Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Alevi kurultayı değişimin işaretçisi mi? Ergin Doğru

Ankara’da düzenlenen büyük Alevi kurultayı coşku ile gerçekleştirildi.Devletin ve siyasetin gözü bu kurultayda verilecek mesajlardaydı. AKP  hükümetinin düzenlediği çalıştaylar ve yaklaşan seçimler için şimdiden devşirmeye çalıştığı Aleviler olduğu haberleri ortalarda  gezinirken,Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinin içerisinde bulunduğu “Büyük Alevi Kurultayının ” tavrı önemliydi.

Kurultay, kalabalığı ve coşkusu ile daha önceki çalışmaları aşan bir görünümdeydi.Bu kalabalık ve çoşkuda  yaklaşan seçimlerin ve AKP’ nin son dönemdeki saldırılarına duyulan tepkinin etkisi olduğu salonun havasında ve konuşmalardan anlaşılabiliniyor.

Büyük Alevi kurultayının çoşkusu,kalabalığı ve basındaki etkisine bakıldığında amacına ulaştığı görülüyor ama esas önemlisi bunların yanında Alevi kurultayında açıklanan sonuç bildirgesi.

Alevi kurultayının  sonuç bildirgesine baktığınızda daha öncekilere göre önemli farklılıklar ve olumluluklar gösteriyordu.Alevilerin sonuç bildirgesi ilk kez emek,demokrasi,Kürtler ve Aleviler gibi temel sorunlar ve dinamikler üzerinden şekilleniyor.Alevi hareketinin daraldığı ,içe büzülerek kapandığı bir dönemdeki bu açılım Alevilerin doğru rotaya girmesine de katkı sunacaktır.

Bildirgede en dikkat çeken bölüm Kürt sorunundaki tutum.Bugüne kadar genel Alevi hareketinin görmemeye imtina ettiği Kürt sorunu,anadil ve kimlik sorunu olarak sonuç bildirgesinde yer aldı .Başlı başına olumluluk içeren bu duruşun devam ettirilmesi hem Alevilere ve Türkiye’ ye kazandıracaktır.Türkiye’ deki demokrasi mücadelesinin iki dinamik gücünün birbirini anlamaya başlaması herkese kazandıracaktır.

Sonuç bildirgesinde, Dersim’de yapılan   barajlarla yok edilen coğrafya ve kutsal mekanlara saldırılara dönük  gösterilen tepki ve Seyit Rıza ile ilgili kısımlar dikkat çekiciydi.Sistemin Anadoluluk üzerinden tarif etmeye çalıştığı ve çoğu Alevi kurumununda buna yatarak görmek istemediği Kürt Kızılbaş -Aleviliğinin önemli merkezi olan Dersimin bildirgede böylesine önemli vurgularla yer alması umut vericidir. Kürt Kızılbaş-Aleviliğin önemli değerlerinin bildirgede  bu kadar etkili yer almasında katkısı olanları kutlamak gerekiyor zira bu yaşanılan inkarın aşılmasında önemli bir eşik olacaktır.

Sonuç bildirgesinde dikkat çeken bir diğer cümle ise genelde Alevi katliamları sayılırken yok sayılan ,görmezden gelinen Koçgiri ve Dersim gibi  Kürt Alevi katliamlarının bildirgede Alevi katliamları arasında yer almasıydı.Daha önceleri yok sayılan yada görülmeyen tarihimizin acılarında ilk kez bu kadar güçlü bir ortaklaşma ifadelerde yer buldu. Bu anlayış sistemin Aleviler içerisinde yaratmak istediği ayrımcılığa ve son dönemdeki miliyetçiliğede bir tavır olarak okunmalıdır.

Saydığımız noktalar bugüne kadar bunu dillendiren ve mücadelesini yürütenler açısında önemsiz gözükebilir lakin bugüne kadarki genle Alevi terminolojisi ve yaklaşımları göz önüne alındığında önemli bir eşik olacağı gözüküyor.Bu yaklaşımın ve duruşun önemsenmesi ve desteklenmesi gerekiyor.

Bütün bu olumlulukların yanında kurultay ile ilgili kaygılarıda unutmamak ve rahat davranmamak gereklidir.Peşin yargılı ve suçlama anlamında olmasa da duyarlılığı olan Alevilerin bir kısmı düzenlenen bu kurultayın seçimlere dönük bir yatırım olup olmadığı noktasında haklı kaygı içerisindedir.Geçmişteki seçim süreçlerinin yaklaştığı dönemlerde de dönemsel kimi söylemleri öne çıkarıp Alevileri hareketlendirenlerin sonrasında soluğu CHP kapısında, pazarlıklarda aldığını unutmuş değiliz.Umarız ve dileriz ki Alevilerin en fazla birlik ve mücadeleye ihtiyaçları olduğu bu dönemde yaratılan bu coşkulu mücadele istemi birilerinin milletvekilliği hayallerine kurban edilmez.

İşte tam bu noktada büyük sorumluluk Demokratik Alevi Hareketi içerisinde ikbal avcılığı yapmayan,yüzünü emekten,ezilenden,demokrasi ve özgürlük mücadelesinden yana dönenlere düşüyor.Seyit Rızanın ve Pir Sultanın yolunda, mazlumların  bayrağını taşıyanların ,ikbal avcılığına izin vermemesi gerekiyor.Alevi örgütlülüğü bunu engelleyecek demokratik olgunluğa,birikime ve cesarete sahiptir.