Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

KURMEŞ ETNOGRAFYA MÜZESİ’Nİ KURALIM

Etnografya; insanlar (ethnos) ve yazım (graphien) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. İnsan ırklarının kültür oluşumu ve birikimlerini incelemek ve onları ortaya çıkarmaya çalışır. Yani bir anlamda insanları ve onların ilişkilerini yazmak demektir. İnsanın toplumsal olarak varlık gösterdiği andan bugüne kadar geçirdiği kültürel aşamaları ve yaşam biçimlerini ele alır, insan toplum ilişkisi temelinde saha incelemesi yapar ve küçük toplulukların birbirleriyle akrabalık derecelerini, ekonomik ilişkilerini siyaset, dil ve doğa ile olan ilişkilerini, doğal gözlem ve katılımcı gözlem yoluyla detaylı bir biçimde ortaya koyar.

Hıdır Güneri-Mikrobiyoloji Uzmanı

Pek çok insanımızın “Modernleşme karşısında Kurmeş halk kültürünü en az zararla, gelecek kuşaklara nasıl aktarırız”  düşüncesi içinde olduğunu biliyorum. Bu ana düşünceden yola çıkarak, bu düşüncelerimizi eyleme dökmeli ve hatta hayata geçirme konusunda bir an önce işe koyulmalıyız. Unutmayalım ki kültürleri yaşatma ve yaygınlaştırma bireyler, sivil toplum örgütleri ve hepimizin en öncelikli görevidir. Çünkü değerlerimiz birer birer yok olmakta ve gelecekte bunların birçoğunu bulma ve kaydetme imkanımız kalmayacaktır bile

Kültürel çeşitlilik ve zenginlikler, her geçen gün, artan oranda tehlike altındadır ve gittikçe de yok olma ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Yiyecek kültüründen sosyal hayata, dinden dile, giyecek kültüründen ekonomik hayata ve davranış biçimlerine kadar günlük hayatımızın her noktasında küreselleşmenin önlenemez etkilerini izlemekteyiz.  Bu nedenle kültürümüzü koruyabilmemiz için acele etmemiz gerçeği ortadır.

 Etnografya Müzesi Projemizin yürütülmesi için köyümüzde atıl vaziyette bulunan okullarımız kullanılabilir. Bu fikrimiz için 30 Ekim günü İstanbul’da yapılan Tunceli Eğitim ve Kültür Vakfı’nın dayanışma gecesinde Tunceli Valisi Sn. Mustafa Taşkesen ile bir ön görüşme yapılmış ve köyümüzde atıl duran okulları köy muhtarlığına devrederek kullanabileceğimiz konusunda söz vermiştir. Projeyi gerçekleştirmeyi kararlaştırdığımızda resmi olarak kendisine başvurmamızı istedi.

 

Alan Taraması, Yazılı, Maddi ve Sözlü Kültür Ürünlerinin Kayda Alınması ve Toplanması, birinci öncelikli görevimiz olmalıdır. Bu çalışmanın sekreteryası tek bir elden yürütülmeli ve bütün çalışmalar burada toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Bu konuda işbölümü yapılarak herkes kendisine bir alan seçebilir ve bu alanda detaylı olarak çalışmasını yürütebilir. Ayrıca bu işlemler için köyde bir veya birkaç arkadaş numunelerin toplanması için görevlendirilebilir. Acilen göçebe ve yerleşik hayata ilişkin kullanılan aletler ve yaşam tarzı ile ilgili bütün nesnelerin toplanması ve depolanmasına başlanmalıdır. Hemen zaman kaybetmeden köyümüzün yaşlı insanları ile yazılı ve görsel olarak kültürümüze ilişkin her şey kayıt altına alınmalıdır. Bütün arkadaşlar başta kendi aileleri olmak üzere tanıdıkları herkes ile aşağıdaki konularda sorular sorup, görüşmeler yaparak kayıt altına alabilirler.

 

 Amacımızla ilgili olarak yapılacak çalışmaları ve konuları şu alt başlıklarda toplayabiliriz.

 

1.      Adlar, Lâkaplar, Selâmlar, Çağırmalar, Hitaplar, Dualar, Beddualar, Yeminler, Ticarette kullanılan sözler, Satıcı sözleri, Övme ve yermeler, Sevgi ve saygı sözleri, Nasihatler, Argo (küfür) sözler, Atasözleri ve Deyimler, Tekerlemeler, Bilmeceler,  Masallar, Efsaneler, Halk hikâyeleri, Fıkralar, Mâniler, Destanlar.

 

2.      HALK OYUNLARI

 

3.      HALK MÜZİĞİ

 

 

4.      HALK TİYATROSU 

 

5.      OYUN, EĞLENCE, SPOR (Çocuk Oyunları, Büyüklerin Oyunları, Eğlenceleri, Halk Sporları)

 

6.      BAYRAMLAR, TÖRENLER, KUTLAMALAR

 

7.      DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM KURUMLARI

 

8.      HAYATIN ÖNEMLİ DÖNEMLERİ (Doğum, Sünnet, Evlenme, Ölüm)

 

9.      GÜNDELİK HAYAT

10.  İNANIŞLAR

 

11.  HALK HEKİMLİGİ

12.  HALK VETERİNERLİĞİ

13.  HALK METEOROLOJİSİ

14.  HALK TAKVİMİ

15.  HALK HUKUKU

16.  BAHTA GİRME

17.  HALK MATEMATİĞİ

18.  HALK BOTANİĞİ (BİTKİ BİLİMİ)

19.  HALK ZOOLOJİSİ (HAYVAN BİLİMİ)

20.  HALK BİLİMİ ve ASTRONOMİ

21.  HALK EKONOMİSİ

22.  HALK EL SANATLARI

23.  GİYİM KUŞAM, SÜSLENME (1.Çocuk Giyimi, 2.Gençlerin Giyimi, 3. Yetişkinlerin Giyimi)

24.  HALK MİMARİSİ

25.  HALK MUTFAĞI


Okulların müze olarak kullanılabilmesi için alanın tamirat ve tadilatının yapılması gerekmektedir. Buranın istenilen amaca hizmet etmesi ve verimli kullanılabilmesi için:


1.      Binanın kapı – pencere tamiratı ve boya badana işlerinin yapılması, camlarının takılması;

 

2.      Tuvalet ve mutfak yerinin yapılması, bahçesine göçebe ve yerleşik hayatı gösteren örnek ev yapılması

 

3.      Bahçe ve tüm alanın ışıklandırılması; alanın su ve elektrik bağlantısının açtırılması;

 

4.      Binanın güvenliğinin sağlanması

 

5.      Etnografik malzemelerin sergilenebilmesi için panoların yerleştirilmesi ve etiketlenmesi;

 

6.       Sinevizyon gösterisi ve ses düzeninin kurulması


Ayrıca daha birçok öneri ve katkı getirilerek bu fikir zenginleştirilebilir. Gelecek yaz köyümüzde Kurmeş Etnograyfa Müzesi’ nin açılışında görüşmek dileği ümidiyle hoşçakalın.