Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Vasileva: Sanatın cinsiyeti yok

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından hazırlanan ‘Kim Gitti / Geride Ne Kaldı?’ projesi kapsamında Türkiye ve Bulgaristan’dan 40 kadın sanatçının yapıtlarının yer aldığı sergi açıldı. Açılış panelinde konuşan Vasileva Kremena Hristova, kadın ve erkek sanatçılar arasında fark konulmasını ve sanattaki cinsiyetçi yaklaşımları eleştirerek, sanatın, cinsiyetinin olamayacağını söyledi.

Projenin hedefi, kadınların bu hakim yapı içerisinde verdikleri mücadeleler ve kadınlık deneyimlerinden yola çıkarak toplumsal cinsiyet temelinde bir tartışma ve sorgulama alanı yaratmak.

Açılış öncesinde panel yapıldı

Sergi açılışı öncesi, ‘Çağdaş Sanatlarda Merkezileşme ve Toplumsal Cinsiyet’, ‘Çağdaş Sanatlarda Kurumsallaşma ve Toplumsal Cinsiyet’ başlıklı panel oturumları gerçekleştirildi. Panele, Beral Madra, Emek Can Ecevit, Filiz Yenişehirlioğlu, Fırat Arapoğlu, Vasileva Kremena Hristova, Mariana Prodanova, Maya Krasteva, Pavlina Dublekova ve Svetlana Murcheva konuşmacı olarak katıldı.

Devletlerin sanatı, ekonomik bir yatırım olarak ele aldığını dile getiren Beral Madra, kadın sanatçıların bir araya gelerek, kültür-sanat konularında gerçekleştirdiği çalışmaların büyük önem arz ettiğini ifade etti. Erkek egemen bir dünyada yaşandığına değinen Pavlina Dublekova, “Kadın sanatçılar olarak, birçok soru sorup, cevaplarını aramalıyız. Kadın ve erkek sanatçıların durumlarını iyi analiz edip, karşılaştırıp, çözüm üretmeliyiz” dedi.

Kadın Bulgaristan’da destek bulmuyor

Kadın sanatçılar olarak Bulgaristan’da destek bulmakta zorluk yaşadıklarını anlatan Dublekova, Bulgaristan’da ademi-merkeziyetçiliğin olmayışının ciddi bir problem olarak gördüklerini belirtti.

Sanatın, insanın gelişimi için çok önemli olduğunu dile getiren Vesileva Kremena Hristova, kültür politikaları konusunda devletlerin oldukça teknik yaklaştığını ifade etti. Kültür ve sanatın merkezileştirildiğini ve desteklenmediğini söyleyen Vesileva, “Devletler, kendi kültür yaklaşımlarına göre kültür politikalarını belirliyor. Bulgaristan’da, diğer birçok devlet gibi kültürel kalkınmaya önem vermediğini görüyoruz. Devletlerde ‘kültür’, kalkınma için yaratıcı ve itici bir güç olarak tanınmıyor” dedi. Kadın ve erkek sanatçılar arasında fark konulması ve cinsiyetçi yaklaşımları eleştiren Vesileva, “Sanatın, cinsiyeti yoktur” şeklinde konuştu.