Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

DTP Dersim Adını geri Almak İçin meclise yasa tasarısı Verecek

DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, Tunceli adının ‘Dersim’ olarak değiştirilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını açıkladı. Halis, Tunceli halkının bir rüyasını gerçekleştirmek istediğini belirterek, “Bu arzunun yerine getirileceğine inanıyorum” dedi

DTP Tunceli Milletvekili Şerafetin Halis, Belediye Başkanı Songül Erol Adil ile birlikte yaptığı basın toplantısında, Tunceli adının ‘Dersim’ olarak değiştirilmesi için çalışma yaptıklarını ve TBMM'ye kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Halis, TBMM Başkanlığı'na sunacağı dilekçenin bir örneğini gazetecilere okudu. TBMM Başkanlığı'na sunulacak kanun teklifine ilişkin dilekçede şöyle denildi:
“7 Kasım 1935 tarih ve 6/3279 sayılı ‘Munzur Vilayeti Teşkilatı ve İdaresi Hakkında Kanun Layihası' görüşmeleri sırasında, ‘Munzur' olması istenen ilin adı, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın teklifi üzerine ’Tunceli’ olarak kabul görmüştür. Asıl adı ‘Dersim’ olan il, 25 Aralık 1935 tarih ve 2884 sayılı kanun ile özel ‘Tunceli Kanunu’ çıkarılarak ‘Tunceli’ adı resmileşmiştir. 2884 sayılı kanunun 1947'de yürürlükten kaldırılmıştır. ‘Tunceli' olarak değiştirilen ilimize yeniden ‘Dersim’ adının verilmesine ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.”
DTP'li Halis, dilekçedeki gerekçelerini de sıraladıktan sonra, Tunceli halkının rüyasını gerçekleştirmek istediğini söyledi. Halis, “Yüzyıllardan beri kendi inanç ve kültür değerleri üzerinde yaşayan Dersim insanı için kutsallık arz eden, bugün hâlâ, oyunlarda, romanlarda, öykülerde, türkülerde ısrarla kullanılan, atalarından miras kalan ‘Dersim’ adının ilimize yeniden verilmesi, ilimizde ve ilimiz dışında yaşayan Dersim insanının büyük çoğunluğunun rüyası ve arzusudur. Bu arzunun yerine getirileceğine inanıyorum.“

ABDİL: İSİMLER DEĞİŞTİRİLDİ, BİNLERCE İNSANIMIZ KATLEDİLDİ
Tunceli Belediye Başkanı DTP'li Songül Erol Abdil de, 5 yıllık başkanlığı dönemindeki faaliyetlerini kentteki bilbordlara astıkları afişle anlattıkların söyledi. Afişlerin altına Tunceli yerine ‘Dersim' Belediyesi yazdıklarını anlatan Abdil, “Bunu yazmamızın nedeni, daha önce burasının adının Dersim olmasıdır. 1935 yılında ‘Tunceli Kanunu’ ile ismi Tunceli olarak değiştirildi. Sadece kentin adı değil, köylerin, ilçelerin, merkezdeki mahalle isimlerinin hepsi değiştirildi. Yetmedi binlerce insanımız katledildi” dedi.
Belediye Başkanı Abdil, geçmiş dönemlerde katliamlar yapıldığını ve ‘beyaz asimilasyon' başladığını ileri sürerek, şöyle devam etti:
“İnsanlarımız kendi kimliklerini ve kültürlerini yaşamasın diye her türlü politika devam etti. Tüm baskılara rağmen insanlarımız kendi kültüründen vazgeçmedi ve kimliğine sahip çıktı. Bu kentin adı antidemokratik bir şekilde değiştirildi. Bugün referandum yapılsın ve ‘Dersim adının iade edilmesini ister misiniz?’ diye sorulsun. İnsanlarımızın hepsi ‘Evet ben kentin adının Dersim olmasını isterdim' der.”
Belediye Başkanı Abdil, ‘Dersim' isminin iade edilmesi için bundan sonra da bu adı kullanmaya devam edeceklerini, belediyecilik anlayışları gereği kendi dil, kültür ve kimliklerini kullanmaya devam edeceklerini bildirirken “Bu amaçla bu ismi kullanmaya devam edeceğiz ve ‘Dersim' isminin iadesini istiyoruz” dedi.

SAVCILIK AFİŞLERİ TOPLATMIŞTI
Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil’in kente bilbordlara hizmetleri tanıttığı ve Tunceli Belediyesi yerine ‘Dersim Belediyesi' yazdığı afişler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine mahkeme kararıyla önceki gece toplatılmış, afişlerle terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı belirtmişti.(dha)