Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Hessen Eyaletindeki mülteciler için çalışma müsaadesinin alınmasında kolaylık

Hessen İçişleri Bakanı 12 Ocak 2007 de Hessen Eyaletinde bulunan tüm İş ve İşbulma Kurumlarına yazdığı bir talimatname ile, insalcil nedenden ötürü Hessen de oturuma sahip mültecilerin bir iş yeri bulmada, kendilerine çalışma müsaadesi verilmesi konusunda kolaylık sağlanması talimatı verilmiştir.

Eskiden, mülteci oturumuna sahip bir kişi, İş Bulma Kurumundan çalışma müsaadesi alması için, kurum şu kıstaslar bazında çalışma müsaadesi vermekteydi.

Çalışmak istenilen işte;

- öncelikle Alman işsizin çalışıp çalışmıyacağı,

- Avrupa birliği işsizin çalışıp çalışmıyacağı,

- Türk işsizlerin çalışıp çalışmıyacağı,

- Diğer yabancı işsizlerin calışıp çalışmıyacağı ve en son calışacak işsiz bulunmas sa,

çalışma müsaadesine baş vuran mülteciye o işte calışma müsaadesi verilirdi.

Bakanın yeni talimatı gereği, bulunan işten, Alman işsizin calışıp çalışmıyacağı göz önüne alınır, şayet yoksa müraacatta bulunan mülteciye çalışma müsaadesi verilmesinde kolaylık sağlanması talep edilmektedir. Müracaat dilekcesinin cevabı, en geç bir hafta içersinde müraacat sahibine bildirilmesi gerekliliği vurgulamaktadır.

Bu talimatname yanlız Hessen bölgesinde geçerli olmasına rahmen, diğer Eyaletlerinde buna benzer talimat vermesi beklenilmektedir.

Uzun yıllar burda yaşayan mültecilerin, uzun vadeli oturum almaları için, kendi gecimlerinin kendileri tarafindan saglandığı kanıtlarsa, oturum verileceği önceki yazım da belirtmiştim.

Bunu bilgilerinize sunmak isterim.