Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

ROJAVA DA EMPERYALİST UŞAKLARININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KATLİAMA SESİZ KALMA ! HESAP SOR!! - Haydar Aslan

Rojava'da gerçekleşen katliama dünya sesizliğini koruyor. Sorun Kürtler olunca bir başka oluyor. Hiç bir ülke olayı kınamadı, kınamamasıda normal değilmi

burada savaşan El kaide ve El nusra örğütleri donatıp her türlü desteği Emperyalistler vermediler mi? halen sonuna kadar destekleyeceklerini deklare etmediler mi?, onun içindir ki kınamamaları doğaldır. Benim işaret etmek istediğim Emperyalist ve Faşit ülke ve rejimler değildir. Devrimci demokrat yurtsever, anti emperyalist kurum ve kuruluşlardır. Olay karsısında gereken duyarlılıklarını göstermediler.

Emperyalistler düne kadar El Kaide ve El Nusra, hizbullah gibi örğütleri terör örğütleri olarak ğörüyorlardı ve bunlara karşı mücadele ediyorlardı ne değişti de emperyelistler doksan derece çark ettiler. Değişen hiç bir şey yok emperyalistlerin çıkarları gereği şimdilik dost oldular. Dün El kaide terör örğütüne savaş açan ve lideri olan Husame bin Ladini öldürenler buğünlük düşmanları gereği dost oldular. Bu ğibi doslukların ömrü kısa süreceğini çok iyi biliyoruz. Bu çeteler takımı emperyalislerin birer oyuncağidır. Kulanıp kulanıp işine yaramadiği an tahrinin çöplüğüne atacakları kesindir. Ülkemiz ve dünya bu gibi olaylara tanıktır.

Türkiye'nin tutumu ise emperyalislerden daha kötü konumdadır. Kapılarını terör örğütleri ve çetelere sonuna kadar açıp her türlü desteği sunmaktadır. Çeteler Türkiye'yi kendilerinin arka bahçesi olarak kulanıyorlar. İstediği gibi istediği an giriş çıkışlar yapıyorlar. İslamcı gerici bu çeteler artık nerdeyse günlük toplantılarını Gazi antep. Erzurum, istanbul vs.illerimizde yapmaktalar. Buna Türkiye ve Kürt halkı sesizliğini hala koruyor sesizliğini korudukça Erdoğan da cesaret alarak çetelere yardımlarını esirgemeden son gaz devam diyor.

AKP ve onun başı Erdoğan İslamcı terör örğütleri ile işbirliğini halen sürdürüyor. İslamcı faşit teröer örğütleri ile yaptığı işbirliği nedeniyle suç işlemeye devam ediyor. Erdoğan geçenlerde bir toplantı da yaptığı konuşmada çeteleri kast ederek kardeşlerimiz yanlız değildir. Onların yanında olduğunu ve her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ve sizler yanlız degilsiniz mesajını verdi. Peki iyi güzel de

hani terör örgütleri ile işiniz olmazdı çetelerle işiniz olmazdı. Bu ne lahana bu ne periz bu ülkede hakim ve savcılar ne iş yapıyor bu açıklamaları duymuyorlarmı bunları anladık yargının bağımsız ve tarafsız olmadığından dolayı susuyorlar. Peki halkın seçmiş olduğu vekiller neden suç duyurusunda bulunmuyorlar. Türkiye'de bu

gibi vakalar normal alıştık artık yeni bir olay değildir. Bir zamanlar eski iktidarlar PKK'ye karşı Hizbullah terör örğütünü kurup desteklemediler mi, daha sonra bir hesaplaşma yaşamadılarmı burası Türkiye işine geldiğinde kardeş işi bittiğinde terörist diyebiliyor.

