Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

DERSİM’DE FESTİVALLER -1-Erdogan Zamur

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte  irili ufaklı bir sürü yerde festivaller yapılmaya başlandı. Daha çok kültürel aktivitelerin ön planda olan bu tarz etkinlikler üzerinde doğru durmak gerektiğine inanıyorum. Festivaller niçin yapılır ya da niçin yapılmalıdır? Onun tarzı nasıl olmalıdır? Niteliği ne olmalıdır ? Yoksa sıradan bir pikniğe yada konsere dönme durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Bunun iyi görülmesi gerekiyor ve festivali düzenleyenlerin buna ciddi bir önlem alması gerekiyor.

Dersimliler festival startını Almanya’da veriyor. Tabi aynı tarih ve günde aynı adla yapılan festivalin yaratacağı etki ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Festivaller içi boşaltılarak yapılması yapanların kendi kimliklerini yok sayarak halktan bile daha geriye düşmesi kabul edilemez. Festivaller aynı zamanda siyasal bir etkinliktirde ve siyasal bir kimlik taşımak zorundadır. Almanyada yaşanan olay aslında sistemle  ona alternatif olmak isteyenlerin çatışmasıdır. Sistem insanlarının kimliklerini yok ederek yozlaştıran ve popüler kültür içinde eritmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Dersim Dernekleri Fedarasyonun amacı sistemin yıllardır uyguladığı böl parçala yönet anlayışına hizmet etmektir. CHP’li Onur Öymen’in Dersimle ilgili söylediği sözleri sözde kınayan ama ona ilişkin tavır koyamayan göbek bağıyla faşist CHP’ye bağlı bu sakat anlayış yıllardır sistem tarafında nasıl kullanıldığı ortadadır. Dersim’de yaşanan 38 soykırımı bu anlayış tarafında ciddi boyutta kınama gereği bile duymuyor. Ancak kendi yaşam alanı olan bazı internet sitelerinde karalama ve ona buna çamur atmada geride durmuyorlar.

Dersim’in tarihsel süreci ve gelişimi içerisinde var olan ilerici değerlerin, ulusal değerlerin ve coğrafi özelliklerinin topa tutulduğu bu dönemde yapılması gereken birlik ve beraberlik içerisinde bu yokoluşa karşı durmak ve bölgemizin bütünsel değerlerini savunmaktır. Yapay ayrılıklara meydan vermemek birincil görev olmalıdır. Şimdi çoğu arkadaşlar niye sadece Dersim’de oluyor diye sorabilirler. Doğrudur, sadece Dersim’de bu yaşanıyor. Çünkü diğer yerlerde iki  taraf var ya sistemde yanasınız yada değilsiniz ama Dersim o yönüyle çok kozmopolitik bir alan ve bir sürü tarafı olan bir yer . Bu durum beraberinde farklılıklarıda getirmektedir. Bu yapay ayrışmayı ancak halk önler. Bu noktada tavır koymak gerektiğini düşünüyorum.

Ayrıca Dersim kişilik yapısı ciddi bir sosyolojik araştırma konusu olmalıdır. Yılların getirmiş olduğu sözde sosyalist kişilik  ve buna bağlı olarak ilerici devrimci olma avantaj görünsede aslında ciddi dezavantaji beraberinde getirmektedir.  Eleştiri ve özeleştiri adı altında birbirini karalama o kötü ben iyiyim anlayışını geliştiriliyor. Bu da Dersim’de çok taraflı  bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Hiçbir yapı benim  iyi tarafın bunlardır, bundan kaynaklı benim ideolojim desteklenmelidir demiyor. Sadece  onlar darbeci çeteci Kürtçü işbirlikçi vs ondan dolayı onlar kötüdür, onları desteklemeyin deniyor. Bu anlayış yıllardır Dersim’in başına bela olmaktan başka bir işe yaramadı. Özellikle barajlar karşısındaki parçalı duruş nedeniyle sistem istediği gibi at koşturdu bu alanda. Uzunçayır utanç gölü belli noktalarda kırılmalar yaşatsada tam anlamıyla hala aşılabilmiş değildir. Öncelikle yerel yönetimler bu konuda birliğin sağlanmasını yaratmada öncü konumda olmak zorundadır. Ama bu her isteyenin istediği gibi at koşturma şansına sahip olacaktır anlamına gelmemelidir.

Dersim’de festivaller sezonu açılmış bulunmaktadır. Startı Almanya’da verilecek  olan Dersim Festivali (ne ne kadar ikiye ayrılmış olsada) daha sonra Dersim merkez ve ilçelerini kapsayan Dersim Festivali ve son olarak 4 yıldır Almanya’da yapılan Kürmeşliler Derneği festivali bu yıl Pertek ve Kürmeş’e  taşınmasıyla finalini yapacak. Tabi her festival ayrı özellikler taşıyor. Yapıldığı yer ve içinde bulunulan koşullar nedeniyle üzerinde söylenecek çok şey var. Halk için yapılması gereken bir sürü iş var bunların başında da bu tür festivallerde halkımızın temel ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak zorundadır.

Bir sonraki yazıda Dersim ve Kürmeş festivallerinin anlamı ve  etkileri ile yapılması gerekenleri irdeleyeceğim.