Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

BDP Dersim konferansı düzenleyecek

Ankara - BDP Genel Merkezi 25-26 şubat tarihlerinde "Dinmeyen Çığlık: Dersim, Hakikat ve Yüzleşme Konferansı" düzenleyecek. BDP Eşbaşkanları, Seyit Rıza'nın torunu, İsmail Beşikçi ve yabancı uzmanlar konferansa katılıyor.
BDP tarafından 25-26 Şubat tarihlerinde Neva Palas Oteli'nde yapılacak konferansa ilişkin BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş imzası ile çağrı yapıldı.
Çağrı metninde Seyit Rıza'nın "Evladê Kervelayi'me, bêxetayime, ayvo, zulımo, cinayeto…" sözü yer aldı.
Çağrıda, "Dersim 1937-38'de yaşatılan toplumsal ve bütünlüklü 'kırım'ın öncesi ve sonrası ile asimilasyon, dejenerasyon ve çürütme politikalarının tüm yönleri ile tartışılacağı uluslararası katılımlı iki günlük bir konferans düzenliyoruz" denilerek, Dersim özelinde geçmişte yaşanan sorunların Kürt sorununun çözümsüzlüğü bağlamında halen devam ettiği belirtildi.
Çağrıda, konferansın yaşanan sorunları Dersim çerçevesinden tartışmayı amaçladığı vurgulanırken, "Dersim'de yaşanan trajedi ile yüzleşilmeden, hakikatler ortaya çıkarılmadan diğer trajedilerin üstesinden gelinemeyeceği inancından hareketle; Dersim özgülünde geniş çaplı bir sorgulamayı ve çözümler dizisini gerekli görmekteyiz. Dolayısıyla bu konferansın aynı zamanda ülkemizde çözümsüz bırakılan sorunların çözümüne de bir katkı sunacağı kanaatindeyiz. Bu vesile ile sizi aramızda görmek Konferansı zenginleştireceği gibi, Dersim'in tarihten bugüne taşınan çığlığını da çoğaltacaktır" denildi.
Öte yandan konferansın çağrı metni Kürtçe'nin Kurmanci ve Zazaki lehçeleri ile Türkçe yazıldı.
Konferansın programı ise şöyle:

09:00 - Kayıt

09:30 - Sinevizyon Gösterimi

10:00 - BDP Eş Genel Başkanı Açılış Konuşması

1.OTURUM

10:30-12:30 - Osmanlı'dan Günümüze Devlet-Dersim İlişkileri

Kolaylaştırıcı: Yüksel Mutlu

Osmanlı Dönemi Devlet -Dersim ilişkileri -Ayşe Hür

1937-1938 İsyan mı Soykırım mı? İsmail Beşikçi

Abdülhamit Dönemi Dersim Raporları-Alişan Akpınar

Zorunlu İskân ve Kimlik Deformasyonu-Mehmet Bayrak

Tarih Yazımında 1937-1938 - Doç.Dr. Bülent Bilmez

12.30-13.00 - Tartışma

13.00-14.00 - Yemek Arası

2. OTURUM

14.00-15.30 - Dersim'de Toplumsal Yapı, İnanç ve Kimlik

Kolaylaştırıcı: Kazım Genç

Kimlik ve Çok kültürlülük - Prof.Dr. Ali Tayfun Atay

Kızılbaş İnancının Kimliğe Yansıması - Dr.Dilşa Deniz

Dersim Aleviliği- Araştırmacı Erdal Gezik

Coğrafya ve İnanç Sistemi açısından Dersim'de Toplumsal yapı ve özyönetim - Arş. Gör. Ercan GEÇGİN

15.30-16.00 - Tartışma

16.00-16.30 - Çay-Kahve Molası

3.OTURUM

16.30-18.30 - Asimilasyon ve Resmi Kimliğin İnşası

Kolaylaştırıcı: Hüseyin Güngör

Dil Asimilasyonu ve Çok dillilik -Prof.Dr. Tove Skutnabb-Kangas

Etnisite, Dil ve Kimlik - Araştırmacı Yazar Munzur Çem

Resmi Kimlik İnşasında Eğitim Politikası - Mesut Özcan - Munzur Dergisi

Resmi Kimliğin İnşasında Sosyal Politikalar - Doç. Dr. Nazan Üstündağ

18.30-Tartışma

26 ŞUBAT PAZAR

4.OTURUM

10.00-12.00 - Tarihle Yüzleşme ve Hakikat

Kolaylaştırıcı: İmam Canpolat

Tanık Zeliha Polat (Seyit Rıza'nın Torunu)

Dersimin Sözlü Tarihi - Hüseyin Ayrılmaz (Dersim Gazetesi Yazarı)

Geçmişle Yüzleşme - Prof. Dr. Mithat Sancar

Hakikat ve Adalet Komisyonları Meltem Aslan

Dersimde Hakikat ve Tarihle Yüzleşme -Yaşar Kılavuz Ank. Dersimliler Dern. Bşk.

Uluslar arası Ceza Mahkemesi ve Türkiye ve Kürtler - Öztürk Türkdoğan- İHD Genel Bşk.

12.00-12.30 Tartışma

12.30- 13.30 Yemek arası

5.OTURUM

13:30-16:30- Dersim'in Bugünü ve Gelecek İnşası

Kolaylaştırıcı: Hayri Ateş

Merkezi İdare Yerel Yönetim İlişkileri - Edibe Şahin- Dersim Belediye Bşk.

Dersim'de Barajlar Sorunu - Haydar Çetinkaya- Munzur Doğa Aktivisti

Demokratik Özerklik - Demir Çelik- BDP Muş Milletvekili

Dersim'de Dejenerasyon, yozlaştırma, gençlik sorunları - Gülcan IRMAK-Sosyolog

İnanç, Vicdan Özgürlüğü, Sorunlar ve Talepler - Ali Doğan

16:30- Sonuç Bildirgesinin okunması ve kapanış

ANF