Türk devleti ve AKP nerde Kürtlerin özgürlük ve özgürleşme hareketi geliştiğinde ondan rahatsız olduğunu her fırsatta dile getirir ve onu boğmaya çalışır. Türk devleti Kürtlerin özgürleşmesini kendileri için tehlike arz ettiğini ve yarın sıra Türkiye'deki Kürtlere geleceğinede dolayı bu hareketi boğmaya çalışmaktadır. Bundan dolayıdır ki Süriye deki özğür Kürdistan hareketine karşı düşmanca tutum alabiliyor ve elinde bulunan tüm kozları kullanıyor. Bundan dolayıdırki Kürtlere sınır kapılarını kapatan ve insani yardımın yapılmasını engelleyen AKP çetelere sınır kapılarını sonuna kadar açmakta ve hertürlü yardımı yapmaktadır. AKP ve Erdoğan bir yandan da Kürtlerin kardeşliğinde dem vurup dururken nerde kaldı kardeşlik Akp ve iktidarını anladık bizim Kürtlere ne demeliyiz.

 
AKP ve iktidarını anladık bizim Kürtlere ne demeliyiz !

Dünyanın ğözü önünde ceyran eden bu olaylar karşısında Irak Kürdistan'ın başı sayın Barzani kendi kardeşlerine sınır kapılarını kapatmasına ne demeliyiz. Komşuları ve Emperyalıstler çetelere her türlü yardım ve desteği verirken Barzani sınır kapılarını kapatıyor. Bence Barzaniyi buna zorlayan güçlerin başında Türkiye gelmektedir.

Barzaniye bir şeyi hatırlatmak isterim yakın zamana kadar Irakta oluşacak bir Kürdistan'a müsade etmeyiz diyen Türkiye ve Akp nin oyununa gelmektedir. İkili ğörüşmelerde Süriye de oluşacak bağımsız ve ya otonom bir kurdistan istemedikleri ve Barzaniden bu yönlü baskı yapmasını istediklerini biliyoruz. Bu ve benzeri baskıların sonucudur ki böyle bir yol izlemektedir.

Barzani Rojava da çeteler tarafında katledilen Kürtlerin ölümüne sesiz kalışı katliamı onaylamak anlamına gelmektedir. Gün özgür Rojava halkına sahip çıkma günüdür. Her ne pahasına olursa olsun Rojova devrimini yaşatma ve sahiplenme günüdür. Hiç bir gerekçe ve mazuriyet sizi haklı çıkaramaz tüm parçalarda yaşayan Kürtlerin çıkarları ve düşmanları ortaktır. Sayın Barzani bunu hala anlamadımı aksi durumda yarın geç olur Kürt halkına vereceğin hesabın faturası ağır olur. Yol yakınken zaman kayıp etmeden sınır kapılarını aç ve insani yardımlerın yapılası için tüm kolaylıkları sağla, yapılan uyarı ve eleştirileri dikate al aksi durum düşmanların ve el kaide ile el nusra çapulcuların işine yarar.

Türkiye'deki Kürtler olaya yeterince sahip çıkmadılar çetelerin giriş çıkışlarına güçlü müdahaleler ve protestolar yapabilirlerdi. Sınırlarımızı çeteler serbest kullanırken neden bizler kullanamıyoruz. Yüz metre ilerde akrabalarımız katledilirken neden yardımlarına koşmuyoruz. Buğün onları yarın bizleri katledecekleri kesindir.

BDP nin sınıra yürüme eylemi yerinde ve haklıydı. Bundan sonra bu tür eylemler çoğaltılmalı hata katliamlar devam ederse Kürt halkı sınırı aşıp kardeşlerinin ve akrabalarının ölümüne sesiz kalmamalıdır. BDP açısında barış süreci gereği bu tur eylemlerden belki de kaçınmaktadır. Ama Akp oyalamaya devam etmektedir. Rojava'yı kabullenmeyenler Türkiyedeki oluşumu kabullenmeleri imkansız gözüküyor.

