Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Em Ne Tirkin Ne Erebin Ne Fers û Neji Ermenîne Em KURDIN

Em Ne Tirkin Ne Erebin Ne Fers û Neji Ermenîne Em KURDIN


s.gülEz nezanim ku ew çend sal bun tekoşîna azadîya(?) Kurdan li xaka Kurdistan perçe bi perçe dimeşe?   Di nav Kurdan de bilhessê kurdê Dersîme, li ser  axa Kurdistanê geşbûna ruhê netewî û  kurdperweri pir zeîfê û tewra ku em bejin ket tunê ne xeletîye pirs eweku çıma werge?


Niha ez carcaran li ser rewşa Kurdistan ku bi hewgundiye xwe dipêyîvim, dibejin ku hun leku zanin ku em Kurdin? An ji em Kurd bun? Ne mümkine ku em berê ne Ermeni bun anji Tirk anji li neteweki dini bun?


Ez di serda binîvsim merîv dikari li ser diroka xwe binerî bixunî û li rastiya nasnamê xwe bigeri ez ne baverimku yek li nav me lihembêrî vana derkêvi û bejê çima hun li diroka xweya netewî digerîn? Ew mebêsta we çiye?  Herkes dikari û heqa wiye ku nasnamê xwe û li ser rewşa xweya niha pîrsyarîye bikin, ema hinek rast hene ku merîv nikari biguhîrine û li ser wan rastiyan bileyîzê...


Belê bi rastiji  bi roja iro û bûyeren ku li navîna rojhîlat û herçar perçeyê Kurdistan li hember Çaven me weki neynik diskini û disa di dile me û dilê bav û kale me bi zimanê kurdî diji mixabin em hini hini li ser nasname xwe bi endîşê û fikrên nehevgirtîne..Wa hala haleki nexwaşîye, halekî pir neçar bitirs û li hember dijî dijmin zeîfiye. Bi gotinek dini diruven pır giringe..


Çito dibe ku em iro bi xwe ewleti nabin? Çima baverîya me pir zeîf û herdem li ser meselê Kurd bi zikêş û nakokîye? Ew tirsen me ji bo çine? Belê bersîven van pirsen ku ez li wir dinivîsim ne bihesayine, ji ber ku zimane kurdi zikê kurd ternakê û ji bo siberojen ewlekariye nadi gel û zaroken kurd, Ew ji disa, bi ditina min, li rubari tevgerê siyaset û reberen kurdin.


Lı herçar alîye Kurdistan me got bi salan direj tekoşina azadîya(?) Kurd heye, di wi riyada bi hezaran egîden Kurd şehîd bun, bi hezaran Kurd welatê xwe biterk kirin û çun beyanî,bi hezaran Kurd bêmal û becîh man hinek birindar hinek bêkes man ê herî kotiji bêhevî û bêxwedî man. Pirsa ku beresifte ware bersivkirin ewe ku; li hember wan bûyeran  tevgeren siyaseten herçar alîya Kurdistan çi dikin? Ji bo avakirna neteviyeki hemu Kurdistan tişteki nakin, her tevger bi derdê xwe ketîye û dixazi ku birdoza xwe û yen partiya xwe biserkevê, ye her tevgerêki serokeka xwe heye ku kes nikari li ser wan krîtîke anji rêxne bike demaku te yek ji nav wan rêxne kir hema tu dibi xayîn an ji dijmin, wa hala ji, ji bo riya azadiya gele Kurdistan astengeki pir giring û nedemokratikê eger ku em iro nikarin serokek Kurd anji tevgereki rexnebikin wi gavi eme çi to bi wana itibarê bikin? Eme çi to bi avakirna Demokratîkê Komarê Kurdistan baver bibin? Her pirsek li ser Kurdistan bi pirseki dini fireh dibe û hemu li ole bêbersîv li ser kaxuzê dimine...


Nakoki û endîşe di nav Gele Kurd pir zedêtirê û wana ji bitene ligel hevbûna û çebûna tevgerê azadiya Kurdistan yen herçar aliye bi her hêz û parti dikarin li navê rakin.Eger ku Kurd bi roja iroji yekîtîya xwe nikarin çêbikin kurdperwerî ji rojbiroj zeîf dibe û her kurd li welatê xwe ji çand û zimanê xwe widûrdikêve herwiha ew ji mirin û çuyina xemna azadiya Komarê Kurdistaneye...


Ê heri baş eweku hemu siyasetmedar û tevger bi wi avayî rebêren her parti û hêz, rewşênbîr û dibistane Kurdistan bi kareki hevbeş gele Kurd bi ilm û felsefê,  bîr û baverî, weje û nûjen bidne hezkirin, jiyana wan bikin bi mana û hebuna serkevtina Kurd. Perwerdeya kurd bi sistemeki kare hevbeş li herçar alîye kurdistan ji bo civanen siberoj pêvîdiye. Bi karek hevbeş û perwerdaya çand û ziman em dikarin welat ji nûve avabikin û welatê xwe biparizin..


Hevgundiye mineku hini iroji ku li ser nasname xwe kurdiya xwe bigumanin bila berihertişte bersiva zimana dayik û bave xwe bidin..Çava pîr û kale me bi zimane kurdi dipêyîvin ne bi zimaneki dini? Minak çava ne bi zimanê Ermenî?


Li hember sûrat û şıklê xwe hun nikarin xwe hilinin û nikarin ji siye xwe xwe xelasbikin,hunku herne kuderi herin bi her tav û hiv bi her ronî heya bi ronîya şıma wilo hun nikarin xwe ji xwe xelasbikin..Hun hunbun weki ava zelal bi jiyana xwe berdewam bikin û herdem bi nasname xwe nirxê xwe serbilind bijin..


Wan çaxen dawi aqlê Kurdê Elewitî bi ferzkirina tezên cüdatiri tevlihew dikin û  kurdiya wan dikin nav şuphe , li hember kar û xebatê tevgerê Kurd  û disa zilm û zordarîya desthilatdaran hevgundîye min ji tirsê dile xwe nikarin bavîjin û bêdeng diminin,pêwiste ku em li hemberî wana bi têdbîr û diqêt bin,bi wan pirsen derdore yenku ortalixê tewlihev dikin pir baver nebin û bizanin ku em beri hertişti însanen nizam felankesi gotiye an ji nivisiye em lı Erivane hatına wi gavi em Ermeninê anji em lı Horasanê hatına wı gavi ji em Tırkin an ji Fersine hwd.  wan gotinen werg medin ehêmîytê, wana hemu listik û siyaseta desthilatdar û hevkara wanin ew bi wan deravan me dixapînin û bime dikênin û dixazin ku me berdinhev...

Ali Haydar GÜRBÜZ

15 Nisan 2017