Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Hevîya Me Azadîya Welatê-A.Haydar Gürbüz

Hevîya Me Azadîya Welatê

N23A2736 1Ger ku merîv daîma bi diqqet û hişyar be, firsetê ku widest keti narevine.Li Navîna Rojhilatê iro şêrten çebune welatê Kurdistan pir zedetirê. Herçar welate dagirker yeku Kurdistan kirin mêtingeh, bi hewra tekîldar û rewşe wan ji pir baş nine û xirabe. Eger ku  Serokvezîre Kuristan‘e Başûr ku bi cesaret be, azadiye bixaze û ilan bike, hun baverbin ku hemu dune ê Kurdistan qebul bikin û naskin. Ew firsêtê iro li Kurdistan‘ê Başûr heyê ,pewîste ku Rebêren Kurde Başûr wi firsêtî ji dest xwe nerevinin.

Gava ku Daişe erîşe bajarê Musul kir, Kurd ji xwevekî kur rabun û jı bo  parastina bajara Kerküke xwe amade kirin,le hela dini ji lı bajare şengale Peşmerge li hember Daişe bi rastiji revin, gele Şengale terke dest dıjmın kirin  3000 ezidi hatın kuştın, Peşmerge wi gavi şaş kirin, nezanin ku ê çi bikin, dema ku Daiş ketê nav bajara, kesi bajara Şengale nediparizi ta ku Şerwanen YPG û PKK hatin. Bona revine Peşmergen li bajarê Şengale şereki pir dijwar derket u dijmin gelek Ezidi kuştin, jin û zarok birin  ye ku ji dest Daişe xelasbun ji li ser gaz û çiyan bê xwedi man ,birçi û bê av man, bi kurtayi di nav haleki neçarda man. Hemu dune bi çaven xwe ditin ku dijminê xwünxwar dixazi ku gele Kurd  bikuje li ole rake.Devlete tırk ji alikariye dide wan.

Şengal û Koban di nav diroka Kurdistan‘ê ciheki mezin girtiye, Rêberen Kurd li hember erişe Daişe zu hatin xwe û bi hez û qevat li hember Daişe şereki mezin dan û  bi serkêtin. Ew yekîtiya Kurd  bi zorî gele Kurd hate meydane,bi serhildan û berxwadane Kurd hate meydanê, nurinê Rojava bu heviya gele Kurd heya ne tene yê Kurdan, yê hemu gele bindestan,karkeran û cotkarane.

Meclîse Tirk herkês ji dizaneku nabe çareserê pirsgirîke Kurd. Kurd bi tevayî azadî dixazin û zanin ku dil ji azadi mesêle Kurd nabe çareserkirin. Ji bo wî rastiye ji rebêren Kurd berî her tişti civinekî  bi peşdarîye her çar herame Kurdistan‘e amadê bikin û despekin.Parastina Kurdistan bi yekîtiya Gel dibe.perçe bi perçe, her perçe di bin şemsiyê dagirkaren bi otonomi an ji bi xwesêri çareya kurdan nine. Eme we havine li hilbijartine  giştiyê bona HDP bimeşin ema hoviya me û gelê Kurd yekîtiya Kurdistan û Azadiya welatê.

Ali Haydar Gürbüz