Türkiye kamuoyu ve devrimci demokratların Rojova yı sahiplenme ve katliamı kınamada ustüne düşeni yaptılarmı bence yapmadılar. Bu yanlız Rojava için değil Suriye de süren savaş açısında baktığımızda aynı şeyi söyleyebiliriz. Yanı başımızda savaş nerdeyse iki seneyi aşkındır sürmektedir. Türkiye'nin Suriye'ye karşı uyguladığı yanlış politikaları yeterince teşhir ve protesto edilmedi. Türkiyenin savaş çığırtkanlığı karşısında yüzbinler sokağa dökülseydi Erdoğan serbest hareket etmezdi.

Suriye'deki çetelere verilen destek konusunda yüzbinler sokağa dökülseydi Erdoğan çeteleri bu kadar korumazdı. Söylediklerim gerçekleşebilecek şeylelerdir bunun zemini vardı halkın tepkisi de küçüksenmiyecek düzeydeydi. Ne yazıkki örğütlü kesimlere bunu harekete geçirmediler.

 
Halkların kardeşliğini savunan kurum ve kuruluşlar hanği günü bekliyorsunuz.Kürtler kardeşlerimizdir diyen aydın, sanatçı ,yazar, yurtsever ve kısaca kendine insanım diyen Türkiyeli işçi emekçi halkı nerdesiniz. Suriye de EL Nusra- El Kaide ve ÖSO çeteri camilerde verdikleri fetvalarla Kürt kadınları helalinizdir Kürtlerin katli vaciptir diyen bu Emperyalistlerin oyuncaklarına neden ses çıkarmıyorsunuz!

Gün Kürt halkı ile dayanışma günüdür. Gün Rojava daki katlimı protesto etme günüdür. Ğün sınırımızı dinci terör örğütlerine açık tutan AKP yönetimini protesto etme günüdür. Aksi durumda katliamı onaylamaktır.

Kürt halkı bu oyunları boşa çıkarma yeteneğine sahiptir. İçinde bulunduğumuz durum ve koşullar Kürt halkının lehinedir. Yeter ki dört parçada dayanışma ruhunu yüksek tutalım bu da süreç içinde olacağından kuşkum yok. Akp nin Rojava ya yaklaşımını BDP seçim öncesi iyi kullanırsa Erdoğanın Kürdistanda büyük oy kaybına uğrayacağı kesindir.

Mısır için gözyaşi döken Erdoğan ve iktidarı Suriye ve Rojava halkı söz konusu olunca çeteleri destekliyor. Bugüne kadar katliamı kınamayı bırak katliamda bahs etmediler. Mısır daki katliam için dünyaya seslenen Erdoğan, Gezi eylemlerinde hayatını yitiren ailelere baş sağlı dileme zahmetinde bulunmadı. Bizler askeri faşist darbelere karşıyız.Mısır da gerçekleşen askeri faşist darbaye ve en son gerçekleştirdikleri kanlı katliamı da kınıyor ve lahnetliyoruz. Bizler Akp gibi çifte standartçı değiliz katlimlara karşıyız.Dün ne dedikse buğün de aynı şeyleri söylüyoruz. Ne yazık ki Emperyalistler Erdoğan'ı Mısır konusunda yanlız bıraktılar gerek darbeyi gerekse katliamı buğüne kadar kınamadılar. Kim kimi kınayacak darbenin içinde Emperyalistlerin parmağı olduğunu Erdoğan çok iyi biliyor.

AKP ve iktidari şunu iyi bilmelidir ki çetelere ve Emperyalislere fazla güvenmesin bir gün sizleride yanlız bırakacaklar. Mursi kardeşin bir örnektir.

Emperyalislere güvenerek orta doğuya ağabeylik taslama sonun hüsran olur. Bu beylere ğüvenerek komşularla ilişkileri bozmaktan vazgeç yoksa bir gün seni de dara çekerler.

17 / 08 / 2013

Haydar ASLAN