Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Yalanların Çetelesi

Her hükümet aynı teraneyi söyler:
Çatışmalar olmazsa GAP çoktan biter bölge kalkınırdı.
Çatışmalar olmazsa, DAP çerçevesinde tarım, turizm üretim yatırımları Doğu Anadolu'nun 'makus talih'ine son verirdi.
Çatışmalar olmazsa batıya göç olmayacak,
Çatışmalar olmazsa silaha giden para yatırıma üretime gider, bundan en çok doğu faydalanırdı.
Çatışmalar olmazsa karakol yerine fabrika, polis-asker yerine işçi memur konutlarda istihdam edilirdi.
Çatışmalar olmazsa çarpan, hızlandıran vs. vs. etkisiyle ekonomi hacmi katbe kat artacaktı.

Çatışma bunlara bahane değil:
Çatışmalara rağmen karakollar kurulabiliyor. Bu karakollar aracılığıyla bölge insanı prangaya alınabiliyor.
Çatışmalar rağmen, mülki amirlere, askerlere konutlar inşaa ediliyor.
Çatışmalara rağmen özel sektör, cemaatler, yandaşlar ihale alabiliyor, yatırımlarını gerçekleştirebiliyor.
Çatışmalara rağmen üniversiteler kurulabiliyor. Buraya dışarıdan gelen öğrenciler eliyle kültürel ve sosyal değişim, haliyle asimilasyon teşvik ediliyor.
Çatışmalara rağmen ekonomik değerine bakılmaksızın, bölgenin stratejik yapısını dizginlemeye yönelik barajlar inşaa edilebiliyor. Buradaki enerji batıya aktarılıyor.
Çatışmalara rağmen yol, petrol, doğalgaz boru hatları döşenebiliyor. Uluslararası arenada güç sahibi olmak için bir engel yok.
Yani işinize geleni yapıyorsunuz işinize gelmeyeni çatışmaya bağlıyorsunuz. Bahaneyi uyduran sizsiniz.

Oysa...
Bölgenin temel geçim kaynağı olan hayvancılığı ve tarımı yasaklayan siz değil misiniz?
Çatışma ya da baraj yapımı iddiasıyla köyleri boşaltanlar siz değil misiniz?
Barajların enerji üretim ünitelerini bitirip ihtiyacınızı karşılamanıza rağmen, halkın ihtiyacı olan sulama ünitelerini ihmal eden siz değil misiniz?
Barajlardan üretilen enerjinin, elde edilen madenlerin, gümrüklerden alınan vergilerin gelirini bölgeye yatırım amacıyla kullanmak yerine gasp edip hazineye alan siz değil misiniz?
Bölgede faaliyet gösteren şirketlerin, marketlerin, işletmelerin vergilerini Batı bölgelerindeki merkezler eliyle toplayıp bölgenin gelir kaynaklarını sızdıran, hatta bundan hareketle az vergi girdisi olduğunu iddia eden siz değil misiniz?
Hala, gümrük kapılarını kapalı tutan ya da kontrollü olarak sadece yandaşların kullanımına izin veren, bundan dolayı da bölgenin dış ticaret hacmini sınırlandıran siz değil misiniz?
Kalkınma iddiasıyla organize sanayi bölgeleri ya da sanayi siteleri için temeller atan, bitenleri yandaşlara dağıtan, bitmeyenleri de umut olarak satan sizler, aslında bu kalkınma modelinin demode olduğunu bilmiyor musunuz?
Üniversitelere gelen öğrencilerin, karakollardaki asker ve polislerin ya da diğer memur ve mülki amirlerin ücretlerinin yatırım etkisinin sınırlı olduğunu, hatta tüketim dışında yine batıya aktığını hesaplamıyor musunuz?

Peki Ama...
Batıda liberal olan sizler, yabancı sermayenin bölgede yatırım yapma istemine neden engel oluyorsunuz.
Teşviklerde, yatırım ortaklıklarında neden ille de bölge sermayedarlarını değilde batının holdinglerini öne sürüyorsunuz.
Neden 'Tekno Yatırım'lar için Diyarbakır, Van veya Erzurum değil de Sakarya, Eskişehir, Ankara tercihleri üzerinde ısrar ediyorsunuz.
Otomotiv yatırımları için neden Malatya, Sivas, Maraş'ı düşünmüyorsunuz.
Antep, Urfa, Diyarbakır, Mardin hattının Ortadoğu için, Van, Kars, Erzurum ve Ağrı'nın Kafkaslar, İran ve Asya piyasaları için birer ticaret ve sanayi merkezleri olma potansiyelini değerlendirmek babında DAP'ınızın ve GAP'ınızın hiçbir anlam ifade etmediğini, birer aldatmacadan ibaret olduğunu bilmenize rağmen niye dayatıyorsunuz.

Hadi dediğiniz gibi olsun da...
Daha 2005 yılında Kürt Sorununu kabul etmenin ardından Urfa'da GAP için söz verdiğiniz parayı niye göndermediniz. Diyarbakır için söz verdiğiniz konutları niye yapmadınız. 20 yıldır adı geçmesine rağmen DAP için hala bir kuruş ayırmamışken ne diye kalkınmaya çare olarak sunuyorsunuz?
Hele hele sizden değiller diye belediyelere kanunla tanımlanmış destekleri vermediğiniz gibi gelirlerine el koymanıza ne demeli!!
Yüzünüz kızarmıyor.
Bilesiniz ekonominin de çetelesi tutuluyor.

Ehmed PELDA