Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Katliamcı Rejimin Sözcülüğüne Soyunanlar Dersim Halkını Temsil Edemez

Bilindiği gibi halklarımızın eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sonuç alması için Türkiye’nin ezilenleri, ötekileştirilenleri, yok sayılanları ve tüm dışlanmış toplum kesimlerinin temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu EMEK, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ BLOĞU 12 Haziran seçimlerinde halkımızın desteğini almış ve önemli bir başarı kazanmıştır. AKP hegemonyasının çöktüğü bir ortamda Blok önemli bir başarı sağlayarak geleceğimiz için büyük bir heyecan ve umut yaratmıştır.

12 Haziran milletvekili genel seçimlerinde kazanan EMEK, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASI BLOĞU olmuştur. EMEK, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRSİ BLOĞUMUZ Kürdistan ve Türkiye halklarının kendi temsiliyetini oluşturma açısından önemli bir adım atarak gerçek bir muhalefet merkezi kimliğini kazanmıştır. Bu durum son dokuz yılık AKP hükümetinin başta Kürt sorunu olmak üzere inkar ve asimilasyon politikalarındaki ısrara karşı güçlü bir duruşu oluştururken, demokratik Türkiye’nin belirlenmesinde de önemli bir inisiyatifi şimdiden almıştır. Türkiye’nin demokratik muhalefetinin ve ilerici güçlerinin birlikteliği ile yola çıkan Bloğumuzun daha da genişleyerek var olan statüko ve uygulamalardan rahatsızlık duyan tüm kesimleri de kapsayarak Türkiye’nin gerçek muhalefeti olmasının koşulları doğmuştur. Emeğin hakkı, Kürt sorununun çözümü, Alevi ve farklı inançlardan halkımızın geleceğinin iktidar adayı olacak güçlü bir Blok Partisini oluşturmak hemen atılması gereken bir adımdır.  Seçim çalışması önemli bir gelişme düzeyi yakalamış ve birleşik bir emek, özgürlük ve demokrasi partisinin temellerini atmıştır.

.

Türkiye’de ulusalcı- milliyetçi cepheyle, dinci- milliyetçi cephe arasında tercih yapmak zorunda bırakılmak istenen halklarımıza nefes aldıran ve farklı kültür ve inançların, emekçilerin ve tüm ezilenlerin alternatifi olarak oluşturulan EMEK, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ BLOĞU %75’lık başarı oranlıyla tüm anti-demokratik uygulamalara rağmen seçimlerin kazanan tek muhalefet merkezi olmuştur. BLOĞUMUZ halkın iradesinin meclise yansımasına engel olan %10 seçim barajı, hazine yardımı ayrıcalığı, YSK vetosu, aralıksız sürdürülen askeri ve siyasi operasyonlara karşın Bingöl, Kars, Ağrı, Adana ve Mersin de ilk kez milletvekili çıkararak 11 kadın olmak üzere, 36 milletvekiliyle parlamentoda temsiliyet kazanmıştır.

.

Seçim sonuçlarının halklarımız şahsında yarattığı bu sevinç ve mutluluğumuz maalesef yarım kaldı. Genelde kazandığımız başarıya Dersim’i ekleyemediğimiz için üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu üzüntümüz kişisel değildir. Bu, egemen zihniyet, inkar ve asimilasyoncu siyasi tutum karşısında halkımızın mevzi yitirmesindendir. Bu anlamda Blok güçlerinin sevinçlerine bir zafer daha katamadığımız ve mutluluklarını buruklaştırdığımız için başta halkımız olmak üzere tüm bileşenlerden ve destekçilerimizden özür diliyoruz.

.

Dersim olarak bu başarının içinde olmamamız bizim açımızdan ve halkımız açısından büyük bir kayıp olmuştur. Yaşadığımız bu kaybın en büyük payını kendimizde görerek yaklaşmak, bu başarısızlığın kendi kurumsal yapılarımızdaki eksiklerimiz, örgütlenme problemlerimiz, halkla eksik ilişkilenme ve kendi politikalarımızı halkımıza anlatma noktasındaki eksiklerimiz vb konular olduğunu bilerek yaklaşmaktayız.

.

Hiçbir siyasal hareket başarısını veya başarısızlığını başka bir yere bağlayamaz. Halkla yeterli iletişim kuramamak, halkın sorunlarına doğru yaklaşmamak, halkın siyasetini yürütürken halktan kopmak eksiklerimizin başında gelmektedir. Kazanımlarımızı koruyup bunu büyütmemek, egemenlerin sistematik saldırı ve politikalarına karşın örgütlülüğümüzü daha da büyütmemek, güncel siyasal ve ideolojik politikalarımızı Dersim’le ve Dersimliyle yeterince buluşturmamak en başat eksiklerimizdir.

.

Eksiklerimizin bilincinde olarak önümüzdeki süreçte yürüteceğimiz çalışmalar ve halkla beraber sürdüreceğimiz tartışmalarla sorunlarımızı açığa çıkaracak ve halkımızla beraber çözümler üreteceğiz. Blok bileşenleri olarak halkımıza vereceğimiz en büyük özeleştirimiz pratiğimiz olacaktır. Halkımızın bu anlamda bize yaptığı uyarıyı önemle değerlendireceğiz ve halkımızın bize güvenini boşa çıkarmayacağız.

.

