Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

100 Milyon Kadın Kayıp

New York Times Magazine, kadın haklarına ayırdığı özel sayısında dünya genelinde kadınların yaşadığı içler acısı durumu gözler önüne serdi. Buna göre, 100 milyon kadın kayıp. Her yıl, büyük çoğunluğu Müslüman ülkelerde olmak üzere beş bin kadın ‘namus cinayeti’ne kurban gidiyor.

DÜNYADA yüz milyon kadın kayıp. İrlanda’da her yüz bin doğumda bir anne hayatını kaybederken, Sierra Leone’de bu rakam 2100. Çin ve Hindistan’da kızların durumu giderek kötüleşiyor. Çin’de yılda 1 milyon 730 bin kız doğuyor ve bunların ancak 730 bini yaşıyor. Ganalı genç kadınların yüzde 21’inin ilk ‘cinsel deneyimi’ tecavüz. Çoğunluğu İslam dünyasında olmak üzere her yıl beş bin kişi ‘namus cinayeti’ne kurban gidiyor. Dünya genelinde ev sahiplerinin sadece yüzde biri kadın.


Pek çoğu Birleşmiş Milletler kayıtlarından derlenen bu çarpıcı rakamlar New York Times Magazine’in kadın hakları özel sayısından alındı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’la dünyada kadının durumu hakkında yapılan bir söyleşinin de yer aldığı dergide, kadınlar haklarına kavuşup özgürleştiği takdirde, çocuk ölümlerinden terörizme uzanan geniş bir yelpazede dünyanın karşı karıya bulunduğu sorunların çözüleceği vurgulanıyor. “21. yüzyıl manifestosu” başlıklı yazıda, 19. yüzyılın en önemli ahlâki mücadelesinin kölelikle, 20. yüzyılın ise totaliterlikle yapıldığı hatırlatılarak, 21. yüzyılda kadın haklarının ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Bunun önemine değinilirken de, Dünya Bankası, ABD güvenlik örgütleri ve uluslarası yardım kuruluşlarının sık sık dile getirdiği, “Kadının gelişmesinin yoksulluktan terörizme pek çok sorunu çözebileceği”ne dair açıklamalar hatırlatılıyor. 

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise kadın hakları meselesinin Barack Obama’nın dış politikasının temel önceliği olduğunu belirterek, gittiği her ülkede bu konuda görüşmeler yaptığını, kadın aktivistlerle bir araya geldiğini ve siyasi liderlere de konuya ilişkin mesajlar verdiğini söyledi.   Şiddete karşı hoşgörü yok* Obama yönetimi, seks köleliğinin önlenmesi, kadına karşı cinsel ayrımcılığın ve şiddetin önüne geçilmesi ve eğitim haklarının tanınması konusunda ne yapacak?

Bizim dış politikamızın temel önceliklerinden birisi kadın hakları. Ancak bu konuda yapılacaklar toplumlara göre değişecektir. Çünkü kimi toplumlarda kadınlar ekonomik ve politik haklara sahip ama kız çocukların ölmesi çok fazla önemsenmiyor. Ama unutmayın ki, HIV/AIDS gibi hastalıklar kadın ve erkeklere eşit davranırken, ana sağlığı konusundaki ilgisizlik ve doğum sırasında ölümler sadece kadınlara özgü.

* Özellikle Afrika’da cinsiyet ayrımcılığı, kadına karşı şiddet ve tecavüz son derece yaygın. Bununla nasıl mücadele edeceksiniz?

Başkan Obama ve ben kadınlara yönelik şiddete asla hoşgörü ile yaklaşmayacağız.