Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

AŞK NEDİR ? Mehmet Yılmaz

 

Aşk kelimesi kendi içeriside belli muğlaklıklar taşımaktadır.

İki kişinin birbirine olan bağımlılığıdır. Bir bireyin başka bir bireye karşı tutkunluğudur.

Belli bir amaç uğruna, toplum ve inanç bazında gösterilen bir sadakatlılıktır.

Aşk kelimesi genellikle sevgi bağlamında kullanıldığı için, iki kişi arasındaki duygusal bağımlılık olarak algılanılır.

Sevgi kelimesi çoğu zaman aşk kelimesi anlamında kullanılmasına rağmen, sevgi ile aşk aynı değil. 

Öyle ise aşk nedir?

 

Aşk bir sevgi değil, sevginin en üst zirvesi ve uc noktasıdır. Çok tehlikeli, radikal ve hastalık halını alır.

Aşk bir sevgi değil, kişiye bağımlılıktır, tutkunluktur, itikattır, köleliktir.

Aşk bir sevgi değil, insanın kendi içerisine düştüğü çaresizlik ve yanlızlıktır.

Aşk bir sevgi değil, gerçeklerle çelişki içerisinde olan otopi ve rüyaları ile haraket eden macara

                                 ve hayalperest bir umuttur.

Aşk bir sevgi değil, varlığı meçhul olan bir güçe karşı duyulan bir fundementalistliktir.

Aşk bir sevgi değil, kendisine ve çevresine zerarlı olduğunu bildiği halde, bağımlılığını sürdüren

                                 bir tiriyakiliktir.

Aşk bir sevgi değil, pasivizmi, teslimiyetciliği savunan bir kaderciliktir.

Aşk bir sevgi değil, bireyin içerisine girdiği, içine kapanıklık, kompleks, zaaflılık ve yeteneksizliktir.

Aşk bir sevgi değil, gerçeklerden uzak bir metafizikciliktir.

Aşk bir sevgi degil, akıl, irade ve düşüncenin durduğu bir mantıksızlıktır.

Aşk bir sevgi değil, gözleri gördüğü halde, el yordamları ile hareket eden bir körlüktür.

Aşk bir sevgi değil, kişinin kendi içerisindeki bunalım ve rusal kırizidir.

Aşk bir sevgi değil, amaçlarına ulaşamadığı zaman, kendi içindeki kin, nefret,intikam,canilik

                                genlerini dışarıya empoze eden  bir pisikopatlıktır.

Aşk bir sevgi değil, amacına ulaşması mümkün olmayan hayallar le avere dolaşan bağnaz,

                                divane, derviş ve budalalık halıdır.

Aşk bir sevgi değil, kendisi ile barışık olmayan, kendisini sevmeyen, kendisine değer vermeyen,

                                bazı hallerde kendi canına kendisi kıyabilen bir katillikdir.

Aşk bir sevgi değil, cinselliğini yaşayamıyan, cinselliğini yaşamak için içerisine girdiği bir

                                 melekonik arayıştır.

Aşk bir sevgi değil, insanın içine düştüğü bir karamsarlık, endişe, korku,panik vs. kötü bir ruh

                                halıdır.

Bunları çoğaltmak ve her konuda sayfalar dolusu yazı yazmak mümkündür.

Aşk o kadar mı kötüdür? 

Sevgi duygularını aşıp uc noktasına, yani zirveye vardığında bir hastalık halını alır ve melenkonik bir duruma düşer.

Aşk masalları ve hikayeleri hep acı ve duygusal yönlüdür. Acı ve duygusallığı veren, aşkı yaşıyan kişilerin içersine düştüğü deprasyondur.

Aşk masallar hiç bir mutlulukla sonuçlanmaz, sonuç acı ve ölümdür. Tanınmış tüm aşk masallarındaki bireyler cinsiyetliklerini yaşayamamış kahramanlardır.

Aşktaki duygular, aşırı sevgi, aşk uğruna her şeyi feda etme hazır olma, insana hoş gele bilir, fakat bunun bir hastalık olduğunu unutmamak lazımdır. 

Bence böyle bir aşk duygusu yaşanacağına, sevmemek  ve sevilmemek daha iyidir. İnsanların çok değer verdikleri aşk konusunda yazığım bu yazımda bir çok elleştiri alacağımı biliyorum. Bu tartışmaya vesile olmalıdır. İleride sevgi ve evlilik konusunda düşüncelerimi belirteceğim. Saygılarımla.  14.05.2010

Mehmet Yılmaz   

Dipl.Sos. Ped.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.