Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

DÜNYA KADIN YÜRÜYÜSÜ

 

164 ülkeden, kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eden 5 bin kadın grubunun katılımıyla oluşturulan "Dünya Kadın Yürüyüşü"nün düzenlediği Avrupa Feminist Buluşması, 30 Haziran'da İstanbul'da yapılacak. Buluşma tüm kadınlara açık.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen kadınlar, Türkiye'de, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da kadınların verdiği mücadeleyi desteklemek için 30 Haziran'da İstanbul'da buluşacak.Yoksulluğun ve cinsiyete dayalı şiddetin nedenlerine karşı mücadele veren uluslar arası feminist ağ "Dünya Kadın Yürüyüşü"nün (DKY) Avrupa Feminist Buluşması, Avrupa Sosyal Forumu'ndan bir gün önce İstanbul'da gerçekleştirecek."Hepimiz özgür oluncaya dek kadınlar yürüyecek" sloganıyla bir araya gelen kadınlar, gıda, enerji, çevre krizlerinin kadınları nasıl olumsuz etkilediğini, çok uluslu şirketlerin mali krizi devletleri kendi çıkarlarına tabi kılmak için nasıl kullandığını görünür kılmayı amaçlıyor.Dünya Kadın Yürüyüşü'nün büyük buluşma için hazırladığı çağrı metninde, "Krizler karşısında kendi çözümlerini dayatmak için kadınları bahane eden egemen ekonomik görüşü reddediyoruz. Biz, kendilerini zenginleştirirken aynı zamanda krize neden olanları anlama ve onlarla mücadele etmenin yeni biçimlerini aramak üzere birlikte örgütlenen kadınlarız. Güncel durum karşısında ortak tepkimizi formüle etmek ve seslendirmek için İstanbul'da toplanıyoruz" deniyor.

 

8 Mart 2010'da başladı

DYK'nin 2010 yılı küresel eylemleri, kadınların hayatlarını ve bedenlerini kontrol etmenin bir aracı olarak kadınlara yönelik şiddet, barış ve sivilleşme, kadın emeği, ortak mallar ve doğal kaynaklara erişim olmak üzere dört ana tema çerçevesinde gerçekleştiriliyor.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm dünyada eş zamanlı olarak "Hepimiz özgür oluncaya dek kadınlar yürüyor" sloganıyla başlatılan küresel eylemler, 17 Ekim'de sona erecek. Eylemlerin 30 Haziran'daki durağı ise İstanbul olacak.3. Ulusal Eylem kapsamında gerçekleştirilecek "Avrupa Feminist Buluşması" etkinlikleri, 29 Haziran'da Kırgızistan ve Balkanlardan gelecek kadınların karşılanmasıyla başlayacak. Programda dört ana başlık altında atölyeler gerçekleştirilecek. DKY sonrasında çıkacak somut kararlar ve eylem planı, aynı tarihlerde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Sosyal Forumu'na da taşınacak.Avrupa Feminist Buluşması İstanbul Programı:29 Haziran 2010Balkan Karavanının Karşılanması (Taksim Meydanı)
12:00 Karavanın Gelişi ve basın açıklaması
Tekne Eylemi
15:00 İskele (yer duyurulacak)
DKY Avrupa aktivistleriyle gayrı resmi toplantı (Makine Mühendisleri Odası)
18:00 Ağ toplantısı: DKY Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs
Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs'tan kadınlar, devletlerinin askeri bütçelerinin azaltılması gibi ortak talepleri tartışacaklar.19:00 DKY Avrupa aktivistleriyle gayrı resmi toplantı30 Haziran 2010Avrupa Feminist Buluşması (İTÜ Maçka Kampusu)
09:00 Kayıt
09:30 Açılış oturumu
- Açılış töreni
- Kürt ve Türk feminist ve kadın hareketinin sunumu
- Avrupa'daki mevcut sosyo-ekonomik ve politik durumun sunumu
10:30  Atölyeler Oturum A
12:30  Öğle arası
13:30 Atölyeler Oturum B
16:00  Genel Oturum
- Kongo Eyleminin Sunumu
- 2010 DKY Avrupa Feminist Buluşması Manifestosu
Yürüyüş (Maçka'dan Taksim Meydanına)
19:00 Maçka'dan Taksim'e Yürüyüşün Başlaması
20:30 Avrupa Sosyal Forumu'nun Açılışı (BB)