Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

KADIN CİNAYETLERİ-NİHAL BAYRAM

Kadın cinayeti salt bedensel değil ve salt bedensel ölüm ile sonuçlanmıyor. 

Kadın cinayeti en derininden ruhsal bir cinayettir aynı zamanda. 

Yaşayan kadını yaşarken öldüren ruhsal bir cinayettir. 

Ve etrafımızda yüzlerce ölü kadınlar yaşamaktadırlar,

salt gözleri gülmeden gülümseyerek,

salt ruhsal ağıtlarına rağmen susarak ve ölü ruhunu gizleyerek.