Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

DYK Toplatısını Gerçekleştirdi

 Dernek yönetim kurulumuz Rüdesheim am Rhein Jugendherberge’de  23.10.2010 tarihinde bir araya gelerek yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Katılımcılar:Dernek Başkanı Ayfer Ber, dernek başkan yardımcısı A.Haydar İltümur, Dernek Genel sekreteri A.Haydar Gürbüz, Dernek Genel Sekreter yardımcısı Yusuf Irmak, Mali Danışman Mehmet Yılmaz, Yk üyeleri Yusuf Top, Mahmut Düzyar,Abuzer Ber ve Polat Durmuş Üyeler: Niyazi Banguş,Cemile Banguş,Besime Top, Dilan Top, Hıdır Yılmaz,İbrahim Yılmaz, Ayçen Top ve eşi Ali  Erel olmak üzere toplam 17 kişi katılmıştır.Ayrıca gerekçe bildirip katılmayan DYK üyeleri: Fatma İmak,Ali Ekber Aslaner ,Hasan Aslaner,İsmail Dadaşut,Hüseyin İmak

Toplantida kısaca şu bilgiler yöneticiler tarafından verilmiştir:  Dernek başkanımız sayın Ayfer Ber, bir açılış konuşması yaparak DYK’ nu  ve orada bulunan üyeleri,katılımcıları selamladı ardından 5.Kurmeş şenliğini değerlendirdi,”uzun bir çalışmanın sonucu başarılı bir şenliği gerçekleştirmenin onurunu yaşadıklarını belirterek şenliği olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle ele almanın yararlı olacağını ve bundan yola çıkarak önümüzdeki şenliklerin daha iyi ve az hatalı olması açısından da dersler çıkarmalarının  yararlı olacağını belirtti. Dernek yurt dışı komitesi ile birlikte gerek İstanbul’daki ve gerekse de köydeki arkadaşlarımızın her yönüyle bu şenliğin oluşmasında ve çalışmalarında çok önemli katkılarının olduğunu belirtti .Şenliğe emeği geçen, katkı sunan  herkese candan teşekkürlerini sundu.”

Başkanın bu kısa açıklamalarından sonra Şenlik hakkında bir değerlendirme yapan İstanbul’daki Dernek temsilcilerimiz ve üyelerimizin yolladıkları rapor okundu.Bu raporla birlikte Köydeki tertip komitesinin DYK’ ya sözlü olarak ve yine şenlik sonrası A.Haydar Gürbüz’ün Asiye Aslaner ve Hüseyin Tan’ın yanı sıra orada bulunan köylülerle yaptıkları değerlendirmeler aktarıldı. Bu raporlardan sonra Şenlik genel değerlendirmesi için ilk sözü Ali haydar Gürbüz aldı, köydeki şenlik öncesi çalışmalara ve bu çalışma esnasında yaptıkları 2 toplantının tutanaklarını okudu.

Festival çalışmalarını değerlendiren A.Haydar Gürbüz özetle  şu bilgileri verdi:

Köy Yerel  Komitesinde bulunan arkadaşlarımızın iyi çalışmalar yaptıklarını tüm köyleri ve sivil toplum örgütlerini gezdiklerini, ziyaret ettiklerini ve bizzat şenliğimize davet ettiklerini öte yandan köy içi temizliği ve köy halkını şenlik havasına koyma,onları motive etme, alan temizleme ve bu çalışmaları yönlendirme gibi  üzerlerine düşen bir çok görevi başarıyla yaptıklarını belirtti.Bu çalışmalar esnasında doğaldır ki onlarda bir takım sorunlar yaşamış özellikle alan düzenlemesi sırasında yaşanılan tatsızlıklar bu çalışmanın ayrıca durmasına neden olmuştu. 

İstanbul Tertip Komitesindeki arkadaşlarımızın zaten şenliğimizin genel organizasyonundan tutunda son güne kadar olan çalışmaların motor güçleri olduklarını bu arkadaşlarımızın beklentilerimiz üzerinde şenliğimize katkı sunduklarını çalışmaları yönlendirdiklerini ve başarılı bir çalışmayla sonuçlandırdıklarını belirterek kendilerine bu fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür etti, birlikte çok iyi ve başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.Şenlik hakkında yapılan eleştirileri çok abartılı bulduğunu sonuçta başarıyla gerçekleşmiş bir şenliğin bu denli eleştiriyi haketmediğini belirtti.

 

A.Haydar ltimur(dernek 2.Başkanımız): Şenlik için köye ilk gidenlerdendi.İlk köye gittiğinde çok farklı bir havanın olduğunu hatta köy muhtarının şenliği başka bir yerde yapmanın daha doğru olacağını belirttiğini vurguladı.Festival başarılıydı,çevre köylerimiz tamamen katılmıştı, orada yaşanılan tartışmaların çok doğal olduğunu zaten tartışma olmasaydı bunun doğal olmayacağını bu anlamda yaşanılan bir kaç ufak tefek olayı fazla büyütmemek gerektiğini vurguladı.

