Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Savaşa Son Barışa Evet

Savaşa Son Barışa Evet

savasahayırrSavaş asla bir çözüm değildir,hele hele eğemen bir ulus için asla çıkar yol değildir,sömürge ulusların kendi ulusal bağımsızlıkları için savaş bir yol olsada günümüzde savaşsızda demokratik açılım ve yapılanmalarla; eşit birlikte barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamanın koşulları mevcuttur. AB ekonomik anlamda birleşmeye doğru gidip tek pazar olmanın hesaplarını yaparken sınırlarınıda ortadan kaldırmayı amaçlamıştır öte yandan devletlerin artık çağımızdaki teknolojik gelişmelerle önemini yitirdiğini görsekte yinede kendilerini ve sınırlarını korumakta sahip oldukları ulusal değerleri bu sınırlar içerisinde yaşattıkları görülmektedir. Kürt halkının bir devleti olmasa da herkes biliyorki yaşadıkları topraklar kürtlerin ana topraklarıdır yani Kürdistandır, Resmi anlamda devletleri olmasa da gönüllerde bir devletleri vardır ayrıca birlikte yaşadıkları kardeş halkları vardır,asırlardır aynı coğrafyada aynı acıları ve zorlukları paylaşmış bu halklar bugün gelinen aşamada kapitalizmin oyunlarıyla boğaz boğaz getirilmek istenmeketedir,bu nedenledir ki her demokratik adım ve istem katliamla savaşla sonuçlanmaktadır. Kürt halkının bugüne kadar yaşattığı değerleri anayasal çerçevede desteklemeyen eğemenler her dönem olduğu gibi bugünde savaşla, baskıyla, zorbalıkla Kürt halkını susturmaya köleleştirmeye devam etmektedirler.

Son Suruç katliamı gösterdiki eğemen güçler, Kürt gençlerinin ve dost kurumlarının Kobane'ye insani yardım amaçlı gidişine dahi tahammül edememiştir. Bu gençlerin vahşice katledişine dair açıklamaları gayri insani olmakla birlikte tarafımızda esefle karşılanmaktadır.Söz konusu kürtler olunca insani yardımların bunlar için hiçbir önem arzetmediği anlaşılmaktadır, bu söylem ve yaklaşımları Wan depreminde de yaşamıştık Roboski katliamında da yaşamıştık ve son olarakta Suruç katliamında yaşadık. hatta Gazideki Cem evine,cenazeye silahlı baskınla alevi inancına yaklaşımlarındaki düşmanca barbarca tutumunda da yaşadık, Kürt halkının en demokratik haklarını gasp eden eğemenler üç yıldır süren ve hiçbir çatışmanın yaşanmadığı "Çözüm Süreci" ini bitirerek ülkeyi tekrar çatışmalı bir ortama sürüklemişler ve bu çatışmalı ortamla birlikte hergün polisler, askerler, siviller ve gerillalar ölmektedir bu sayılar bugün düşük olsada yarın misliyle cenazelerin gelebileceğini şimdiden görebiliyoruz.

Savaşın artık hiçbir şeye çare olmadığının örneklerini tarihte binlerce kez yaşadık,öyle olsaydı bugün dünyanın hakimi belki Mussolini belki Hitler olabilirdi ama olmadılar olamazdılar da..Çünkü dünyamız renklidir ve her renkte yaşamalıdır, hiçbir renk karartırmamalıdır başka bir renge büründürmemelidir öyle yapılsa da o renk eninde sonunda tekrar ayrışarak kendi haline dönüşecektir bu nedenle savaşlar asla bir çözüm değildir,katliamlar asla bir çözüm değildir, parti kapatmalar siyasi yasaklar asla bir çözüm değildir, insanlar akıllarını daha güzel ve savaşsız bir yaşam için kullanmışlardır ortak bir yaşam ve değerler yaratarak dayanışarak zor günlerden geçip bugüne kadar gelmişlerdir ama savaşı tercih eden kafalar hep ölümlere, kederlere, ayrılıklara neden olmuşlardır. Türkiye'de içine girilen bu son süreç toplumu çok tehlikeli bir viraja doğru sürüklemektedir,her an insanlar sokak savaşı içerisinde kendilerini bulabilirler,her an komşunun komşuyu boğazladığı bir sürece girebilierler,her an toplu katliamların ölümlerin yaşandığı bir durumla karşı karşıya kalabilirler işte tüm bunların olmaması için savaşa dur dememiz gerek, tüm bunların olmaması için demokratik adımların hızla atılması gerek,tüm bunların olmaması için çözüm sürecinin yeniden derhal başlatılması ve gecikmeksizin hızla sonuçlandırılması gerek,savaş topluma veya kentlere yayılmadan operasyon ve saldırılara derhal son vermek gerek..

Barış insanoğlunun geleceği ve garantisidir barışın ve hoş görünün yaşanmadığı bir ortamda gerginlikler savaşlar ve katliamlar kaçınılmazdır. Bu nedenle Kurmeş Derneği olarak istenilirse hemen demokratik ve eşit bir Cumhuriyetin herkesi kucaklayabileceği herkesin kendi inancını kimliğini yaşayabileceği yaşama güvenle bakabileceği koşulları sağlayabileceğini düşünüyoruz vede buna inanıyoruz.Toplum olarak üzerimize barış adına kardeşlik adına eşitlik adına ne düşüyorsa yapacağımızı belirterek herkesi SAVAŞA SON BARIŞA EVET demeye davet ediyoruz..
Kurmeş Der.e.V