Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Bizim XALO -AZİZ ÖZ

Nasıl anlatmalı bilmiyorum ama,
Köye ve yöreye damga vuran ender insanlardan biridir. Her zaman önde olmayı sever.
Sanki "teori pratik içindir" sözü onun için söylenmiştir.Öğle bir şemsiye taşır ki, kapitalizmden gelen hiç bir şeyi geçirmez.

Öyleki Ozon tabakası olmasa, şemsiyesi o görevi de görür.

Dönemin hastalıklarına karşı adeta bağışıklık kazanmıştır. Ateşte yürür, yüzü bile ekşimez.

Yalnız kalır serzenişte bulunmaz bizim Xalo. Fırtınamı esiyor, ona karşı yürümekten çekinmez.

Kasırgamı var, hortum mu geliyor onu yolunda döndürmez.

Sanki çağımızın Pirsultan'ıdır:Dönen dönsün ben dönmem doğru bildiğim yoldan.

Yel değirmenlerine karşı savaşmak mı gerekir; en önde gitmekten duraksamaz.

Hep ezilenlerin yanında durur.

Onların ideolijisine bakmaksızın destekler.

Yer yüzünde sınıflar var olduğu sürece o hep diken üstünde hiseder kendisini.

Çağımızın hastalığı olan milliyetçiliğe karşı sanki bağışıklık kazanmıştır.

Yine de reel sosyalizmi de belli ölçülerde zehirlemiş olan bu hastalığa karşı hep tetikt olmuştur. Ama ille de EZEN ulusun milliyetçiliğine karşı hep daha bir duyarlıdır. Bulunduğumuz çağın en büyük kişiliği olarak gördüğü LENİN'in ölüm döşeğinde Amerikalı gazeteciye söylediği "en korktuğum şey RUS milliyetçiliğidir/şövenizmidir" sözünü hep beyninin bir yerlerinde taşımıştır. Ve "Neden KIRGIZ milliyetçiliği, neden AZERİ ya da GÜRCİSTSAN milliyetçiği" demediğini çok iyi kavradığı için, yoksul ve ezilen halkların varolma savaşımını hep desteklemiş, "buda milliyetçiliktir" tuzağına bir çoklarının düştüğü gibi düşmemiştir.Ama kendi eksenini sınıflar teorisi üzerinde belirlemiştir hep.
Bir kez yenilmiş mi olsun birkez daha ama daha güzel yenir ve yeniden başlar. Belki bir kusur olarak alınabilecek, biraz yavaş da olsa cağın gereklerini görür.
Doğru bildiğine her zaman söyler ve bundan dolayı da dokuz köyden kovulur kovulmasına ama, bir dokuz köyden daha kovulmaktan çekinmez.
Çünkü ezilenler oldukça yeryüzü aşkın yüzü olmayacağını bilir. Ve gerçek aşkında ancak, sosyalizmde olduğuna inanır.
"Sen çok güzel söylüyorsun ama, senin sazın yok" anlamlı sözü hep rehber edindiği için, hep bir saz yani örgütlü toplum peşinde koşmuştur.
Çoğunluğun birden fazla kimliği erdem olarak gördüğü bir dönemde O hiç o erdeme heves etmeyip, sosyalist kimliğinde hep ısrar etmiştir.
Sosyalizm mücadelesi mi onun için yaratılmış, O'mu sosyalist mücadele
için yaratılmış, bugüne kadar anlaşılmış değil.
Bizim Xalo köyün kutup yıldızlarındandır. Kutup yıldızları yön belirledikleri için çok önemlidir, dolaysiyle sağlığına dikkat  etmelidir.