M.Yılmaz: Festival başarılı geçti köylülerimiz ve tertip komitesi her türlü övgüyü hak etmişlerdir. Kavga etmek için bahane aranmamalıdır.Özellikle etnik , inanç ve düşünce bağlamında haksız yüklenmelere ve eleştirilere dikkat edilmesi,  kimsenin ne Kürtlüğü nede farklı düşüncesi bu festival çerçevesinde ağır ithamlarla eleştirilmemelidir.Kurumumuza mal edilmemelidir.

Yusuf Irmak: Köylülerimizin festival hakkında bilgilendikleri bir sonraki festivalimizde daha da hazırlıklı olacaklarını vurguladı,olayları yorumlama ve algılama tarzımızın oradaki arkadaşlarımızdan farklı olduğunu fakat zıt olmadığını 3 günlük büyük bir organizasyonda bu denli tartışmaları da doğal karşılamalı asla herhangi bir soruna dönüştürmemek gerektiğini söyledi.

Polat Durmuş: şenlik öncesi köyde yaşanılabilecek bütün olumsuzluklar üzerine konuşulmuştu.Dernek olarak bu anlamda bir takım görevlendirmeler yapmış ve çalışmalar yürütmüştük.Şenliğimiz bir bütün olarak olumlu ve başarılı geçmiştir, bu başarılı çalışmayı bir iki ufak tartışmaya kurban etmemek gerekir,sonuçta köyümüz bir ad edinmiştir.

Abuzer Ber: şenliğimizin diğer il ve ilçelere göre daha organizeli ve kaliteli olduğunu belirtti.Başarılı bir çalışma yürüttüklerini köyde yapılan ilk çalışma olmasına rağmen ortak bir başarı yakaladıklarını belirtti,yalnız şenliğimizin son aktivitesi olan gençlerin futbol müsabakasına tertip komitesi ve diğer üyelerimizin ilgisiz kaldıklarını belirtti.

Mahmut Düzyar: şenlik başarılı geçmiştir, hiç kimsenin bu şekilde eleştirmesine gerek yoktur,her çalışmanın mutlaka eksiklikleri olacaktır önemli olan bundan sonraki çalışmalara bu hataların taşınmaması ve ders çıkarılmasıdır.

Yusuf Top: Şenliğe katılmamasına rağmen aynı heyecanı burada yaşadıklarını ve gururlandıklarını belirtti, İstanbul da ki arkadaşların eleştirilerine bir anlam veremediğini abartılı bulduğunu söyledi.Derneğin hepimizin sahip çıkması gereken bir kurum olduğunu ve yıpratmamak gerektiğini söyledi.

Sonuçlar ve Önümüzdeki Çalışmalar:

5. Kurmeş şenliği  birtakım eksikliklere rahmen başarı ile gerçekleştirilmişti

   Şenliğimize emek veren katkı sunan tüm kurumlara, teşkilatlara,belediye başkanlarına, dayanşmada bulunan tüm sanatçılara, Kazım Öz ve Murat Özçelike,şenliğimizde canı gönülden hizmet eden gençlerimize, sayın milletvekilimize,köylülerimize,3 gün boyunca şenliğimizin sunumunu yapan Çilem’e , tertip komitesi ve yönetim kuruluna,üyelere   ve katkı sunan tüm  bireylere ayrıca teşekkür edild

  Gerek İstanbul ‘da ki köylülerimiz ve dernek temsilcilerimizin gerekse de Köy tertip komitesindeki arkadaşlarımızın belirttikleri eksiklikler (bazıları çok abartılı olsalar da) genel anlamda bizlerinde gördüğü ve ileriki çalışmalarda giderilmesi gereken eksiklikler olarak görüldü.

     Kurumsal Çalışma ve Kurumumuz

  Son dönemlerde yapılan çalışmalar ve takınılan tavırlar nedeniyle DYK olarak kurumsal çalışmaların ne anlama geldiği ve nasıl olması gerektiği üzerine duruldu.Yapılan bütün çalışmalarda kurumun çıkarları mutlaka gözetilmeli ve korunmalıdır. Bireyler  asla kurumun önüne çıkarılmamalıdır.Kurumların toplumumuz için yararlarına ve bizleri bir araya getiren güçlü bir mekanizma olduğuna merkez olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca ( DYK da olsalar dahi) kişilerin yazdıkları ve kendilerini bağladıkları yazı,makale vb düşünce içerikli yazımlar  kuruma mal edilmemeli ,buna dikkat edilmeli,kurumun adının altında olduğu yazılar, bildiriler ve açıklamalar sadece kurumumuzu bağlar.

Önümüzdeki dönemde şenlik köyde yapılacak mı?  Sorusuna verilecek cevap diğer yönetici ve arkadaşlarımızın görüşleri alındıktan sonra ileriki toplantıya bırakıldı.

24 kasım Berlin de yapılacak Dersim Konferansına katılınacak,iki ayrı yerde kadınlarımız toplantı veya şenlik düzenleyecekler,gençlerimizin ertelemek zorunda kaldıkları etkinliğin tekrar yapılması kararları alındı.

Kurmeş Derneği Yöntim Kurulu