Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

KURMEŞ DERNEĞİNİN KONUMU:

Sitemizde son günlerden tartışılan konulardan çıkan sonuç, derneğimiz Kurmeş Der. bir siyasi kurum mu yoksa sivil toplum (ST) kurumu mu?

Gerek dernek tüzüğünde, gerekse dernek kuruluş toplantılarından çıkan sonuç, köylerinde ayrılıp, Avrupa ve diğer Türkiye metropol Şehirlerine yerleşmiş olan insanlarımız arasında dialoğu geliştirmek, köyde yaşıyan insanlarımıza ve çevre insanlara gücümüz oranında maddi ve manevi katkılar sunmaktır.

Bir çok insanlarımız, siyasi parti ile sivil toplum kurumları arasındaki farkı bir birine karıştırmakta veya ayrımı bilmemektedir.

Derneğimiz bir sivil toplum kurumudur. ST kurumu nedir. Bunu biraz açmak lazım.

Hiç bir siyasi kurum ve teşkilata bağlı olmaksızın, belli bir amacın yarar ve menfaatı için kurulmuş insiyatiftir.

Kendisini belli konularla sınırlı tutar ve bazende bir konuyu kendisine amaç edinir.

Toplum içersinde muhtaç ve mağdur insanların sorunları ile ilgilenir.

Demokratik ve hukuk kuralları içersindeki mücadeleyi kendisine hedef seçer ve sistemde muhalefeti geliştirir.

Mevcut Hükümet, parti ve resmi kurumlarla ortak projeler olustururlar.

Örgüt , partinin ve bireyin düşüncesinden daha ziyade, kendilerine amaç edindiği konularda ki ortak amacı kendilerine çalışma hedef olarak seçerler.

ST kurumları genelikle bilinçli insanların oluşturduğu bir insiyatiftır. Demokratik bir yapıya sahipler. Düşünce ve inanç özgürlüklerini savunurlar.

ST haraketlerinin oluşum tarihi 20. YY tekabül eder. İkinci dünya savaşın dan sonra Avrupa da geliştirilen bu anlayış, gittikçe dünyanın bir çok yerinde yaygınlaşmaya başladı. Otoriter rejimlerde genellikle ‘...SEVER” ler dernekleri olarak kurulmuştur.

Almanya da sivil toplum örğütlerinin çabası sonucu, çevre temizliği konusunda % 17, çocuk yuvaları yapımında % 16, Şehir trafiği düzenlemesinden % 12 ve eğitim ve öğrenim alanında %11 düzenlemesine katkı sunmuştur.

ST insiyatiflerinin oluşumunda sabırlı olmak lazım. Aynı amaçlara hizmet verecek insan bulmak lazım. Amaçlara hizmet verecek maddi kaynaklar aramak lazım. Amaçları geniş kitlelere duyurmak için, kamu çalışmalarına önem vermek lazım.

Çok insanlar ST oluşumlarına sıcak bakmamaktalar. ST kurumları içersinde çalışmayı pasifizim olarak algılarlar. ST kurumlarını kendi politik cizgileri doğrultusuna çekmeye çalışırlar. Farklı düşünceye sahip insanlarla, bir konuda birlikte çalışma yerine, insanları kendi doğru bulduğu cizgiye çekmeye çalışırlar.

Belli bir siyasetin cizgisinde olan ST kurumları, ancak o siyasetteki insanları etrafına toplaya bilirler.

Kurmeş Derneği ST derneğidir. Ortak amacımız şu:

Köyümüzü geliştirmek ve ordaki yaşam ortamını düzeltmektir.

Köyünde ayrılmış insanlarımız arasında iletişim ve diyaloğu saglamak.

Gelenek , göreneklerimizi korumak ve güzelliklerimizi geliştirmek.

İnsanlarımızı global düşünceye teşvik etmektir.........

İki yıllık bir tarihimiz olmasına rağmen, dernek çalışmaları belli arkadaşlar üzerinde yürümektedir.

Her kesin siyasi düşüncesine sonsuz saygım var. Derneğimizi belli siyasilerin etkisine koymamaya özen gösterelim. Sizden ricam ST kurumları nedir ve nasıl çalışmalıdır konularını biraz incelediğimizde, birbirlerimizi daha iyi anlayacağımız kanaatındayım.

Selamlar. 10.05.07