocak 2010
12.00: İstanbul, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Girişimi, Hrant için Galatasaray’dan Taksim Meydanı’na yürüyüş.
12.00: Bursa, Hrant’ın Arkadaşları, Dink’i anmak için Setbaşı Mahfel önünde buluşma ve Kent Müzesi’ne yürüyüş.
14.30: Agos Gazetesi önü, ‘Hrant için adalet için’ sloganıyla Dink’in öldürüldüğü yerde buluşulacak.
19.00: Fransız Kültür Merkezi, ‘Kırkıncı Kapıyı Açarsan...’ Dansçı ve koreograf Talin Büyükkürkciyan’ın gösterisi.
17.30: İzmir Konak Meydanı, Durde Girişimi, Anma.
18.00: Ankara Kızılay Meydanı,Durde Girişimi, Anma.
19.00: Taksim Meydanı, Nor Zartonk, ‘Bir Bebekten Katil Yaratan Karanlıklara Karşı’ anma.
19.00: İzmir,Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Afrikalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Alevi, Bektaşi ve Yöre Dernekleri Platformu, Barış ve Demokrasi Partisi, İzmir Romanları Derneği gibi silvil toplum örgütlerinin katıldığı ‘Ayrımcılık Hikâyeleri’ konulu etkinlik.

20 Ocak:
18.30: Bilgi Üniversitesi, Sosyalist Öğrenci Platformu tarafından düzenlenen belgesel ve panel. Ümit Kıvanç’ın 19 Ocak’tan 19 Ocak’a isimli filmi gösterilecek. Avukat Hakan Bakırcıoğlu, Tarihçi Doç.Dr Levent Yılmaz’ın katıldığı panel.

23 Ocak:
13.00: Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Etkinlikte belgesel gösterimi yapılacak. Derin devlet davalarında Türkiye’nin durumu tartışılacak. 4-8 yaş grubundaki çocuklarla Ermenice oyunlar oynanacak, Ermeni masallarının hikâyeleri anlatılacak. Ermeni dansları atölyesi gerçekleştirilcek. Etkinlik, barış konseri ile son bulacak.

25 Ocak:
15.00: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih bölümlerinin düzenlediği Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı yapılacak. Konferansın konuğu Kanadalı gazeteci-yazar Naomi Klein ‘Batı Medyasında Filistin’in İnsanlığını Savunmak’ başlıklı bir konuşma yapacak.