Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Basına ve Kamuoyuna-Tutsakların Taleplerini Sahipleniyoruz

Kürt halkının temel insani hakları, özgürlüğü için tutsakların Türkiye ve Kürdistan cezaevlerinde 12 Eylül 2012 tarihinde başlatıkları açlık grevi eylemi 61. gününde.

Bedeni ve düşüncelerinden başka alternatifi olmayan Kürt ve Dersim halkının evlatları zindanlarda demokrasi, özgürlük mücadelesi vermektedir.

Açlık grevi eyleminin talepleri içinde yer alan Kürtçenin resmi olarak kabul edilmesi, nadilde savunma, Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünün sağlanması bizimde talebimizdir.

Özgürlüklerimiz uğruna bedenlerini açlığa yatıran onurlu tutsakların taleplerine sahip çıkmak vicdani, ahlaki ve insani sorumluluğun gereğidir.  

Bizler, Dersim kurumları olarak soykırımın derin acılarını yaşayan bir halk olarak, yapılan tüm bu haksızlıkların 1937-38 de Dersim'de yaşanan soykırımdan ayrı tutmuyor, devamı sayıyoruz. Dün iktidardaki CHP Dersimlileri katlediyordu, bugün ise AKP ve ortakları soykırıma devam etmektedirler.

Bu vesileyle Dersimlileri, Alevileri  Kürdistan'da yaşanan vahşete dur demeye, tutsaklarların yanında yer almaya çağırıyoruz.

Dünyanın gözleri önünde yaşanılanlardan sadece AKP Hükümeti sorumlu değil, sessiz kalanlarda sorumludur.  Avrupa Birliği üye ülkerininin Türkiye üzerinde baskı kurmaya ve sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Avrupa Konseyi Üyesi, AB adayı bir ülkenin halkına yaşattığı bu asimilasyon ve soykırım politikalarına sessiz kalmaları, kubuledilir bir durum değildir.

Tercübe göstermiştir ki kaybedilen her saniye, ölümlerin gelmesi demektir.AKP Hükümeti, tutsakların taleplerini yerine getirmelidir! Aksi durumda yaşanılacaklardan AKP hükümeti ve sesiz kalanlar sorumlu olacaktır.

Biz, Dersimli kurumlar olarak tutsakların talepleri taleplerimizdir diyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz.

Dersim 38 Soykırım karşıtı Derneği

Dersım'i Yeniden İnşa Cemiyeti