Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

OZAN CÖMERT´TEN KÜRMESLILERE ANLAMLI MESAJ

Piroz  name...Penc  emin  sal  vegera  sahiya Kurmesi  yan .
Bi  reve  beri  ya    Komala  Kurmesi  yan isal  li
ser  axa  welateme  piroz  dibe.
Her  ciqas  ez  tev li  sahiya  weya  piroz  nebume
le  hest  u ruhe mi  bi  were  ye.
Gele  me  ye  Kurmesi  dewlemendi  ya kultur  u  canda
welate  mede  roleki  mezin  listine.
Her  car  aliye  Dersime  re  bune  mertal
Serida  kar  anina  zimane  xwe  ye  kurdi  cil  u  berge  xwe  yen
netewi  adeta  jiyana  dayuk  u  bavan  gire  dayi  ya  axa  xwe ya  piroz
jiyana  koceriya  zozanan  nisana  welat  parastina  heri  mezine
Ez  serida  Kurmesi  yan u  welat  parez  u  dosten  meyen ku  bestari
ve  sahiye  bune  silv  dikim
Serkeftin  u  ser  ferazi  ji  we  hemiyan  re  dixwezi.Sahiya  we sahi  ya
asiti u  biratiya  gelan  be:Her  sad  u  bexte  war bin
Comerd.  26-7-2010.   Deutschland .....