Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kadınlar Prof. Çeker'den Şikayetçi Olacak

 Prof. Dr. Orhan Çeker, erkeklere 'Dekolte giyen kadınlara tacizde, tecavüzde bulunabilirsiniz' diyerek kadınları hedef gösteriyor. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunun yanı sıra 'kadınların cinsiyetlerinden dolayı aşağılayarak' da suç işliyor."

Kadınlar, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Çeker, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekillerinin Meclis'e sunduğu "cinsel saldırı suçu ile çocuklara ve reşit olmayana tecavüzden yargılananların hadım edilmesini" öngören tasarıyı yorumlarken tecavüz suçunun sorumlusunun dekolte giyen kadınlar olduğunu söylemiş, hangi kıyafetin tahrik edici sayılacağını belirlemek üzere de bir komisyon kurulmasını önermişti.

Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu'ndan avukat Yasemin Öz ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan İlke Gökdemir, "Tecavüzde söz konusu olan cinsellik değil cinsel suçtur. Tecavüzcüler de hasta değil cinsel şiddet uygulayan suçlulardır" diyor.

Yasa tasarısının ve Prof. Çeker'in "arkasındaki ekonomik, sosyal, toplumsal koşulları; ataerkiyi görmezden gelip suça ve suçluya odaklanırken taciz ve tecavüz suçlarını meşrulaştırdığı" görüşündeler.

"Taciz ve tecavüz suçunun önlenmesi için her şeyden önce kadına ve cinselliğe bakışın değişmesi gerekiyor. Bu bakışın değişmesi için politikalar üretilmedikçe, ekonomik, kültürel ve sosyal politikalarla suçu hazırlayan koşullar ortadan kaldırılmadıkça, kadın erkek eşitliğini sağlamak için gerekli politikalar hayata geçirilmedikçe alınacak önlemler yeterli olmayacaktır."

Öz: Tecavüz kadınları cezalandırmak için kullanılan bir şiddet biçimi

Tasarı, taciz ve tecavüz gibi cinsel suçları birtakım "hasta" ve "sapık" erkeklerin cinselliklerini zapt edemeyişleriyle açıklama yoluna gidiyor; "istenmeyen davranışlarda bulunan, kıyafet giyen vs. kadınların cinsel saldırıyı hak ettiği" yolundaki toplumsal inancı pekiştiriyor ki ilahiyatçı profesörün sözleri de bunu hatırlatıyor.

Tecavüz suçu bir sağlık probleminin sonucu değil, kadınları cezalandırmak için kullanılan bir şiddet biçimi. Temelinde ataerki yatıyor. Prof. Çeker'in kadınların kendi bedenleri üzerinde tek hak sahibi oldukları gerçeğini göz ardı eden yaklaşımı da ataerkil bakışın ürünü.

Devlet cinsel suçlar karşısında koruma ve kişi güvenliğini sağlama yerine suça ve suçluya odaklanıyor. Kadınlara kendilerini cinsel saldırılardan koruma yolları öneriliyor. Çeker de saatin geç olması, kadınların normalde bulunmamaları gerektiği yerde neden bulunduğu, üzerinde saldırganı kışkırtıcı bir kıyafetin olup olmadığı gibi sorularla daha baştan kadını suçlu pozisyonuna sokuyor.

Gökdemir: Evlilik içi tecavüzler ne olacak?

Hem tasarı hem de Prof. Çeker'in sözleri, "tecavüz" suçunu cinsellikle ilişkilendiriyor. Oysa tecavüzde söz konusu olan cinsellik değil cinsel suçtur. Tecavüzcüler de hasta değil cinsel şiddet uygulayan suçlulardır. Bu suç, erkeğin hadım edilmesiyle ya da kadınların dekolte giyinmeyişiyle önlenemez. Oysa hem tasarı hem de Orhan Çeker, kadın cinselliğine atıfta bulunuyor. Suçluyu kadın kılıyor. Bu arada psikolojik, duygusal, ekonomik şiddetin yanı sıra evlilik içi tecavüzleri de görünmez kılıyor