Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kurmeşli Kadınlar Meclisi

 

kadin

 

Kurmeşli Kadınlar Meclisi konusunda düşüncelerimiz.
Kurmeşli Kadınlarımızın bu inisiyatifini kutluyoruz. Genellemelerden uzak, kadınlarımızın bölge sorunları konusunda somut girişim ve talepleri ile hareket edeceğiz. Kadınlarımızın siyasi oldukların da hiç şüphemiz yok. Önemli olan bu meclisin biraz değişik olmasıdır. Bu meclis çalışmalarında öne çıkan talep ve kararlar, kadın haklarına yönelik olmalı ve köyümüzde kadın erkek eşitliğini kendisine ilke edinmelidir. Eşitlikte hareket ederken önce köyünde ve coğrafyasın da hareket etmeliyiz.
Köyümüzdeki kadın hakları Kürdistanın diğer bölgelerine ayrı değildir.
Köyümüze yönelik bir çalışmanın yapılmayacağı anlamına gelmemeli. Bizce toplumsal değişmeler hep bir yerler de ortaya çıkar ve etrafına daire şeklinde yayılmaya başlar. Öyle se, biz her alanda kadın erkek eşitliği savunacaksam, önce kapımızın önünün temiz olmasına özen göstermeliyiz. Yıllardır toplumumuz içerisinde alışa gelmiş ayrımcı, baba erlik sosyal ve inançsal anlayışlara karşı mücadele edilmesinde kararlı ve azimkâr olmalıyız.
Köyümüzde kadın sorunlarımız nelerdir?
a. Ailede kadın erkek arasında eşit miras ve mülkiyet hakkı var mı? Bir anne ve baba, kendilerine ait olan taşınır ve taşınmaz mal paylaşımı yaptığında, çocukları arasında eşit bir paylaşım yapıyor mu? Köyümüz de kaç kadın ailesinin bir mal mülkiyetine sahiptir?
b. Aile bireylerinin köyümüz de yerleşim hakları var mı? Bir ailenin erkek çocuğu dünyanın neresinde olursa olsun, sevdiği bir kadınla köyümüzde yerleşme hakkına geleneksel olarak sahip iken, Kurmeşli bir kızımızın köyümüz dışında evlendiği ailesi ile yerleşim hakkına sahip mı dır? Kızlarımızın önemli bir kısmı közümüz dışında evli oldukları halde, küçüklüğünde büyüdüğü kendi köyüne yerleşme hakkına sahip değil.
Bunun devrimci düşünce ve Alevi Kızılbaşlık inancı ile bağdaşan bir mantığı var mı?
c. Alevi Kızılbaş bir köyüz. 72 millete bir gözle bakarız. Düne kadar kızlarınızı okula göndermeyin, köyünüz dışında başka gençlerle evlenmesine müsaade etmeyiniz diyen inanç anlayışına karşı nasıl bir tavır sergiledik? İkrar verdiğimiz ocaktan bize gelen pir ve dedelerin erkek olması, ocağa mensup kadınlara bu hak ve itikat verilmemiş midir?
d. Devrimci ve ilerici bir köyüz. Devrimci erkeklerimizin kadınlar konusundaki düşüncesi nedir? Bunlar eşit paylaşımcılıktan yanalar mı? Köyümüz içerisinde ki baba erkil düşüncesinin kırılması konusunda biz kadınlarla ama ve fakatsız taraf olacak durumundalar mı?
e. Köyümüz de kadınlara karşı şiddet ve taçizlik durumunda köylülerimizin genel anlayışı nasıldır?
f. Kadınlar Meclisi olarak insanlarımız arasında bir çelişki çıkarmak niyetinde değiliz. Amacımız birçok konuda mağdur olan insanlar arasında eşitliği sağlamaktır.
g. Bizler şunun bilincindeyiz. Birçok kadınımız kendisini sözlü ve yazılı olarak toplum içerisine ifade etmemesi, kadınlarımızın yeteneksiz oldukların da değil, tam tersine kadınlarımıza bu imkan ve olanak küçük yaştan verilmediğinde kaynaklanmaktadır.
h. Bizler tüm samimi niyetimizle, köyümüz KURMEŞ li insanlarımız arasında yapacağımız önyargısız tartışma ve sohbetlerimizle, kadın ve erkek arasında şans eşitliğini sağlamaya hizmet edeceğiz.
Bu girişimimizde köyümüzdeki erkek arkadaşlarımızın da destek ve çabasını alacağımıza inanıyoruz.
Kurmeş Derneği olarak çok alanlarda doğru ve mantıklı bir çalışma içerisine olduğumuza inanıyoruz. Kurmesli erkekler gibi kadınlarımız da dünyadaki gelişmeler karşısında duyarlı ve örgütsel bir çalışma içerisindeler. Kurmeş li Kadınlar Meclisi olarak bu ortak duyarlılığımızı devam ederken, toplumumuz içerisinde kronikleşmiş bazı eksik ve hatalarımıza karşı mücadeleyi öncellikle köyümüzde başlamak üzere, önümüze hedef seçtik.
Şuna inanıyoruz ki, bu yönlü bir çalışmamız bizleri daha da zenginleştirecek, ezilen, horlanan, sömürülen sınıf ve katmanlarla bizleri bütünleştirecektir.
Kurmeşli Kadınlar Meclisi