Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

ECDADIMIZ (2)-Aziz Öz

Bu yazıda öncelikle 4. Murad'ın yaptıklarına bakalım. 1622- 1639 yılları arasında Padişahlık yapan 4. Murat inanılmaz katliamlar yaptı. Kıldan tüyden yasaklara uymadığı için öldürdüğü insan sayısı 10 bini geçtiği söylenmektedir. Sigara, kahve ve içkiyi yasaklayıp, geceleri sıradan vatandaş kılığında şehiri dolaşarak yasaklara uyulup uyulmadığını denetliyordu. Bu denetimler sırasında yasağa uymayanların cezasını olay yerinde, direk boyunlarını kestirerek veriyordu. Öyleki her sabah sokakla da kırk elli ceset toplatılıyordu. Sefer sırasında bile tütün içen askerler, çeşitli ağır işkenceler uygulanarak öldürülüyordu.

Peki halkına karşı bu kadar zalim olan, bu kadar insanlıkdışı işkenceler yapan 4. Murat saraya ve ailesine karşı neler yapmıştır? Tabi halkına karşı bu kadar zalim birinin ailesine sevgiyle yaklaşması mümkün olamazdı ve nitekimde saraya ve ailesine karşı da aynı ölçüde zalim ve insanlık dışıydı. Tahta çıktıktan sonra 3 kardeşini boğdurtuyor. Yine iktidarı boyunca birlikte çalıştığı 6 sadrazamını aynı biçimde boğarak öldürtüyor. IV. Murat, ölüm döşeğindeyken dahi öldürme emirleri verebiliyordu. Ölümüne yakın kardeşi İbrahim'in öldürülmesini istemiştir. Ancak emri yerine getirilmemiş ve İbrahim, onun ardından padişah olmuştur. İçkiyi yasaklayan padişah olan 4. Murat'ın içkiden öldüğü de bir vakıadır.

Tabi yalnızca padişahlar insanları öldürmüyordu. Her kim güçlü ise ötekilerin hakkında bir şekilde geliyordu. Kimi zaman padişah eşleri ya da cariyeleri birbirlerini öldürtüyorlardı. Örneğin 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan, 4. Murat'ın annesi Kösem sultanı boğdurtuyor.

Konuyu kısaca birkaç padişahın ailelerine yaptıklarını sıralayarak kapatalım.

1- Yavuz Sultan Selim, babasını öldürdükten sonra padişah oldu. Padişah olduktan sonra yaptığı ilk iş, 8 kardeşini(kız-erkek) öldürmek olur. Kardeşlerini öldürmek ile yetinmez, bunların tüm eş ve çocuklarını da öldürtür. Ailesine karşı bu kadar zalim, bu kadar gaddar olan birinin özellikle alevi halk olmak üzere tüm halka neler yaptığını varın siz düşünün.

2- 3.Murat padişah olur olmaz, 6 kardeşini boğdurtur. Rivayete göre 130 cariyeden 112 çocuğu oldu. Bunlardan beş kadına ve çocuklarına dokunulmadı. Geri kalan öteki tüm kadınlar ve çocukları doğumdan hemen sonra öldürüldüler. 3.Murat öldüğü gece kendisinden hamile olan on kadın da aynı gece sarayda boğdurulup Sarayburnun'da denize atıldılar.

3- 3.Mehmet tahta çıktığı günün gecesi kundaktaki kardeşleri de olmak üzere 19 kardeşini boğdurttu. Zaten "annesinde emdiği süt burnunda geldi" deyimi Osmanlı'daki bu bebek, çocuk katliamlarından gelmektedir. Yine oğlu Murat'ı da öldürtüyor. 3. Mehmetîn ölümünden sonra, oğlu 1. Ahmet geçer ve bu geleneği kaldırır. Ondan sonra şehzadeler için kafeste tutulma dönemi başlar.

Taht için, 19 kardeşini öldüren bir kimse insan kavramı içine girer mi? Girerse "insan" nedir o zaman? Kardeşine dahi sevgi besleyememiş bir yaratık, sizin sevdiğiniz, minet ettiğiniz "Allaha" inansa ne olur, inanmasa ne olur? Dininizi yaysa ne olur, yaymasa ne olur? Bu yazıda sıraladığımız olgular, Osmanlı tarihinin kirli sayfalarının yalnızca bir kaçıdır. Asıl acı olan o çağda yapılanlar değil, 21.yüzyılda hala bunları savunabilecek, bu yöntemi "devletin bekaası" için hoş gören siyasi akımların olmasıdır.