Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Tüm Köylülerimizin Dikkatine

11 Nisan 2011 tarihinde köyde "Su Borçları ve Keçi Sorunu" olmak üzere iki gündemli bir toplantı yaptık. Bu toplantıda öncelikli olarak 20 yıldır ödenmeyen su borcu konuşuldu, borcun bugüne kadar ödenmemesinden dolayı çok yüklü bir duruma geldiği son yasal düzenlemelerle birlikte su borcunun faiz oranı affa uğramış ve geriye kalan ana paranın en geç mayıs ayının 2'sine kadar yatırılması gerekmektedir.

Köy muhtarınında hazır bulunduğu toplantıda alınan kararlar gereği köyde evleri bulunan herkesin bir defalığına mahsus olmak üzere bu borcu ödemesi gerekmektedir. Borcun mıktarı 24.000 YTL dir. Bu nedenle her ailenin 250 YTL ödemesi gerekmektedir. Son edindiğim bilgilere göre köyde ikamet edenlerin hemen hemen hepsinin bu parayı ödediği doğrultusundadır. Köylülerimizin kendilerine düşen borç miktarını bir şekilde mutlaka ödemelerini rica ediyoruz.

Paraları şu anda köyde Doğan Irmak ve Hıdır Öz toplamaktadır. Evleri köyde olupta bu borcu ödemeyenlerin  köyde birileri vasıtasıyla hemen paylarına düşeni ödeyerek süreyi geçmemeleri rica olunur, kendilerine düşen parayı daha sonra  borcu ödeyene yollayabilirsiniz. Burada önemli olan bu borcun belirlenen zaman dilimi içerisinde ödenmesidir aksi halde bu borç faiziyle birlikte 64.000 YTL'ye çıkacaktır o zaman suların ve elektiriğin kesilmesi kaçınılmaz olacaktır, elimizde bu fırsat varken değerlendirmekte büyük yarar vardır.

Bütün köylülerimizin bu sorunun aşılması konusunda yardımcı olacaklarını ve bir an önce kendilerine düşen borç miktarını yollayacaklarına olan inacımızı belirterek saygılarımızı sunuyoruz.

Not: Borç listesinin bir nüshası dernek sekreterimiz sayın Ali Haydar Gürbüz'de bulunmaktadır, isteyen köylülerimiz bizzat telefon açarak bilgi sahibi olabilirler.

Toplantının bir diğer gündemi ise Keçi sorunu ile ilgiliydi. Keçi sahiplerinden bir kaçınında katıldığı toplantıda köylülerimiz sırasıyla söz alarak görüşlerini belirttiler. Genel olarak tüm köylülerimiz keçilerin köyde beslenmelerine karşı oldukları bu anlamda daha büyük sorunların yaşanmaması ve doğamızın korunması için keçilerin bu sene sonuna kadar satılmalarını istediler. Bu konuda keçi sahipleride o satarsa ben hemen satarım, hele onlar satsın benimki çok kolay! gibi manevralar öne sürdüler, sonuç olarak köy muhtarınıda belirttiği gibi keçi sahiplerinden özellikle Haydar Banguş'un keçilerini satması durumunda herkesin derhal keçilerini satacağı ve bu sorununda ortadan kaldırılacağı belirtildi.Keçi sahiplerinin köylülerimizin bu görüşleri doğrultusunda gerekli duyarlılığı göstermelerini umut ediyoruz.

Köy Komitesi