Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kurmeşte Şenlik !...Haydar Uc

Kurmeşliler bir kaç  yıldır Almanyada yaptıkları şenligi bu yıl Kurmeşte yapma kararı aldılar  (iyide ettiler) ve çalışmalar hızla devam ediyor.

Şenlik çalışmaları Dernek yönetiminin denetiminde ve Istanbul da Hıdır Güneri, Nihat Öz, Erhan ve Hasan Aslanerin çalışmaları ile köyde Asiye Aslaner olmak üzere koordineli bir tarzda devam ediyor.

Şenlik programı afiştede görüldügü gibi zengin, hatta bir köy şenligine göre epeyce iddiali diyebiliriz.

 Haydar UÇ(Arşiv)  16.07.2010

Şenlikte amaç tabii ki  sadece  davul-zurna çalıp oynama degildir. Bunun için insanlar Avrupanın her yerinden, Istanbuldan, Ankaradan  gelmezler. Bu şenlik, davul-zurna çalıp oynamanın yanında kendi kültürlerini yaşatma, bu değerlere sahip çıkma, çevremizde olup bitene de duyarlı davranma gibi  bir içerigi de olmalıdır, ki öyledir.

 

Buraya toplanan Kurmeşliler ve dostları Kurmeşin tarihsel geçmişini, bu topraklarda bizden önce kimlerin yaşadığını  bilmek, onları anmak gibi bir tarihsel sorumluluğu duyumsamalıdırlar.

 

Takriben 1700 lerin başında Sivasa göç eden 23  Kurmeş köyünü araştırmalı onlarla bağ kurmayı, sadece Sivas değil Dersim ve kuzeye göç etmiş Kurmeşlileri araştırmalı-anlatmalı  ve bu şenlikte buluşturmayı denemelidirler.

 

Kurmeşliler 1920 lerde yaşanılan Koçgiri Katliamının liderlerinden Haydar  ve Güzel Ağa kardeşlerin Kurmeş  Aşiretinden olduklarını, bunların idam edildiklerini bilmelidirler.

 

Ayrıca şenlikte Munzurda yapılan barajlar ve doğa katliamı mutlaka dile getirilmeli ve protesto edilmelidir. Bu vesileyle Kurmeşlerin düşünce dünyasının Kurmeşle sınırlı olmadığı gösterilmelidir.

 

Kurmeş Şenligi sadece Kurmeşlileri değil, bütün çevre köyleri mutlaka bu şenlige katmalıdır. Hatta gelecekte bu şenligi Kurmeşliler ve çevre Köyleri şenligi olarak genişletmeyi hedeflemelidir.

 

Şenlik,  köy bütçesine bir gelir sağlamanın yanında köylüler ve çevresiyle kaynaşmayı sağlamanın önemli bir aracı olabilmelidir.  Kurmeşlileri saygın hale getiren en önemli yanı bu birlik beraberligidir. Ölümlerde, düğünlerde gösterilen duyarlılık  ve yardımlaşma herkes tarafından takdir edilmektedir. Hatta şenlikten dahada önemlisi bu birlik-beraberligin devam ettirilmesidir.

 

Kurmeşliler bu şenlik vesilesiyle köydeki yoksuluyla, içerde olan insanıyla, darda-zorda olanla dayanışmayı bir kez daha gösterebilmelidirler.

 

Kurmeşlilere yaraşır bir misafirperverlikle yapılacak, birliği-beraberligi esas alacak  bir şenligin başarı  şansı  yüksektir.

 

Başta dernek yönetimi olmak üzere bu çalışmayı  yürüten-yöneten arkadaşların bu işi başarı ile  bitireceklerinden eminim.

 

Sadece dernek yönetimi değil tabi orada olan her insanımızın bu şenligin başarılı geçmesi için çalışacaklarından kuşkum yoktur.

 

Şenliğe ilginin yoğun olduğunu biliyoruz. Çevre köylerden, Dersimden, Istanbuldan bir çok arkadaşla yazışıyor ve bu insanlarımızın mutlaka şenlikte köyde olacaklarını  biliyoruz.

 

Şimdiden şenliği yürüten dostlara kolay gelsin diyor, Klamlar ve Govendlerin sesini simdiden duyar gibi oluyor, . oradaki bütün insanlarımızı  saygı ve sevgiyle selamlıyorum.