Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Tarım işçisi kadınlar için yaşam; yoksulluk ve şiddet

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Harran Üniversitesi, mevsimlik tarım işçileri ve aileleri ilişkin hazırladığı raporda, tarım işçisi kadınların yüzde 6.4’ünün cinsel şiddete, yüzde 20’sinin fiziksel şiddete, yüzde 24.5’inin duygusal şiddete maruz kaldığı belirtildi. Raporda tarım işçilerinin gittikleri yerlerde, elektriksizlik, beslenme sorunu, temiz su sorunu, çocukların bakım sorunu ve sağlık hizmetine erişememe gibi pek çok sorunla boğuştuğu da ifade edildi.

‘Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi’ başlıklı araştırmanın sonuçları raporlaştırıldı. Raporda, 2011 yılında mevsimlik tarım işçilerine ilişkin başlatılan araştırmanın 2012 Nisan ayında tamamlandığı kaydedilerek, Urfa ve Adıyaman il merkezlerinde yaşayan bin 21 aileyle görüşüldüğünü aktarıldı.

1021 AİLE İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Raporda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2011 yılı istatistiklerine göre istihdam edilen işgücünün yüzde 26’sını tarım iş gücünün oluşturduğu, tarım iş gücünün de yaklaşık yarısını mevsimlik tarım işçilerinden oluştuğu belirtildi. 15-49 yaşları arasında bin 21 ailenin reisi, bin 211 kadın ve bin 64 erkekle görüşülen araştırmada gebeliğe eriştiği halde gebeliği önleyici yöntem kullanmayan kadınlar, doğum öncesi bakım almamış kadın ve erkekler, şiddete uğramış yaşlar arası kadınlar, 25 yaş üstü erkeklerle üzerinde araştırma yapıldı. Araştırma tarihinde hanede kayıtlı kişileri temel alarak yapılan analizde, mevsimlik tarım işçilerin yüzde 49.7’sinin kadın, yüzde 50.3’de erkek, yüzde 40’ının 14 yaş ve altında, yüzde 2.2’sinin ise 65 yaş ve üzerinde olduğu tespit edildi. Araştırmada ailelerin yüzde 71. 9’unun yeşil kart, yüzde 10.1’inin SSK, hiçbir sağlık güvencesinde yararlanmayanların oranının ise yüzde 2.9 olduğu belirlendi.

DOĞUŞTAN TARIM İŞÇİSİ!

Raporda, Türkiye’de tarımın en yaygın üretim biçimi olmasına rağmen henüz tarım göçüne yönelik veri sistemi bulunmadığı için hizmet sunumunda sorun yaşanıldığı belirtilerek, Urfa ile Adıyaman il merkezlerinde yaşayan ve mevsimlik işçilik yapan aileler üzerinde yürütülen bu çalışmada mevsimlik tarım işçisi her iki kişiden birinin doğduğu günden beri tarım işçisi olduğu ifade edildi.

TARIM İŞÇİLERİNİN TEMEL SORUNLARI

Tarım işçiliğinin yaygın olduğu Nisan-Eylül ayları arasında işçilerin Türkiye’nin 48 farklı iline çalışmak için göç ettiği belirtilen raporda, ailelerin çalışma alanlarında yaşadıkları güçlükler ise okul sorunu, elektrik olmayışı, beslenme sorunu, aşırı sıcak ve soğuk, temiz su olmayışı, çocukların bakım sorunu, sağlık hizmetine erişemem, banyo-tuvalet olmayışı, uzun çalışma saatleri olarak sıralandı.

KADINLAR ŞİDDETLE BÜYÜYOR

Raporda, 15-49 yaş aralığında evli olan her iki kadından birinin en az bir kez kendiliğinden düşük, her beş kadından birinin de en az bir ölü doğum yaptığının saptandığı belirtildi. Raporda, 15-49 yaşları arasında şiddete maruz kalan kadınlardan cinsel şiddet görenlerin yüzde 6.4, fiziksel şiddet yüzde 20, duygusal şiddet yüzde 24.5, okula gönderilmeme yüzde 29.4, ekonomik durumundan yüzde 40.9, sağlık koşullarında izinsiz yararlanmama yüzde 57.6 ve sosyal yaşamın sınırlandırılmasında yüzde 79.4 olarak belirlendi. (Urfa/DİHA)