Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kadınlar en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor! -Türkan Güneri

Türkiye'de kadına karşı şiddet oranı gelişmiş devletlere oranla oldukça yüksek. Özellikle varoşlarda şiddete maruz kalan kadınların oranı %97'lere kadar çıkıyor.Kadınlar ekonomik ve kültürel düzeyleri ne olursa olsun fiziksel ve cinsel şiddet başta olmak üzere, tacizler,fuhuşa zorlanma, zorla evlendirmeler,töre cinayetleri, zorla çalıştırma, eğitim özgürlüğünün kısıtlanması vs gibi birçok şiddet çeşidine maruz kalmaktadır.Töre cinayetlerinde erkek, adaleti devletin değil, kendisinin sağlaması gerektiğini düşünerek hareket eder. Adaleti benim yerime devlet yerine getirirse bu yeterli bir adalet olmayacaktır. Ben kendim adaleti yerine getireceğim diyor ve yasaları kabul etmiyor.Töre veya namus cinayetlerinin önüne geçilmesi için var olan yapının değişmesi gerekiyor.Bir insanın bireysel olarak değişmesi mümkün değil. Kadın kendi farkındalığını artırabilirse değişebilir. Kadının 'Bana ne oluyor, bu duruma nasıl geliyorum' diye kendini sorgulamaya başlaması gerekiyor. Bu farkındalık da sivil toplum kuruluşlarının bilinçli kadın örgütlerinin sorunun çözümünü içerden görerek bir şeyleri anlatmasıyla başlar. Çünkü anlatılmadığında kimse kendi durumunun farkına varamaz.
Kadın cinayetleri yıllardır artarak devam etmektedir.2011 yılında kadın cinayetleri her geçen gün daha da artmış durumda, basına yansıyan olaylara da bakıldığında bir kadının öldürülmediği gün yok gibi.Dehşet verici bir gerçek olarak bu kadınlar en yakınları; eşleri, kardeşleri, babaları, amcaları, ağabeyleri tarafından öldürülmektedir. Katliam haline gelen kadın cinayetlerini fark etmemek, görmezden gelmek nasıl mümkün olabilir.Kadınları güçsüzleştiren aileyi güçlendirme politikaları uygulandığı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı, var olan yasalar uygulanmadığı, uygulama için gerekli bütçe ayrılmadığı ve kadın – erkek eşitliğini sağlayacak politikalar hayata geçirilmediği için kadın cinayetleri sürüyor.
Artık herkesin görmesi gerekli ki, Kadın cinayetleri münferit değil,politiktir,sistematiktir. Hukuk sistemi kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet karşısında işlerliğini kaybetmiştir.Hükümet ve tüm siyasi partiler derhal kadına yönelik şiddete karşı acil bir eylem planı oluşturmalı ve hayata geçirmelidir.Son günlerde gündeme gelen, şiddete uğrayan kadınların devlet tarafından daha etkili şekilde korunmasını sağlayacak elektronik kelepçe ve benzeri uygulamalarla kadınların güvenliğini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması sevindirici olsa da yeterli değildir.
Kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için devletin tüm kurumları ile birlikte üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde etkin politikalar geliştirmesi gerekmektedir.
Kadına yönelik her tür şiddetin ve kadın cinayetlerinin arkasındaki zihniyeti protesto ederek,Kadın cinayetleri ve kadına yönelik her tür şiddet son bulana dek,Mücadelemiz çoğalarak sürecektir.Yaşasın kadın dayanışması...

Türkan Güneri/İstanbul