Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

24 Ekim 2013 de yapılan dernek yönetim kurulu toplantısında kısa sonuçlar.

Bilginiz dâhilinde olduğu gibi, bundan üç ay öncesine Cem ve Cami projesi konusunda, Kurmeş Derneği yönetim kurulunun kamuya açıkladığı bir yazı ve dernek başkanı ile yapılan bir söyleşi sitemizde yayınlandı. Bu yazılarımızda, Cem Vakıfı ile birlikte çalışan bazı dedelerimize bireysel olarak cem vakıfı ile ilişiklerinin gözden geçirmelerini ve bu konuda düşüncelerini yazılı veya sözlü olarak belirtmeleri ricasinda bulunmuştuk. Şayet Cem Vakıfı ile ilişiklerini devam ettirmeleri durumunda, Kurmeş Derneği olarak, adı verilen dedelerle talip – pir ilişiklerinin kesilmesi konusunda köylülerimize tavsiyede bulunmuştuk. 

 

Bu konuda derneğimiz 05.10.2013 tarihinde derneğimizin yapmış olduğu açıklama şu şekildeydi; "Derneğimizin Sayın Hüseyin Güler hakkında yaptığı açıklama sonrası Sayın Güler'den yazılı herhangi bir cevabın gelmemesi üzerine bu kararın devam etmesine ve köylülerimizin Cem Vakfıyla çalışan Sayın Hüseyin Güler'le ilişkilerinin mesafeli olması gerektiğini Alevi Kızılbaş inancını sunnileştirme projeleri yürüten bir vakfın üyesinin pirimiz olma sıfatını yitireceğini bu anlamda kendisininde bu vakıfla olan ilişkisini gözden geçirip bir karar vermesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını bu nedenle derneğimizin yaptığı açıklamanın doğru ve yerinde bir karar olduğunu tekrar altını çizerek kabul etti."

 

Almanya'da bulunan Hüseyin Güler Dede bu durumu YK ile görüşmek istediğini ve durum YK'dan Sayın Hasan Banguş aracılığıyla ricada bulunmuştu. Dernek başkanımızda bu görüşme için  YK'yı acilen toplantıya çağırdı,YK'dan zamanı olanların toplantıya katılmaları rica edildi.

Bu hususu dernek yönetimi ile görüşmek isteyen Hüseyin Güler dedenin isteği gözönüne alınarak, 24 Ekim de Wiesbaden de bir dernek yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. 

Dernek yönetim kuruluna katılan tüm arkadaşlar bir bütünlük içerisinde, dernek yönetim kurulunun almış olduğu kararın arkasında olduğunu birkez daha sözlü olarak dile getirdiler.

Hüseyin Güler dedenin 1,5 saatlik bir konuşması da kısaca şu sonuçlar protokole alındı. 

Kendisinin Cem Vakıfı içerisine dedelik yaptığını ve Cem Vakıfının Pertek şubesi başkanı olduğunu. Cami / Cem projesine karşı olduğunu ancak  Cem Vakıfı içerisinde çalışmasını doğru gördüğünü, Cem Vakıfı ile ilişiklerinin kesilmesinde yana olmadığını ve aynı zaman bizimle de dedelik ilişkilerinin sürdürülmesinde yana olduğunu vurguladı. 

Sonuç olarak, derneğimizin daha önce almış olduğu  kararın  doğruluğu ve geçerliliği bir daha vurgulanarak toplantı kapanmıştır. 

Düşünce ve kararların göze göz konuşulmasının ne kadar yararlı olduğu bu toplantıda birkez daha kanıtlandı.
Kurmeş Derneği Yönetim Kurulumuzun daha önce yayınladığı ve orada aldığı tavrın aynen devam edeceğini burada kamuoyuyla tekrar paylaşmak isteriz.