Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

BİR ŞAHSIN ŞİKAYETİ- M.Yılmaz

 İçimizde bir kişi, dernek çalışmalarımızı yakında takip ettiğini, Ali Haydar dan ötürü derneğe üye olmadığını, onun gibi düşünen, Kurt, Top, Özçelik , Öz, Tan ve Banguş ailelerinin derneğe üye olmayacaklarını ve üye olanlarında dernek üyeliğinde çıkabileceklerini,derneğin gelir giderleri üyelerin bilgisi dışın da olduğunu, bundan sonra kurmeş derneğinin istediği gibi hareket etmeyeceğini, önünde engel olabileceğini, dernek parasını yeyip içtiklerini, üyelerin de buna seyirci kaldığını iddia etmektedir.

Yazıyı yazan  belli değil, ama derneği, yönetim kurulunu ve köylülerimizin soyağacını biraz bilendir. Kendisine belli bir güveni de var. Örgütlü olmaya yana değil, örgütsüz ve belli soyağacın da olanları rahatlılıkla örgütleyebileceğini iddia ediyor. Dernek içersinde suni bir muhalefetin varlığında bas ediyor ve bunların dernekte belli kişilerden hoşlanmadığını söylüyor. Yazısında Ali Haydar arkadaşı hedef alıyor. Ali Haydar arkadaşta çok korktuğunu, yazıları ok gibi kendisine saplandığı itiraf ediyor. Bu adam ya kurmeş li yada kurmeşlileri iyi bilen biri olmalı. Eleştiriler iyi veya kötü olsa,  insanı geliştirir. Kültürümüz de küfür, hakaret  ve iftira bir ruh halimiz durumuna gelmiştir. Eleştirilerinde korkmuyorum ve kızmıyorum. Getirilen eleştirinin niyetine bakılmasızın,  bazı  konuda açıklık getirmek istiyorum.

Derneğin mali durumu: Şimdiye kadarki tüm Genel Kurul ve YK toplantıların da derneğin mali durumu konusunda üyelerimiz ve köylülerimiz yazılı olarak bilgi verilmiştir. Derneğin kuruluşunda bu güne kadar, dernek üyelerinde alınan üyelik aidatları konusunda her üyeye yazılı olarak bilgi verebilecek bir durumdayız. Şimdiye kadar yaptığımız 5 şenliğin mali bütçelerini de gelir giderleri ile birlikte istediği kişiye yazılı olarak sunmamız mümkündür. Köyümüz ve çevre köylere yönelik yaptığımız projeler konusunda( ağbaba duvarı, cem mutfak masrafları,  su pompası, elbise yardımı, mağdur ailelere verilen yardımlar, projelere maddi katkılar vs..) isteyen kişiye yine de yazılı bilgi verecek durumunda olduğumuzu açık ve net şekilde beyan ediyoruz. Yazdıklarımın çoğunu da köylülerimize gönderdiğimiz kurmeş bültenleri adlı mektuplarımızda insanlarımıza duyurulduğunu bir daha hatırlatmak isterim.

Mali konuda derneğin anlı ak ve paktır ve hesap vermeyecek hiçbir konumuz da yoktur.

Site konusu: Derneğimizin 5 yıldan beri bir sitesi var. Site nedir? Bir şirkette bir hat kiralıyorsun onun bir kira bedeli vardır. Kiraladığın hata bir servis aracı koyacaksın. Önce aracı satın  alacaksın ve aracın sürülmesi için, benzin, yağ ve suya ihtiyacın olacak. Aracı süren bir şoför olmalı. Şoföre de bir aylık ücret vermen lazım. 5 yıldan beri aracımızın şoförü Ali Haydar arkadaştır. Bu arkadaşımıza bu güne kadar ne verilmiştir?  

Yazıyı yazan neyi amaçlamaktadır. Dernek yönetim kurulu olarak yazı yazan zihniyet sahibinin amacını şu şekilde yorumladık.

·         Bu kişinin hedefi derneğimizin tüzel kişiliğidir. Derneğimizin başarılı çalışmalarını boşa çıkarma Kurmeşliler arasındaki birlik ve beraberliği dağıtma ve baltalama amacını gütmektedir.

·         Web sitemizin etkinliği herkes tarafından bilinmektedir. Sitemizin etkinliğini boşa çıkarmak için bununla aktif olarak ilgilenen arkadaşlarımıza iftira atıp insanların kafasını bulandırarak bu arkadaşların hevesini ve çalışma arzusunu kırmaktır.

·         Gerçek olmayan iftiralar atarak insanların güvenini sarsmak ve kafalarında soru işaretleri uyandırmaktır.

·         Bu kişinin hedefi arkadaşlarımızın kişiliği değil de yazıları ve görüşleri olduğu açık ve nettir.

Dernek olarak doğru işler yaptığımızı düşünüyorum.  Eksikliklerimiz olabilir ve olması da normaldir.  Hiçbir hatayı bilinçli olarak yaptığımıza inanmıyorum. Eleştirilere açığız. Bizi güçlendiren eleştiriler olacaktır. Bizi çekemeyenler de olabilir. Bizde, örgütlü beraberliğimiz de  korktukları için kurumumuzu  belli şahısları hedef almaları normaldir.

Tüm köylülerimizi birlik beraberliği güçlendirmeye davet ediyorum. Doğru yolda yürümeye gayret göstereceğiz.

Mehmet Yılmaz                                                28.01.2011