Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kefensiz-mezarsız gidenlerimize saygı duruşu

Onbinlerce Dersimli'nin vahşice öldürüldüğü,onbinlercesinin sürgün edildiği,ailelerin parçalandığı,çocukların zorla evlatlık alındığı bu büyü...k kıyımın,soykırımın resmi imzası o gün atılmış,Dersim'in fermanı o gün yazılmıştır.

Dersimli için 4 Mayıs acı ve öfkenin adıdır.Katliamcıları lanetleme,katledilenleri anma günüdür.
Her damın altında bir törendir perşembe.
Perşembe mumdur,çıladır.Teberiktir,
duadır.Düzgün Baba'ya yakarıştır.
Yeni gelene sevinçli karşılama,göçüp gidene matem ve uğurlamadır.
Ne çok kefensiz-mezarsız gideni vardır o toprakların.37-38'den beri matemi çoktur Dersim'in,perşembe gecelerinin yükü ağırdır.
Yük bu kadar ağırken yalnız edilen dua güçsüzdür,tek mumun ışığı cılız.Ortaklaşırsa acı hafifler,berabersek öfke güçlenir.Yüzleşmek ve hesaplaşmak mümkün olur.
Biz aşağıda imzası olanlar,4 Mayıs'a kadar her perşembe akşamı yanyana geleceğiz.Soykırımda yitirdiklerimizi anacağız.Onlar için mum ve çıla tutuşturup ağıtlar yakacağız.Anıları önünde saygı ve selam duracağız.
Başta Dersimliler olmak üzere,tüm vicdan sahiplerini acımızı ve öfkemizi paylaşmaya çağırıyoruz.Bu büyük insanlık suçunun bütün yönleriyle aydınlatılması ve hesabının verilmesi mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz.
 
İlk toplanma: 29 Mart Perşembe 
Saat: 20:oo 
Yer: Galatasaray Lisesi önü
 
DERSİM GAZETESİ, MUNZUR ÇEVRE DERNEĞİ, SEYİT RIZA İNSİYATİFİ
 
Kaynak; Dersim Gazetesi