Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Van'da İki Kadından Biri Çocuk Gelin


Van Kadın Derneği (VAKAD) Kadın Dayanışma Merkezi 2012'nin ilk altı aylık faaliyet raporunu açıkladı.

Rapora göre dayanışma merkezine altı ayda 124 başvuru oldu. Bu başvuruların 75'ini kadınlar şiddete maruz kaldıkları için yapmak zorunda kaldı.

Açıklanan verilere göre bu kadınların yüzde 35'i sözel/duygusal şiddet, yüzde 27'si fiziksel şiddet, yüzde 25'i ekonomik şiddet, yüzde 13'ü cinsel şiddet görüyor.

Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 27'isi ise sözü edilen tüm şiddet biçimlerini yaşıyor.

İki kadından biri okuryazar değil

VAKAD'ın Van'daki çalışmaları üzerinden hazırladığı raporunda yer alan verilerin bazıları şöyle:

* Şiddet gördüğünü ifade eden kadınların yüzde 67'sine kocaları şiddet uygulamaktadır.

* Kadınların yüzde 86'sının hiçbir geliri bulunmamaktadır.

* Her üç kadından ikisi çeşitli şiddet türlerini gördüğünü ifade etmektedir.

* Her üç kadından biri istemediği kişi ile evlenmektedir.

* Her iki kadından biri çocuk yaşta yani 17 yaşının altında evlenmiştir.

* Erken yaşta zorla evlendirilen kadınlar mutsuz evlilikler yaşamaktadırlar.

* Her iki kadından biri okuryazar değildir.

* Her dört kadından biri hukuksal destek istemektedir,

Ayrımcılığa duyarlı personel

VAKAD'ın kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin azalmasına yönelik önerileri arasında şunlar öne çıktı.

* Sığınaklar yaygınlaşmalı. Belediyeler kanunu uygulanmalı. Van Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve ildeki kadın örgütleri ile koordineli çalışacak bir sığınma evi açmalı.

* Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü kadınları aileleri ile barıştırmaya yönelik çalışmaktan vazgeçmeli. Kadınların konukevinde kaldıkları süreçte güçlenmelerine yönelik daha kapsamlı çalışmalar yapmalı ve bu çalışmaları yaparken Van'daki kadın örgütleri ile ortaklaşılmalı.

* Sosyal Hizmet Merkezlerinde kadınlarla ilk görüşme alan kişinin kadına yönelik ayrımcılık konusunda hassas kadın personelden oluşması gerekmektedir.

* KSGM (Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü) taşrada örgütlenmeli. Van Valiliği Kadın Erkek Eşitlik Birimi daha etkin çalışmalı.

* Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulanmalı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Van'daki kadına yönelik şiddet davalarına yasa gereği müdahil olmalı.

* Kadınlara kredi olanakları tanınmalı. Sadece mikro değil, makro krediler de kadınlara etkin bir şekilde ulaşmalı.

* Kamunun hizmetleri kadınlara olumlu ayrımcılık yapmalı. Yalnız yaşayan kadınlara yapılan kira desteğinin miktarı yükseltilmeli ve yardım süresi uzatılmalı.

* Müftülüğe bağlı aile irşat ve rehberlik bürosunda bağlı telefonlara kadın hakları konusunda bilgili ve tecrübeli kadınlar çalışmalı.

* Van kentindeki park ve bahçeler ile ara sokaklar aydınlatılmalı.

* Tüm kamu kurumları ve belediyeler kreş açmalı. Kreş konusu düşünülürken kadın çalışanlar değil erkek çalışanların da çocukları düşünülmeli.