Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Mücadele Devam Ediyor

Mücadele Devam Ediyor

Türkiye'deki seçimlerin hepsinde hile yapılmış oylar değiştirilmiş,Çiller gibi Özal gibi tepeden hükümetler kurulmuştur ve hepsi de sonuçta çekip gitmiştir ama bu AKP dini eline beline diline dolamış,yalanla,hileyle,kanla hamurunu yoğurmuş ve ülkeye sanki gitmeyecekmiş gibi tahtını kurmuş durumda.Buna destek veren islam alemide bunların tüm suçlarına ortak olmuş,alkış tutmuş ve son seçimlerde de tekrar destekleyerek ödüllendirmişlerdir.Bu son süreci iyi değerlendirmek gerek, psikolojik, sosyolojik, politik, etnik, siyasi ve dini konularda geniş bir değerlendirme şarttır tüm bu yaşananlarda reel dersler çıkartmak şarttır çünkü bu seçimler bugünle bitmeyecek bu gelişmeler hayatın her alanında bizlerle yüzleşecek ve atacağımız her adımda bizlerle temas halinde olacaktır.Şu şehirde oy verildi bundan neden verilmedi yerine ülkedeki insanların kültür seviyesine kitap okuma araştırma seviyesine bakmak zaruridir,çünkü bu kadar İmam Hatibi ve camisi olan bir ülkede ancak bu kadar cahil bir toplum yaratılabilirdi,dini cemaatlerde bunu başardı ve körü körüne tapan bir toplum ve bu toplumla birlikte sadece etnik düşmanlık dini düşmanlık üzerine kurgulanmış bir kişilik yaratmayı başarmışlar,bugün bizim asıl sorunumuz bu toplumun kendisi olmalıdır..

Ben kendimi bildim bileli Türkiye'de sol oyların toplamı %38 i geçmemiştir,belki bir iki rakam üstü olabilir ama bu neticede bir şey değiştirmiyor yani anlayacağımız bu ülkenin %60 ı sağ görüşlü yada aşırı İslamcıdır.Bu durumda sosyal demokratlarda dahil olmak üzere bizler ne ypabiliriz..Seçimlerde inişli çıkışlı grafikler genellikle sol partilerde daha çok görülmüştür,irili ufaklı sol partiler tarihin hiç bir döneminde tam bir birliktelik sağlayamamışlar e genellikle de birbirlerine rakip olmuşlardır bundan da elbette ki sağ partiler karlı çıkmış ve ülkeyi yönetmişlerdir.Bugünde aynı durum devam etmektedir.

Şimdi gelelim bu son seçimlere 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerine..Neticede sağ partilerin ülkedeki hegemonyası devam etmektedir,tek parti alsa da almasa da ikili halde tekrar ülkeyi yönetmektedirler,MHP 1 kasımda oylarını fazla alsaydı sonuç değişir miydi? Bana göre değişmezdi AKP ile hükümeti kuracak Kürt halkına karşı savaşı devam ettireceklerdi.HDP tekrar 80 vekille girseydi sonuç değişir miydi? Bence değişmezdi çünkü Türkiye halkı etnik ve dini düşmanlık temelinde bir ayrım yaşamaktadır,yalancıyı,dolandırıcıyı ve savaş kırşkırtıcılarını destekler ama Kürt kelimesinin geçtiği,demokrasinin anlatıldığı barışın konuşulduğu kardeşliğin öneminin vurgulandığı eşitliğin savunulduğu bir partiyi seçmiyorlar tam da burada bu anormal durum asıl sorunun toplumun bakış açısı ve kültür seviyesiyle ilgi olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yüzyılların bir birikimi olan bu etnik ve dini düşmanlık ülkeyi böler hale getirmiş vaziyettedir,AKP sadece kendi tabanını temsil etmiş ediyor ve etmeye de devam edecektir bunun yanında AKP ile ters düşeninde mücadelesi her halükarda devam edecektir,yani burada esas olan AKP diktatörlüğüne karşı sistemli birlikte, güvenli çalışmanın koşullarının oluşturulması ve uzun vadede AKP nin elindeki tüm silahların etkisizleştirilmesidir.Hayatında tek kitap okumayan bir toplumla bunu başarmak bugünkü koşullarda çok zordur.

Daha önceki seçimlerde HDP bağımsız giriyordu ve aldığı her vekil başarı sayılıyordu bugün ise %10 barajını aşıyor başarısız ilan ediliyor hele hele AKP hükümetinin tüm hilelerine baskılarına ve katliamlarına karşın..Hele hele okumayan zır cahil bir toplumun varlığına karşın,kanımca bu ülkenin  kronikleşmiş gelenekleri artık değişmelidir,din olgusu üzerine cesaretle gidilmelidir,kırsal alanlara açılmalı bu karanlık esrar perdesi kırılmalıdır ki halk yönünü aydınlığa çevire bilsin düşüne bilsin sorgulaya bilsin yoksa sırtını şuna buna dayamakla bu işler yürümüyor.

Seçimlere etki eden bir başka gerçek ise hiç kuşku yok ki Kürt hareketinin özgürlük mücadelesidir,Türkiye'de Kürtlerin özgürleşmesi noktasında Türk halkının tutucu yapısı ortadadır,bunlara karşılık sol örgütlerin de yapısı kemalizmin sınırlarına dayanıp kalmaktadır.Ayrıca HDP nin demokratikleşme mücadeleside Türkiye cephesinde destek bulmuyor, AKP hükümeti de savaşta ısrar ettiğine göre bu karmaşa halden nasıl bir yol bulunacak diye sormamak olmuyor,öyle görünüyor ki buda gelecek günlerin en büyük sorunu olacak. PKK ateşkese devam mı diyecek bu devam deme işi sonsuz ve süresiz mi oluyor? Şu anki AKP hikümetinde ne bekliyorlar? Kürt halkının dört parça özgürlük anlayışından vaz mı geçiyorlar? Sadece Kuzey Kürdistan'da özerklik için mi mücadeleye devam edecekler? Bütün bu soruların cevap bulması halinde de HDP nin gidişatı ve bundan sonraki sürecin akışı belli olacaktır.

Halkın hiç bir suçu yok demek doğru bir yaklaşım değildir,zalime oy vermesini biliyorlar da neden barıştan yana olanlara oy vermiyorlar diye sorgulamak da gerek. Burada gizli bir köylü kurnazlığından çok Kürt düşmanlığının olduğunu anlamıyorsak hala siyaseti ve gelişmeleri bilmiyoruz demektir. Bir Alevi ve Sunninin normal koşullarda dahi yan yana gelip yemek yemedikleri bir dönemi hala yaşıyoruz. Tarihsel olarak ekilen bu düşmanlıkları kırmak için mücadele araçlarını iyi seçmek ve ona göre çalışmalar yürütmekde gerekir diye düşünüyorum.