Halkımıza vereceğimiz özeleştirimizle beraber seçimlerin açığa çıkardığı bazı gerçeklere de vurgu yapma ihtiyacı duyuyoruz. Adil olmayan koşullarda seçime girmek, tüm statükodan yana olan partilere tanınan imkanlar bir yana, Dersim’i düşürmeye dönük, sistemin bir parçası haline getirmek istenen bir politika yapıldı. Dersim’in tarihi misyonunu ve o tarih içerisinde yürütülen kıyım, asimilasyon ve inkar politikaları bu seçim sürecinde kişi veya kişilere misyon biçilerek bir kez daha yeniden gündeme getirildi.  Dersim 37 - 38 kıyım politikalarının yok sayılması devreye konulmak istenmiştir.

.

 

Tarih boyunca Dersim halkının durumu ve onun yaşadığı katliam politikalarını hiçbir biçimde ifade bile etmeyen, tam tersi, sistemin yürütmüş olduğu kıyım politikalarına adeta çanak tutan anlayışlarla halkımızı kandırılmak, hayali politikalarla teslim alınmak istenmiştir. Bir yandan Dersim’in kültürünü, kimliğini inkar eden ve onun dilini asimile eden sistem politikasını hortlatan bir anlayış egemenler tarafından Dersimde ortaya konmuştur.  Halkımızın tarihler boyunca yaşamış olduğu katliam politikalarını gerçekleştiren ulusalcı- milliyetçi cepheyi ve onun siyasal temsiliyetini yapan CHP’ye, kendisi kabul etmese de Dersimli Kemal KILIÇDAROĞLU ’nu getirerek Dersimlilere "sizden bir başbakan çıkacak "politikası empoze etmeye çalışılmıştır. Oynanan bu oyun Dersim’de başarılı olmuş ve bizler maalesef bu oyunu halkımıza yeterince anlatamadık.

.

Ancak herkes şunu çok iyi bilmelidir ki bizlerin mücadelesi salt bir vekillik mücadelesi değildir. Halkımızın demokrasi ve özgürlük mücadelesi sadece milletvekilliğiyle yürümüyor, bizler açısından esas olan da halkımızın meşru mücadelesini her alanda yürütmektir bu anlamda seçilen 36  arkadaşlarımızın her birinin de parlamentoda Dersim’i layıkıyla temsil edeceğine inancımız tamdır. Bizlerin Dersim’de halkımızın meşru temsilcisi olarak sürdüreceğimiz mücadele parlamentoda da, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun temsilcileri tarafından temsil edilecektir.

.

Dersim'de  bu seçimde geçici bir yenilgi almış olsak da bunun halkımızın bizlere bir uyarısı olarak kabul ediyoruz. Fakat egemenlere de buradan bir kez daha sesleniyoruz; bizler halkımızın temsilcisi olmaya onların mücadelesini özgürleşinceye kadar sürdürmeye devam edeceğiz.

.

Yine herkes bilmelidir ki, Dersim halkın katliam politikaları uygulayan ve bunun hesabını vermekten kaçınan bir geçmişe sahip bir parti ve onun temsilyetini yapan genel başkanı kim olursa olsun, nereli olursa olsun, bu halk geçmişini unutmayacak ve kendi mücadelesinden vazgeçiremeyecektir. Bu halkın evlatlarını idam sehpalarına götüren cuntacı rejimin temsilcileri ve halkımızı ayrıştırarak bölmeye çalışanlar hiçbir zaman Dersim halkının temsilcileri olmadılar, olmayacaklardır da.  Yazık ki halkımıza, küçük ve ucuz vaatlerle, yalan politikalarla başka bir hayal dünyası yaratarak yapılan politikalar devreye konulmuş ve şimdilik başarılı olmuştur. Ancak bu politikaların açığa çıkması uzun sürmemiş, daha şimdiden anlaşılır olmuştur.

.

Katliamcı rejimin temsilciliğine soyunanlar Dersim halkının hakikati hakkında konuşamaz, Dersim halkını kendi hakikatinde uzaklaştıramaz. Dersim SEY RIZA’nın, ALİ ŞER’in, ŞAHAN AĞALARIN, İBOLARIN, MAZLUMLARIN, özgürlük için canını veren onca devrimcinin kentidir. Dersim hiçbir zaman inkar politikasına boyun eğmedi, bundan böyle de boyun eğmeyecektir. Bu politikalar ne olursa olsun hiçbir zaman bu halk kendi öz değerlerinde uzaklaştırılamaz ve bu politikaların kalıcı başarı şansı kalmamıştır. Dersim halkı kendi mücadelesi etrafında kenetlenerek önümüzdeki süreçte daha da başarılı çıkacaktır. Bizler Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku bileşenleri olarak halkımızın yaptığı uyarıyı aldık ve gerekli sonuçları çıkaracağız. Bir kez daha vurguluyoruz ki halkımıza bu başarısızlıktaki özeleştirimiz pratiğimiz olacaktır.

.

 Bu inançla seçim süreci boyunca tüm fedakarlıklarını ortaya koyarak geceli gündüzlü çalışarak bizi bağrına basan halkımıza ve onun özgürlük mücadelesine, tüm toplumsal güçlere, demokratik kitle örgütlerine, sendika ve meslek kuruluşlarına, kadınlara, gençlere, mahalle, köy komisyonlarına, tüm siyasi partilerin il, ilçe, belde teşkilatlarına, sürgünde ya da çeşitli nedenlerle topraklarından uzakta yaşayan ama yüreği bizimle atan halkımıza ve çalışmaların içerisinde bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.

.

Genelde yaşanan başarının Dersim’de de en kısa zamanda karşılığını bulacağı inancıyla tüm halkımızı saygıyla selamlıyor, gösterdikleri çaba ve olağanüstü mücadele için bir kez daha teşekkür ediyorum.  

.

            DERSİM  EMEK, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ BLOĞU ADINA

                                           FERHAT TUNÇ