Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Şeve Şev Tarîyê-

Şeve şeve şev tarîyê/ Yar li min derî girtîyê

Ez nezanim min pê çi kir/ Dîsa li min bîhersketîyê

 

Şeve şeve şev sibeyê

Yar ne raze ber sobeyê

Hevalino varin hun le pirskin

Çi derdê wî  bi min heyê

 

Şeve şeve şevek sare

Zivistanê berf dibare

Yarê  bi min qar kirîye

runîştîye nare karê

 

Ava nahale kışîyê

yar lı derdê teşîyê

mal melal kırbuyê

runıştiyê ser kursiyê

 

Dora gunde me kelemê

Mazi kelemê weki melemê

Bıla ew yar dıreng nekevî

Ber seğelîm bı tenême

 

Ez çumê qevrîbukan

Ketîm nav gulîlkan

Hinek sor hinek zer bûn

Min top kirin bi turikan

 

Nave gundî me kurmeşe

Nav kurmeşî tijî meşe

kî kû je heznake nare

ev tiştekî pir rureşe

 

Ketmê ber genîmê meha havînê

Çum sîyê dare hal hal nine

Quzkê avê bîtale ez pir time

Bandikim yar jiminra naşîne

 

Dî şewda ez diçum nêçire

Kewok dixwunî ser qêvire

Min kirku ez lexim

Deng hate min pir neçare

 

Ali Haydar Gûrbûz