Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Dersim kaybetti Tunceli kazandı

Tunceli’de baş faktör Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Alevi oyları Kemalist rejime bağlama operasyonuyla CHP başına getirilen Bolciyeli Kemal, Başbakan olacak, hemşerimiz kazansın propagandası tuttu. Kimse onun „Türkmenim“, „Akşehir’den gelmeyiz“ „asıl Müslüman biziz“ gibi hoş görünmek için her türlü aşağılanmayı kabul eden sözlerine kulak vermedi. „Hemşerimiz Başbakan olsun“ dendi. 

Sonunda „Benim adım Hıdır, elimden gelen budur“ dedi, ama Dersim’i içten düşürüp Abdullah Paşa’ya Alişêr’in başını götüren günümüz Rayberi „Türk oğlu Türk“ Kamer Genç ve Seyid Rıza ile Baytar Nuri’ye yalan ve iftira atan „Horasanlı“ Türkmen Hüseyin Aygün’e bıraktı. Kemalist Kemal zaten başbakan olamazdı, ama Kamer Genç ve Hüseyin Aygün’ü Türk ve Türkmenlerin uslu vekili yaptı. Üstelik Kılıçdaroğlu, anayasanın ilk üç maddesinin değişmesini istemedi, Kürtten ve Alevi’den uzak dumak için çaba gösterdi. Ergenekoncuların ve Demirel’in adamı göründü. Kendisi olmayana nerede görülmüş ki, başkası oy versin. Sen soyunu inkar edeceksin, çıktığın Bolciye’den değil, Akşehir’den gelme Türkmen olduğunu, en iyi Müslüman olduğunu söyleyeceksin, sonra da buyurun Kemal kardeşinizi seçin, diyeceksin. Ayrıca Alevi oylarıyla iktidar olunmayacağı bir kez daha kanıtlandı. 

Tunceli AKP’ye yüzde 16 oy veriyorsa, Maraş, Sivas, Malatya daha fazlasını verir. Devlet, Alevilikle çok oynamış. Dejenere etmiş, bel bağlanacak güven duyulacak inanç olmaktan çıkarmış, mağdura karşı duruşa getirip sadece kendi çıkarını düşünen, İzettin Doğan’ın Cumhuriyet Eğitim Merkezi yapmış. Tunceliler ise, Aleviliği daha çok Kürt düşmanlığında kullandılar. Kürdistan kimliğini bayraklaştırırken, Dersim kimliksizliğe oy verdi. Kara ruhlu Kamer Genç, Kürtlüğü Alevilikten uzak tutuyor. Ama halkımızın Şafii kesimi onurlu olduklarını her defasında gösterdi. Bir çok Alevi adaya oy verirken, sen Alevisin düşünmediler. Demir Çelik’i, Bulanık ve Malazgirt’in Şafii Kürt oylarıyla seçtiler. Ama Ferhat Tunç, Kürt olduğunu söylediği için devletin Tuncelileştirdiği ahlak seçmedi. En çok merak ettiğim konu; Türk olduğunu bağıran bu ikiliye, Dersimliler nasıl oy verdi? Bunlar, 38 de katledilen on binlerin soyundan değil mi? Peki Hüseyin Aygün Türkmen, Kamer Geç Türk ise, kimin vekilidir bunlar? Bana göre ikinci ve önemli bir faktör de aç kalan seçmenin biraz para, iş, aş ve olanak ile oyunu satmış olmasıdır.

Tunceli ahlakı; devletin empoze ettiği sömürgeci düşürülmüşlük, katiline tapınmadır. Güçlüye tapınan, köşeyi dönen, bana dokunmayan bin yaşasın diyen, yeter ki benim çarkım dönsünü düşünen, bireyci, hırsız, düşkün anlayıştır. Bunda Kürtlük ölmüştür. Kürdün kültürü yoktur. Gerçek Alevilik hiç yoktur. Onun için kendisini Kürt görmez, Türk Aleviliği yapar, Kemalist deyişler okur. Tunceli ahlakı; Kamer Genç, Hüseyin Aygün ve Kürt düşmanlarının ahlakıdır.

Sınıf mücadelesi yapan solcular bir kısmı ise bir zamanlar kendi saflarında olan Ferhat’a karşı olmakla, nasıl yanlış yaptıklarını gördüklerini sanmıyorum. Gerçek devrimci halklara düşmanlık yapmaz. Ama bazı Tuncelililer, Kürde düşman olmak için solculuk yaparlar. Oysa solcu geniş perspektiften olaylara bakar. Dersim’in ruhunu karartan Kamer Genç düzeyine düşmez. Şırnak korucu bölgesi olduğu halde ulusal düşünüp BDP adaylarına oy verirken, Tunceli’deki korucu güruhu, Ferhat Tunç’u köye sokmuyor. Tunceli’nin ne korucusu, ne solcusu ulusal düşünüyor. Tunceli; katliamcı Kemal Paşa’nın, General Alpdoğan’ın koyduğu addır. Tunceli; Alişêr’in kafasını kesen ahlakı tefessüh eden Rayberlerin adıdır. 

Tunceli kazandı, Dersim kaybetti. Şimdi baraj yapımı hızlanacak. Şimdi Kamer Genç ve Hüseyin Aygün yeni korucu kadrolarını Dersim’e istihdam olarak getirecek. Şimdi Kürtlüğü parçalamak ve geriletmek için ellerinden gelen yapılacak. Şimdi anadilimize „Dersimce“ gibi uyduruk isimler takılacak, Türk Aleviciliği ve Şafii Kürt düşmanlığı yapılacak. Şimdi Dersimliler Dersim soykırımını tam uluslararası arenaya taşımak üzereyken, Tuncelili Hüseyin Aygün ve Kamer Genç katil Türk devletini temize çıkarmaya çalışacak. Şimdi Kürt halkına daha bilinçli düşmanlık yapılacak. Tunceli, katil „Kemal“ini sevdi ve ona layık duruş gösterdi. Ve Dersim yenildi.

Onur ve şeref sahibi Dersimliler bu yenilgiyi unutmayıp, ders çıkaracaktır şüphesiz. Belediye başkanlarının bu yenilgideki sorumlulukları da incelenecektir. Koçgiri’yi yalnız bırakan Hozat’ın, aynı tavrı tekrar analiz edilecektir. Blok Kürdistan’da seçimden zaferle çıkarken, Dersim’de uğradığımız hezimetin tüm nedenlerinin kamuya açılmasında fayda var. Dersimliler; bu beceriksizliğini, yapılan pek çok hatayı ve zayıflığını sorgular umudundayım. Pragmatik ve ilkesiz tutum yol değildir. Doğru yol, Dersimi Kürdi duruştadır. Dersimliler, Kamer Genç, Hüseyin Aygün ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dersim’e biçtikleri soysuzluk gömleğini kabul edemezler. Halkımız, Seyit Rıza’nın önünde eğilmediği Türk sistemini Dersimli’ye dayatan Tuncelili anlayışa karşı durmak zorundadır. Dersim’i Türk ve Türkmelerin yurdu yapmak isteyen Rayberlere bu fırsat verilmez. Dersim, Kürt Kızılbaşın yurdudur, öyle kalacaktır. 

www.haydar-isik.com