Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Korkuyor ve susuyorlar

Başka ülkelerden evlilik yaparak İsveç’e gelen kadınlardan bir kısmı eşlerinin tehdit, baskı ve şiddetine uğradıkları halde polis ve kurumlara başvurma yerine sessiz kalmayı tercih ediyor. Çünkü ilk iki yıl sürekli oturma izinleri yok. Polise başvurma veya ayrılma cesaretini gösterenler yurtdışı edilme riski ile karşı karşıya kalıyor.
Geçtiğimiz yıl bu şekilde 18 bin civarında kadının geldiği İsveç’in 92 belediye bölgesinde yapılan bir araştırma “ithal gelin” olarak adlandırılan bu kadınların büyük sorunlar yaşadığını ortaya koydu.
Korkuyor ve susuyorlar
İsveç Kadın Sığınma Evleri Birliği (ROKS), “ithal gelin” kadınlardan bazılarının erkekler tarafından hizmetçi ve seks işçisi olarak kullanıldığını, karşı çıkan kadınların şiddete uğradığı ve geri gönderilmeyle tehdit edildiklerini belirtiyor. Çoğunluğu Tayland, Rusya, Brezilya, İran ve Irak’tan gelen kadınların oturumları bulunmuyor. Bu nedenle diğer göçmenlere tanınan bazı haklardan faydalanamıyorlar. Erkeklere bağımlı bir yaşam sürdüren “ithal gelinler” yurtdışı edilme kaygısıyla polise ve kurumlara gitme yerine sessiz kalmayı yeğliyorlar.
Kadın örgütleri giderek yaygınlaşan bu sorunu gündeme getirerek önlem alınmasını istedi. Hükümet, geçtiğimiz yıl sorunun araştırılması ve alınacak önlemleri belirlemesi için Vali Eva Eriksson’u görevlendirdi.
Erkekler alışkanlık yapmış
Eriksson yaptığı araştırmanın sonuçlarını geçtiğimiz günlerde hükümete iletti. Bazı erkeklerin “kadın ithalini” alışkanlık haline getirdiğini belirten Eriksson, erkeklerin başka ülkelerde yaşayan kadınlarla evlenmeleri için yaptıkları başvuruların daha sıkı bir incelemeye tabi tutulmasını istiyor. Evlilik yapan kadınlara İsveç’e gelmeden önce o ülkelerde bulunan İsveç Büyük Elçiliği ve konsoloslukları tarafından bilgi verilmesini, İsveç’e geldiklerinde de kurumlarla olan ilişkilerinin eşlerinin yardımıyla değil, tercüman aracılığı ile sürdürmelerini öneriyor. Kadınların sürekli oturma izni alabilmeleri için belirlenen 2 yıl evli kalma şartının kaldırılmasını talep ediyor.